Dinkirke.no – Kongsberg Frikirke og Kongsberg huskirkenettverk

Kongsberg Frikirke er organisert som et nettverk av kristne hjem i Kongsberg. Vi møtes til felleskap i hjemmene, på kafé eller ute i naturen.

Hvis du er nysgjerrig på kristen tro eller ønsker fellesskap med andre kristne i en mindre gruppe eller et familiefellesskap, så ta kontakt. Vi har bl.a. huskirke for familier, damegrupper, kaféfellesskap,  og en gruppe for skolebarn.

Vi legger vekt på at tyngdepunktet for menigheten eller kirken må ligge i hjemmene.

Vi ønsker å være et økumenisk nettverk og favne mennesker av ulike konfesjoner. Noen, men ikke alle som er aktive i nettverket er medlemmer av Den Evangelisk Lutherske Frikirke og utgjør Kongsberg Frikirke. Vi har ikke noe eget kirkebygg – men bygger kirke med å ha kristent fellesskap i hjemmene. 

På nettsiden her kan du finne en del artikler som forteller litt om våre verdier, vår visjon, vår måte å leve menighet på og vår historie. Du kan også finne kalenderen vår som viser ting som skjer i nettverket.  Kalenderen er ikke utfyllende i den forstand at det er mange «møtepunkter» som ikke settes opp her. Det som føres opp i kalenderen er samlinger som er åpne for alle, ikke mindre grupper etc.

Hvis du ønsker kristent fellesskap eller er nysgjerrig på å finne ut mer om Gud, Jesus, Den Hellige Ånd, bibelen, huskirker eller annet, så håper vi du vil ta kontakt med noen i fellesskapet vårt. Det er også mulig å bare møte opp til de aktivitetene som er angitt i kalenderen.