Kongsberg Frikirke

Den Evangelisk Lutherske Kirke Kongsberg Menigheter er en del av Den Evangelisk Lutherske Kirke i Norge. Formelt sett er vi en menighet. I praksis er menigheten organisert som et nettverk av huskirker.

Du kan lære mer om Frikirkens visjon og organisering på Frikirken.no.

Geir Øystein Andersen er menighetens forstander.

Ingeborg Strand er ansatt som kontorleder.

Geir Øystein Andersen, Sarita Wallumrød, Ingeborg Strand og Åse Andersen er valgt til menighetens styre fra mars 2021.

Menigheten møtes til nettverksmøter/menighetsmøte 1-2 ganger per halvår.

Tjen hverandre