Visjon

Noen bilder fra en lysbildepresentasjon, som kan si noe om vår visjon: