12.-16. februar – Forvandlet i Jesu nærhet

Fra onsdag 12. februar til søndag 16. februar får vi besøk av Jan Rettedal som er menighetsveileder i Frikirken. Jan har som vane å besøke oss en gang i året og det gleder vi oss alltid til. Han forkynner med varme og humor og gir ofte noe som vi husker i lang tid etterpå. Temaet denne gangen er "Forvandlet i Jesu nærhet". Jan skriver følgende om hva vi skal snakke om: 1. Hva skjer med oss i møte med  Jesus? Hvordan reagerte mennesker den gang på ham – det han sa og det han gjorde, og hvordan reagerer mennesker i dag på det?2. Hva gjør kontakten og fellesskapet med Jesus – og hans venner – med den enkelte av oss over tid? Gjennom et langt liv?Vi skal speile oss i en del av personene rundt Jesus for å lære av dem og for å bli inspirert (og kanskje av og til advart). Hos oss er samværsformen ikke for høytidelig. Jan innleder...
Read More

Nyhetsbrev januar 2020

Bibelkvelder våren 2020 Ut i fra den responsen vi har fått på vår mini "spørreundersøkelse" før jul, så har vi valgt å legge vårens bibelkvelder til søndagskvelder mellom kl 19 og 21. Det blir oppstart søndag 19. jaunar. Vi har bibelkvelder ca hver 3. uke, men ikke i en helt fast syklus. Datoer er lagt inn på google-kalenderen på nettsiden vår. Du kan også se en oversikt i PDF-versjon via denne linken. Samlingssted for bibelkveldene er satt til Gustava Kiellands vei 12, men det kan bli endringer på det. Det er muligheter for å møtes til måltidsfellesskap ala kveldsmat eller middag i forkant av dette noen av datoene. Nærmere informasjon blir lagt ut på kalender og deles via SMS i forkant.Jens Iver er vår kjærkomne underviser, som dykker ned i bibeltekstene og hjelper oss til å se ting på nye måter. Han er alltid åpen for spørsmål underveis, og er også åpen for inspill på tema/tekster. Så hvis du har noe du har...
Read More

Bibelkvelder 2020 – hva skal til for at DU kommer?

Torsdag 19. desember kl 20 blir årets siste bibelundervisning med Jens Iver. Vi ønsker å satse videre på bibelkvelder med undervisning også neste år - og vil gjerne legge til rette for at flere kan komme. Derfor er det nyttig om du svarer på følgende spørsmål:  Hvilke dag vil du prioritere for bibelkveld/undervisning, torsdag eller søndag?Passer det bedre eller dårligere for deg om vi har samling kl 19-21, i stedet for kl 20-22?Synes du det er positivt med måltidsfellesskap i forkant, eller gjør ikke det noen forskjell?  Takk for at du svarer. Kanskje fortsetter vi som nå, eller kanskje blir det endringer fra nyttår – følg med!  Du svarer ved å sende SMS/e-post til Ingeborg på 918 59 049 / ingeborg@dinkirke.no. Velsigna jul og Guds Fred for det nye året! Mvh Ingeborg ...
Read More

Worship in English / engelskspråklig gudstjenestefellesskap

We start up a new Christian community for people who want to worship in Englisk. An English-speaking pastor, Paul Safari, will lead the worship. There will be no translation to Norwegian. We plan on having worship every 2. Saturday. We meet in a house-church in the network of housechurches in Kongsberg. Do you know someone who does not speak Norwegian and wants a Christian community? Please invite your friends to come​! First gathering: ​Saturday November 2. at 6 pm. Adress: Mauritz Hansensgate 22 Phone for more information: Jens Iver Jensen: 971 68 734 ---------------------------------------------- Vi starter opp et nytt tilbud i huskirka i Mauritz Hansensgate 22. Vi ønsker å samle folk som ønsker et engelskspråklig fellesskap. Paul Safari vil lede samlingene. Det vil ikke bli oversettelse til norsk. Kjenner du noen som ønsker et slikt fellesskap, så inviter de gjerne til å komme. Vi planlegger å ha samlinger annenhver lørdag. Første møte blir lørdag 2. november kl 18.00. Kontaktperson for mer informasjon er Jens Iver Jensen: 971 68 734...
Read More

Forhåndsvarsel – besøk i februar!

Nettverket får besøk av menighetsveileder i frikirken, Jan Rettedal. Han skal være i kongsberg fra onsdag 12. februar til  søndag 16. februar 2020. Vi møtes i de ulike huskirkene i løpet av uka. Program kommer etterhvert. Sett av tid til å høre Jan snakke ut fra temaet "Forvandlet i Jesu nærhet". Jan forkynner med varme og humor....
Read More

Nyhetsbrev september 2019

"Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, skal du gi videre til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre." 2.Timoteus 2,2 Drømmer om veien videre for huskirkenettverket i Kongsberg Lørdag 7. september var de fleste av vertskaps-familiene samlet hos Sarita og Brede i Rudsåsveien 42. Tema for dagen var DRØMMER og 2. Tim 2,2. Vi hadde fellesskap hvor flere delte ut i fra hva de "har i huset". I 2 kongebok 4. 1-7 står en historie om profeten på besøk i en fattig enkes hus der han stiller spørsmålet «hva har du i huset?». Og det lille hun har blir med Guds kraft til stor velsignelse, rikdom og liv. Denne historien kan på flere måter illustrere hvordan vi ønsker å leve huskirkelivet. Vi må ta utgangspunkt i det vi har fått - og gi det til Gud. I løpet av dagen ble det delt forskjellige håp og drømmer vi har for huskirkene våre fremover. Visjonen om "Hjem som forandrer verden"...
Read More

Oversiktskalender nettverksamlinger høsten 2019

Jens Iver Jenssen underviser med tema fra Bibelen hver 3. torsdag fra kl 20-22. Samlingene starter med lovsang og bønn, det serveres kaffe/te og det er mulighet til å stille spørsmål og ha litt dialog underveis. Vi samles i en av huskirkene/hjemmene i nettverket, følg med på google-kalenderen, for å få vite hvor vi samles. Ønsker du SMS med påminnelse om samlinger i nettverket (med info om tid, sted og evt tema), så meld deg på SMS-tjenesten ved å sende en melding til Ingeborg Strand på tlf: 918 59 049. Øvrige samlinger i nettverket er ikke planlagt foreløpig, men kan skje på initiativ fra huskirkene. Ta kontakt med Ingeborg dersom du har info som ønskes distribuert i nettverket.  ...
Read More

Nasjonal bønnedag 30. mars

Vi har mottatt en henvendelse fra Bønnens hus i Kristiansand som oppfordrer alle til å delta på en nasjonal bønnedag lørdag 30. mars til søndag 31. mars. Norkirken Kongsberg har lagt til rette for at vi kan møtes til lovsang i Misjonskirka lørdag 30. mars kl 18. Etter lovsangen vil folk gå på bønnevandring i byen. Kvelden avsluttes med enkel kveldsmat i Norkirken. Ønsker du å vite mer om dette initiativet, så deler vi her e-post som vi har fått fra Bønnens hus i Kristiansand: Hei! Vi ønsker å invitere dere med på nasjonal bønnedag. Våre navn er Elisabeth Thorbjørnsen og Christine Andersen, og vi hører til bønnens hus Kristiansand. Bønnens Hus Kristiansand er et tverrkirkelig bønnefellesskap for alle generasjoner. Tidlig i Januar viste Gud oss en profeti for Norge om at landet skulle vende seg tilbake til Gud etter en 24 timers bønn og faste. Der står det blant annet at det skulle komme en røst fra sør, og en hellig vind fra nord....
Read More