iStock_000014706210XSmallLurer du på noe, ønsker du mer informasjon om hva vi driver med eller du har lyst til å være med i en huskirke, ta kontakt med oss:
Generelle henvendelser til nettverket/menigheten kan sendes til: dinkirke.no@gmail.com
Postadresse:
Münstersvei 34
3610 Kongsberg

Kontaktinfo for huskirkene:

Huskirka R42:
Vertskap: Sarita Wallumrød og Brede Wallumrød
Adresse: Rudsåsveien 42, Skollenborg
e-post: sarita.wallumrod@gmail.com /
brede.wallumrod@gmail.com

tlf: 986 06 669 (Sarita) /
928 24 726 (Brede)

Huskirka GK12:
Vertskap Åse Andersen og Geir Øystein Andersen
Adresse: Gustava Kiellandsvei 12, Kongsberg.
e-post: huskirkagk12@gmail.com tlf: 913 50 614 (Geir Øystein)

Huskirka MH22:
Vertskap: Gunnar Valand og Jens Iver Jenssen
Adresse: Maurits Hansensgate 22, Kongsberg
e-post: gunnarvaland@yahoo.com / jens.iver.jensen@nenett.no
tlf: 468 06 163 (Gunnar) / 971 68 734 (Jens Iver)

Kontaktinfo for ansatte:

Ansvarlig forstander:
Geir Øystein Andersen: dinkirke.no@gmail.com tlf: 913 50 614

Menighetsarbeider økonomi/administrasjon/personal:
Ingeborg Marta Strand: ingeborg@dinkirke.no tlf: 918 59 049

Prosjektveiledere:
Sarita Wallumrød: sarita.wallumrod@gmail.com tlf: 986 06 669
Åse Andersen: ase.t.andersen@ebnett.no tlf: 91778663

Prosjektvertskap:
Silje Dammann: silje.dammann@gmail.com tlf: 902 32 322