Frikirken trenger flere huskirker

1jarle-skullerud«Vår tradisjon og størrelse, gir oss en særlig mulighet til å prøve ut nye måter å være kirke på. Om vi er villige, kan vi gå foran inn i den nye samfunns- og livssynsvirkeligheten. La oss finne tilbake til nøden for å plante nye menigheter og fellesskap, for om mulig å nå noen flere. Vi trenger mangfoldet, og mer enn noen gang tror jeg Norges lokalsamfunn trenger flere huskirker – som de vi har i Kongsberg for eksempel. En modell som også passer svært godt med vårt fokus på hjemmene.»

Sitatet er hentet fra synodeformann Jarle Skulleruds tale til Synoden 2017, torsdag 2. november. Talen i sin helhet er verd å lese, og det er særlig oppmuntrende for oss her i Kongsberg at tro i hjemmene og fellesskap på tvers av generasjonene får så stort fokus fra Frikirkens øverste leder. Et annet sitat som er verd å merke seg:

«Jeg tror vi må tenke radikalt nytt om hjemmene våre. Hjemmene må være et kraftsenter der vi deler Guds ord, ber sammen og feirer nattverd.»

Les hele talen på Budbæreren.no:

http://budbareren.no/synodeformannens-tale-til-synoden

Ressurser for huskirkeliv

benker i høstløvI høst fikk Åse og Geir Øystein Andersen anledning til å undervise frikirkens misjonærer om huskirker. I etterkant av dette har de utviklet et par dokumenter som oppsummerer litt angående huskirkeliv.

Dokumentene er nå å finne under fanen «ressurser». Den ene heter: «Guide til oppstart av huskirker» og den andre «spørsmål og svar om huskirker».

På samme sted finnes også lovsangshefte, nattverdliturgi og to veiledninger for mindre grupper.

Håper ressursene tas i bruk!

 

Fellesskapshelg 8.-10. september 2017

lys i gata
Fellesskapshelga vår står for døra og jeg ber for mye godt felleskap på tvers av huskirkene, med Gud og hverandre! Alle er hjertelig velkommen til å være med hele helga, eller på de tider og steder som passer!
Rammer som er satt for helga:
Fredag 8. september kl 19 i Mauritz Hansensgate 22 – middag og fellesskap.
Gunnar deler Guds ord med oss. Meld gjerne til Gunnar på tlf: 468 06 163 hvis du tenker å komme, så blir det lettere å beregne mat.
Lørdag 9. september i Gustava Kiellandsvei 12:
Kl 12 Undervisning for hele familien med Jens Iver
Kl 13 Formiddagskaffe
Kl 14 Undervisning – Jens Iver underviser for de «voksne» (mens barna leiker på loftet).
Kl 15 Programpause mens vi ordner til fest
Kl 18 Festmiddag – vi feirer at Gunnar er tilbake i byen
Kl 20 Kaker og kaffe og mer fest…
Søndag 10. september kl 12 i Rudsåsveien 42:
Vaffelfelleskap – meld gjerne ankomst til Brede på tlf 928 24 726, så blir det lettere å beregne mengde vaffelrøre.
«La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår Far, ved ham. » (Kol 3,16-17)

Bibelundervisning høsten 2017

Jens Iver Jenssen underviser med utgangspunkt i tekster fra Bibelen.

Tema for høstens samlinger: «Følg meg!»

Ef 6,14

Torsdagskvelder kl 20-22.

Datoer høsten 2017: 31.8, 14.9, 28.9, 19.10, 9.11, 30.11.

Hver kveld innledes med bønn og eventuelt lovsang og det er mulighet for å få en kopp kaffe eller te. Det er åpent for å stille spørsmål og komme med innspill underveis. Avslutning med bønn.

Vi bytter på å være i de ulike huskirkene i vårt nettverk: Gustava Kiellandsvei 12, Mauritz Hansensgate 22 og Rudsåsveien 42.

Hver kveld blir et selvstendig bibelstudium, så du er velkommen når du ønsker og hvor mange kvelder du vil. Oppdateringer og sted for samlingene finnes på kalenderen.

Ønsker du SMS-påminnelse dagen før samling, meld deg på SMS-tjenesten ved å sende en SMS til Ingeborg Strand på tlf 918 59 049.

Alle ønskes hjertelig velkommen!

bibelstudium

 

Bibel i sommer

bibel i sol2

Jeg fikk så lyst til å inspirere deg til å lese i Bibelen i sommer. Det håper jeg at du gjør allerede. Jeg synes det er utrolig deilig når sola skinner og jeg kan ta med Bibelen min ut i solveggen sammen med en kopp kaffe om morgenen. Det er en fantastisk start på dagen. På forsommeren inviterte jeg alle i nettverket til å dele hvordan de leser i Bibelen. Morgen eller kveld? Kronologisk eller med en leseplan? Det finnes sikkert like mange måter som det finnes mennesker. Noe passer for deg og noe annet for meg, men noen ganger er det tid for å prøve noe nytt, og kanskje det er nå? Jeg fikk svar fra Åse og håper hennes hilsen kan være til inspirasjon for deg:

Bibelen – Guds ord!

Jeg har min daglige bibellesning ved å bruke Bibelen- selvfølgelig, men også godt hjulpet av en andaktsbok, og en bibelleseplan. Andaktsboka heter «Jesus kaller på deg» av Sarah Young. Bibelleseplanen heter Logos og driftes av Bibelleseringen. Det kommer fire nummer i året, og abonnementet koster 4-500 per år. I tillegg har jeg en bok hvor jeg noterer bibelvers og bønneemner. Bønnen ordner jeg med fire kolonner. Den første er TAKK, så kommer TILBE, så JEG BER OM/BEKJENNER PERSONLIG og så BØNN FOR ANDRE.

Dette hjelper iallefall meg til en struktur på min bibellesing og bønn. Anbefales herved!

Hilser alle God sommer med Hebr. 4,12: «For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer.»

Hilsen Åse 

 

bibel i sol1

Menighetsbesøk 15. – 19. mars

IMG_4037-DeleJan Rettedal kommer til oss i Kongsberg fra onsdag 15. mars til søndag 19. mars. Jan jobber i Frikirka som menighetsveileder. Han kommer for å inspirere og oppmuntre oss. Besøket fra Jan er en kjærkommen og viktig hilsen fra Guds til oss via en mann som kommer med oppmuntringens nådegave og et stort hjerte for Jesus og våre små fellesskap. Temaet denne gangen er gudspresentasjonen ”Ego eimi” (= Jeg er) overfor Moses (2 Mos 3) og hvordan Jesus fyller dette begrepet med innhold. Håper du vil sette av tid til fellesskap disse dagene!

Program for dagene ser ut til å bli:
  • Undervisningssamling onsdag kl 20 GK12, hos familien Andersen i Gustava Kiellandsvei 12.
  • Kveldsmat med nattverd og undervisning torsdag kl 19.30 i  GK12, hos Bjørn og Ingeborg  i Münstersvei 34.
  • Jan besøker ungdommene fredag kl 19 i ungdomshuskirka, hos familien Wallumrød i Rudsåsveien 42.
  • Lørdag samles vi i huskirka R42, hos familien Wallumrød i Rudsåsveien 42. Tid er ikke avklart enda.
  • Søndag kl 10 el 11 samling i GK12 hos familien Andersen.
Tid og sted for samlingene legges ut på kalenderen på dinkirke.no. Følg med på oppdateringer etter hvert som avklaringer skjer!

Luciafeiring i huskirka GK12

_MG_8923-Dele

I huskirka GK12 har vi tradisjon for å ha en liten førjuls-samling ei av helgene før jul – med grøtspising og juleverksted. Det har gjerne vært en gylden anledning til å invitere med noen flere enn dem som vanligvis møter opp på huskirkesamlingene våre. I år fikk vi tro for å feire Lucia – 2 dager på forskudd. Etter at grøten var fortært, mandelen funnet og vi selv hadde fått både kaffe og lussekatter fikk de barna som hadde lyst kle seg i Luciaklær. Vi tok med lykter og lussekatter og laget et fint lite tog som tok runden i gata vår. Vi ringte på dørene og sang Luciasangen for dem som åpnet. Og så delte vi ut lussekatter til alle som ville ha. Vi som var med opplevde det som en fin måte å spre lys og glede rundt oss. Det var mange som fortalte at de ikke hadde opplevd noe slikt før, og veldig mange som syntes det var en hyggelig opplevelse. Mange lurte på om vi ønsket å få noe – men vi ønsket bare å gi.