Bibelkvelder

I tråd med myndighetenes råd så fortsetter vi å unngå fysiske samlinger. De samlinger som er satt opp på kalenderen, gjennomføres på nett. Vi vil bruke de to første ukene etter påske til å få en oversikt og bestemme hva som skal legges til rette for fram mot sommeren. Det er viktig å samles, på en måte som er mulig. 

Bibelkvelder ca hver 3. uke fortsetter med møter på Zoom. Søndag 19. april er neste mulighet. Vi åpner med kaffeprat fra kl 18.30 og selve undervisningen starter kl 19 og avsluttes seinest kl 21. Et råd for gode møteopplevelser: Slå av/mute mikrofonen din når du ikke har tenkt å si noe, så blir det mindre støy for alle. Vet du ikke hvordan du gjør det, så spør om hjelp;-) 
Link til møtene: https://zoom.us/j/91899124511
Meeting ID: 918 9912 4511
Samme kode/ID skal gjelde for alle 4 bibelkveldene som er satt opp i april, mai og juni. 

Samlinger i huskirkene

I Gustava Kiellands vei satser huskirka på å ha livsnær gruppe på Zoom på tirsdager fra neste uke, sannsynligvis fra kl 20.30 til 21.30. Alle ønskes velkommen til å delta på dette. Zoomkode legges på kalender. 

Mauritz Hansensgate fortsetter med Worship annenhver lørdag kl 18.00, med oppstart 25. april. Dette blir også på zoom. Zoomkode blir tilgjengelig på kalender. 

1. Kor 14,26: 

Hva mener jeg da, søsken? Jo, når dere kommer sammen, har én en salme, en annen et ord til lærdom, én har en åpenbaring, én har tungetale, en annen har tydningen. Men la alt tjene til å bygge opp.