Den Evangelisk Lutherske Kirke Kongsberg Menigheter er en del av Den Evangelisk Lutherske Kirke i Norge. Formelt sett er vi en menighet. I praksis er menigheten organisert som et nettverk av huskirker.

Du kan lære mer om Frikirkens visjon og organisering på Frikirken.no.

Geir Øystein Andersen er menighetens forstander.

Gunnar Valand er leder for eldsterådet.

Ingeborg Strand er ansatt som menighetsarbeider med ansvar for økonomi og administrasjon.

Jens Iver Jensen arbeider som evangelist i nettverket og har ansvar for bibelundervisning hver tredje uke.

Menigheten møtes til nettverksmøter/menighetsmøte 1-2 ganger per halvår. Vi har ikke et menighetsråd, men lederne i huskirkene møter hver tredje uke til huskirkeforum for å støtte hverandre, dele utfordringer og samarbeide om ting som skjer i nettverket.

Tjen hverandre