Myndighetene har fra 7. mai 2020 åpnet for offentlige samlinger for inntil 50 personer, men dette forutsetter en smittevernveileder/bransjenorm som sikrer at vi følger de nødvendige retningslinjene. Vi har laget en smittevernplan for vårt nettverk av huskirker, basert på veilederen fra Norges kristne råd. For offentlige samlinger i huskirkene og nettverket vil vi følge denne planen.

For mindre samlinger i hjemmene som ikke annonseres offentlig står familiene fritt til å følge de råd som myndighetene gir for private samlinger, per i dag med maksimalt 20 personer tilstede.

Planlagte samlinger i nettverket våren 2020 er bibelkvelder 7. juni og 28. juni.

Smittevernet ved våre samlinger i huskirker og nettverk bygger på fire hovedprinsipper: 

1. Syke personer skal ikke delta eller være til stede. 

2. Gode rutiner for håndhygiene og renhold skal holdes.

3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer. 

4. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr. 

Personer i risikogrupper skal rådes til å vurdere selv om de bør delta eller ikke. Vi legger også til rette for å delta på nett.  

Mer informasjon om rutinene våre finner du her.