Slider
Huskirker i Kongsberg
Velkommen til dinkirke.no. Vi er et nettverk av huskirker og kristne hjem i Kongsberg. Vi legger vekt på at tyngdepunktet for menigheten eller kirken må ligge i hjemmene.
Slider
Apg 2,46b
Og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen i oppriktig og hjertelig glede.
Slider
Matteus 11,28
Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.
Banner Shadow

HvaSkjer

Kontakt

Huskirkene

Om oss – Kongsberg huskirkenettverk

nattverd2Velkommen til dinkirke.no.

Vi er et nettverk av huskirker og kristne hjem i Kongsberg.

Vi legger vekt på at tyngdepunktet for menigheten eller kirken må ligge i hjemmene.

Vi ønsker å være et økumenisk nettverk og favne mennesker av ulike konfesjoner. 3 av huskirkene i Kongsberg er knyttet til Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Kongsberg Frikirke har ikke noe eget kirkebygg, men består av disse 3 huskirkene og nettverket dem imellom.

På nettsiden her kan du finne en del artikler som forteller litt om våre verdier og vår visjon, vår måte å leve menighet på. Du kan også finne kalenderen vår som viser ting som skjer i nettverket og noe av det som skjer i huskirkene. Kalenderen er ikke utfyllende i den forstand at det er mange «møtepunkter» som ikke settes opp her. Det som føres opp i kalenderen er samlinger som er åpne for alle, ikke mindre grupper etc. Hvis samlingen starter med en «kode» – GK12, MH22 eller liknende så betyr det at samlingen er en huskirkesamling («koden» angir navnet på huskirka) Hvis det ikke er angitt noen «kode» så er samlingen på tvers av huskirkene. Hvis du ønsker kristent fellesskap eller er nysgjerrig på å finne ut mer om Gud, Jesus, Den Hellige Ånd, bibelen, huskirker eller annet, så håper vi du vil ta kontakt med en av lederne i en av huskirkene, eller en av oss som har tjenester i nettverket. Det er også mulig å bare møte opp til de aktivitetene som er angitt i kalenderen.

Kroppen – tema uke 42-44

Bibelkvelden søndag 11. oktober var den siste i rekka om å følge Jesus i hverdagen. Tema denne søndagen var kroppen.

Minnevers – Rom 6,19-20:

«Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke dere selv. Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære.»

Vi fikk blant annet høre dette:

Kroppen er en gave fra Gud.

Kroppen er ikke bare noe vi har, det er en integrert del av oss.

e som ønsker det kan bruke tekstene fra bibelkvelden i disippelgruppene i ukene som kommer. Se tekster og spørsmål til ettertanke i PDF-format her.

På torsdager kl 20.30 til 21.30 inviterer vi til åpen gruppe på zoom. Det er ingen forpliktelser, du kan komme en eller flere ganger ettersom det passer. De som kommer deler ut i fra tekstene. Blir det mange, så deler vi opp i mindre grupper. Link til zoom-gruppe.

Tema for uke 39-41

Tema for bibelkvelden søndag 20. august var RELASJONENE – å følge Jesus i hverdagen.

Hovedtekst – 1. Joh 1,7:

«Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd.»

Fellesskap er å ha andel med noen i noe.
Å eie noe sammen.

De som ønsker det kan bruke tekstene fra bibelkvelden i disippelgruppene i ukene som kommer. Se tekster og spørsmål til ettertanke i PDF-format her.

På torsdager kl 20.30 til 21.30 inviterer vi til åpen gruppe på zoom. Det er ingen forpliktelser, du kan komme en eller flere ganger ettersom det passer. De som kommer deler ut i fra tekstene. Blir det mange, så deler vi opp i mindre grupper. Link til zoom-gruppe.

Disippelgrupper uke 36 – 38

Tema: TIDEN – å følge Jesus i hverdagen

«Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje.» Ef 5, 15-17

Med utgangspunkt i det Jens Iver Jensen delte på bibelkvelden søndag 30. august har vi laget et forslag til tekster og spørsmål til bruk i disippelgruppene. For mer informasjon om gruppene, se her. Det er ikke for sent å melde seg til å delta på en gruppe, det er bare å ta kontakt med Ingeborg.

For oversikt over tekster og spørsmål i pdf/format, klikk her.

Spørsmål til ettertanke og samtale disse ukene:

 • Hvordan bruke tiden til Guds ære?
 • Hvilke tid lever du i med ditt liv akkurat nå?
 • Hvordan gir livsførselen tid og hvordan stjeler den tid?
 • Hvordan slanke det som stjeler tidsbruk på tradisjoner, omstendigheter, tidsånd?
 • Hvordan oppleves stille tid for deg?
 • Hvordan leve frigjort til Guds ære?

Uke 36  

Forslag til tekst: Efeserne kap 1 eller Salme 139

Uke 37

Forslag til tekst: Efeserne kap 4,17 -32

Uke 38

Forslagt til tekst: Efeserne 5, 1-20

Flere tekster til fordypning/egenstudium:

 • Forkynnerne 3,1-8
 • Efeserne 5, 21-33

Plan for samlingen:

Dele: Den enkelte setter ord på hva de er takknemlige for og ting som er utfordrende.

Be: Vi vender oss til Gud i takk og bønn.

Lese: Vi leser fra bibelen høyt sammen.

Høre: Hva sier bibelteksten oss om Gud?Hva sier bibelteksten om å være menneske?

Gjøre: Hva kan du gjøre for å etterleve det du har lest? Del én konkret ting hver, spør hverandre neste gang hvordan det gikk.

Be: Be for og med hverandre om tro og mot til å leve ut det vi har delt.

Disippelgruppe

JESUS I HVERDAGEN! DISIPPELGRUPPE

Ni uker med grupper for 2-4 personer

Grupper kan eksempelvis være studenter, småbarnsfedre, to par, mennesker fra samme husstand, på tvers av to generasjoner osv. Trenger du hjelp til å finne en gruppe? Spør på bibelkveld eller til ingeborg@dinkirke.no om å få være med i en gruppe.

Sett av 60-90 minutter en gang i uka. Gruppa kan møtes på cafè, i skogen, hjemme eller via internett. Bare fantasien setter grenser.

Oppstart fra 30.august.

Målet er å lese Guds Ord sammen, stille noen enkle spørsmål og hjelpe hverandre til å praktisere det ordet sier.

Velg tekster selv, eller bruk tekstene fra bibelkveldene med tema: JESUS I HVERDAGEN – TIDEN, RELASJONENE, KROPPEN.

Gangen i samlingen kan være slik:

 • Dele: Den enkelte setter ord på hva de er takknemlige for og ting som er utfordrende.
 • Be: Vi vender oss til Gud i takk og bønn.
 • Lese: Vi leser fra bibelen høyt sammen.
 • Høre: Hva sier bibelteksten oss om Gud?Hva sier bibelteksten om å være menneske?
 • Gjøre: Hva kan du gjøre for å etterleve det du har lest? Del én konkret ting hver, spør hverandre neste gang hvordan det gikk.
 • Be: Be for og med hverandre om tro og mot til å leve ut det vi har delt.

«Den som hører Guds ord på disipler vis, blir et levende menneske.»

Peter Halldorf

Vi oppfordrer også til å delta på bibelkvelder hver 3. søndag fra 30.august, enten online eller fysisk. Se her for mer info.

3 bibelkvelder

JESUS I HVERDAGEN! BIBELKVELDER

Tre kvelder med Jens Iver Jensen om:

 • TIDEN. 30. August.
 • RELASJONENE. 20. September.
 • KROPPEN. 11. Oktober.

Gustava Kiellands vei 12 / online  
kl 19-21, kaffeprat fra kl 18.30.

Jens Iver forbereder bibeltekster og refleksjoner ut i fra tema, og det er mulighet til å komme med innspill og spørsmål.

Samlingen gjennomføres i henhold til smittevernplan.

Mulighet til å delta online via Zoom: https://zoom.us/j/91899124511

Vi inviterer også de som vil til å lese bibeltekstene i ukene mellom hver bibelkveld sammen med 1-3 andre i en gruppe. Er du interessert i gruppeopplegget, se her

Bibelkvelder høsten 2020

Nå er datoene for høstens bibelkvelder lagt! Det blir bibelkvelder med Jens Iver Jensen hver 3. søndag og vi starter opp søndag 30. august. Tidspunkt for opplegget er fra kl 19-21, med valgfri mulighet til å komme på en uformell kaffe fra kl 18.30. Jens Iver forbereder noe til hver gang, og det blir mulighet for å komme med innspill og spørsmål underveis. Vi møtes i en av huskirkene, følg med på kalenderen og evt SMS-info fra Ingeborg på adresse for dagen. Datoene er lagt inn på Facebooksiden og på google-kalenderen som du finner via nettsiden her.

Vi jobber litt med opplegg rundt disse kveldene og kommer tilbake med tema når det nærmer seg. Håper vi kan inspirere flere til å lese mer i Bibelen og la det bety noe i livet.

«Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.»
(2.Tim 3,16-17)

Gå til kalender i pdf-versjon.

Disippelhus

Skal du studere i Kongsberg i høst? Har du funnet et sted å bo og kanskje noen å bo sammen med? Disippelhus er kollektiv av studenter som ønsker å leve som disipler i sin studiehverdag. Disippehus er et verktøy som gjør det lettere å leve det livet du ønsker å leve. 

HVORFOR DISIPPELHUS?

Overgangen til en en ny fase kan være utfordrende; flytting, ny skole, jobbskifte, nye venner og studietilværelse. Du er på vei inn i en ny virkelighet og det er bare du som former hvordan det nye livet skal se ut. Troen er sårbar i disse overgangene.

Tro er alltid knyttet til oss som enkeltpersoner, et fellesskap og oppdraget vårt. Vi tror at kunnskap og handling sammen er med å forme en integrert tro. En tro som følger med i ulike faser og overganger. Da blir troen mobil. Den flytter med deg.

HVA?

Med Disippelhus ønsker menigheten å følge deg i denne prosessen. Vi vil investere i deg, dine gaver og dine evner. Vi tror på deg og vil støtte deg i ditt daglige disippelliv. Vi hjelper deg og de du bor med til å sammen sette fokus på Gud, menneskene rundt dere og tjene inn i en menighet.

HVORDAN?

I et Disippelhus ønsker vi at dere skal være tett på Jesus og tett på livet. En
Disippel er en etterfølger av Jesus. En som har Jesus som forbilde og søker etter å bli mer lik ham. En disippel forholder seg til tre pulsslag i hverdagen:

Rytme

Gud hver dag: La nærhet til Jesus og bønn være en naturlig del av dagen din.
Hviletid: Skap faste pusterom i uka hvor du gir slipp på hverdagsstresset.

Fellesskap

Et lite fellesskap: Del troen din, gleder og utfordringer. Be sammen.
Et stort fellesskap: Delta i kirken. Som Disippelhus følges du opp av en Frikirke.

Oppdrag

Bygg menighet: Bruk dine gaver til å bidra i menighetens arbeid.
Velsigne din neste: Invester i menneskene Gud har plassert i livet ditt.

Ønsker du å bo i et Disippelhus her i Kongsberg? Ta kontakt med oss i Kongsberg Frikirke. Vi har ikke noe eksisterende disippelhus ennå, men ønsker å komme i kontakt med studenter som ønsker å bo i Disippelhus. Vi kan tilby nettverk, oppfølging og støtte.

Er du student i en annen by, så kan du bruke dette skjemaet for å komme i kontakt med Disippelhus andre steder.

Vi åpner for samlinger i nettverk og huskirker

Myndighetene har fra 7. mai 2020 åpnet for offentlige samlinger for inntil 50 personer, men dette forutsetter en smittevernveileder/bransjenorm som sikrer at vi følger de nødvendige retningslinjene. Vi har laget en smittevernplan for vårt nettverk av huskirker, basert på veilederen fra Norges kristne råd. For offentlige samlinger i huskirkene og nettverket vil vi følge denne planen.

For mindre samlinger i hjemmene som ikke annonseres offentlig står familiene fritt til å følge de råd som myndighetene gir for private samlinger, per i dag med maksimalt 20 personer tilstede.

Planlagte samlinger i nettverket våren 2020 er bibelkvelder 7. juni og 28. juni.

Smittevernet ved våre samlinger i huskirker og nettverk bygger på fire hovedprinsipper: 

1. Syke personer skal ikke delta eller være til stede. 

2. Gode rutiner for håndhygiene og renhold skal holdes.

3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer. 

4. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr. 

Personer i risikogrupper skal rådes til å vurdere selv om de bør delta eller ikke. Vi legger også til rette for å delta på nett.  

Mer informasjon om rutinene våre finner du her.

Samlinger i nettverket etter påske

Bibelkvelder

I tråd med myndighetenes råd så fortsetter vi å unngå fysiske samlinger. De samlinger som er satt opp på kalenderen, gjennomføres på nett. Vi vil bruke de to første ukene etter påske til å få en oversikt og bestemme hva som skal legges til rette for fram mot sommeren. Det er viktig å samles, på en måte som er mulig. 

Bibelkvelder ca hver 3. uke fortsetter med møter på Zoom. Søndag 19. april er neste mulighet. Vi åpner med kaffeprat fra kl 18.30 og selve undervisningen starter kl 19 og avsluttes seinest kl 21. Et råd for gode møteopplevelser: Slå av/mute mikrofonen din når du ikke har tenkt å si noe, så blir det mindre støy for alle. Vet du ikke hvordan du gjør det, så spør om hjelp;-) 
Link til møtene: https://zoom.us/j/91899124511
Meeting ID: 918 9912 4511
Samme kode/ID skal gjelde for alle 4 bibelkveldene som er satt opp i april, mai og juni. 

Samlinger i huskirkene

I Gustava Kiellands vei satser huskirka på å ha livsnær gruppe på Zoom på tirsdager fra neste uke, sannsynligvis fra kl 20.30 til 21.30. Alle ønskes velkommen til å delta på dette. Zoomkode legges på kalender. 

Mauritz Hansensgate fortsetter med Worship annenhver lørdag kl 18.00, med oppstart 25. april. Dette blir også på zoom. Zoomkode blir tilgjengelig på kalender. 

1. Kor 14,26: 

Hva mener jeg da, søsken? Jo, når dere kommer sammen, har én en salme, en annen et ord til lærdom, én har en åpenbaring, én har tungetale, en annen har tydningen. Men la alt tjene til å bygge opp.

Brev fra synodeformennene

Kjære menigheter og hver enkelt i Frikirken

Nå er landet vårt satt i en helt spesiell situasjon, der vi som menigheter og enkeltpersoner står sammen med andre samfunnsaktører i den store dugnaden for å forhindre at koronaviruset brer seg, og at mennesker i risikosonen blir smittet.  

Som kirke har vi alltid en særlig oppgave i å be for, velsigne og bidra inn i våre nærmiljø. «Jesus i hverdagen» er et av våre tre hovedfokus, og nå i de kommende ukene vil mange av oss tilbringe mye tid hjemme og i nærmiljøet. FriBU vil legge ut mange gode ressurser til bruk for tro på hjemmebane for alle aldre i tiden som kommer. Vi oppfordrer menigheter som allerede streamer eller legger ut sine gudstjenester på nett, om å sende informasjon om dette til hovedkontoret ved Trine Syvertsen. Da vil vi dele disse ressursene på Frikirkens nettsider. 

Mange rundt oss er engstelige, og vi vil minne hverandre om å se, og å bry oss om våre nærmeste naboer, mennesker i vanskelige livssituasjoner og hverandre, nå. Sosiale medier, telefon og e-post gir oss muligheten for å holde kontakten. En svært stor andel av hjemmene i Norge er bebodd av én person. Noen av dem har begrenset nettverk, og ensomheten blir forsterket i tider der muligheten for å gå til kirkelige, kulturelle og offentlige arrangementer er borte. «Mindre aleine sammen» var mottoet for TV-aksjonen for noen år siden. Selv om vi må begrense fysiske møtepunkter, kan nettopp en telefonsamtale eller en hilsen i postkassa være en påminnelse om at man ikke er aleine i denne tida. Husk også på at mange av innvandrerne blant oss bærer på tunge kriseerfaringer fra sine hjemland. Dette kan bli revitalisert nå. 

Synodeledelsen følger FHIs anbefalinger nøye, og vi har bedt om at alle gudstjenester og arrangement i menighetene våre avlyses. Et kriseteam er opprettet ved hovedkontoret, og opplysninger om teamet og aktuelle tiltak vil bli formidlet i e-post til menighetene og på våre nettsider. 

Selv om de fleste av kirkene våre nå er stengt, og virksomheten dermed er minimalisert, er Kirken til stede i alle nabolag i det utstrakte landet vårt. Kirken er alle som tror, og i disse tider har vi lyst til å løfte fram en strofe fra 3.trosartikkel: «Jeg tror på en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn». Og vi ber om at det skal merkes at Kirken (m stor K) nå bruker mer tid i sine nabolag og hjem.  

Nå er alle skoler og barnehager stengt. For mange gir det muligheter til mer tid med barna, for andre er det store logistikk-utfordringer knyttet til dette. Men for noen barn er det andre utfordringer som de står overfor. Flere barn og unge har skole/barnehage som sitt fristed, og gruer seg til uker hjemme. Disse ukene vi nå står overfor kan bli utfordrende for mange barn og voksne, siden tiden sammen i små leiligheter/boliger og den kollektive engstelsen som brer seg, kan forsterke voldeligere adferd. Da er det en fordel om vi og våre nettverk er spesielt oppmerksomme på signaler vi ser hos barn og voksne i nærmiljøet, og at vi varsler eller ringer for å be om råd

Vi vil oppfordre alle til å gjøre førstkommende søndag til en bønnedag. La oss be for alle verdens land, og for deres ledere. La oss be for helsemyndigheter og helsepersonell, og for forskere innenfor medisin. La oss særlig be for alle dem som lever i fattigdom og nød, og som er særlig utsatt dersom koronaviruset når dem. Vi ber også for alle de som er engstelige og redde, og de som kjenner seg ensomme. 

Herren velsigne deg og bevare deg! 
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!
Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred!

Vennlig hilsen fra 

Jarle Skullerud Anne Mari SchiagerTopland
synodeformannnestleder i synoden

KalenderKalenderen dinkirke.no@gmail.com viser arrangementer som enten skjer i regi av huskirkenettverket eller en av huskirkene. Kalenderen er ikke utfyllende i den forstand at det er mange «møtepunkter» som ikke settes opp her. Det som føres opp i kalenderen er samlinger som er åpne for alle, ikke mindre grupper etc. Hvis samlingen starter med en «kode» – GK12, MH22 eller liknende så betyr det at samlingen er en huskirkesamling («koden» angir navnet på huskirka) Hvis det ikke er angitt noen «kode» så er samlingen på tvers av huskirkene. Dersom du lurer på noe i forbindelse med noen av samlingene, så ta kontakt med en av vertskapet i huskirkene, eller en av oss som har tjenester i nettverket.

Kalenderen er offentlig og således mulig å søke opp via en søkemotor på nett. Ønsker du å legge inn kalenderen på din mobil eller ditt nettbrett, bruk denne linken (fungerer for alle kalendere som støtter iCal format): https://calendar.google.com/calendar/ical/dinkirke.no%40gmail.com/public/basic.ics

Kongsberg Frikirke

Den Evangelisk Lutherske Kirke Kongsberg Menigheter er en del av Den Evangelisk Lutherske Kirke i Norge. Formelt sett er vi en menighet. I praksis er menigheten organisert som et nettverk av huskirker.

Du kan lære mer om Frikirkens visjon og organisering på Frikirken.no.

Geir Øystein Andersen er menighetens forstander.

Gunnar Valand er leder for eldsterådet.

Ingeborg Strand er ansatt som menighetsarbeider med ansvar for økonomi og administrasjon.

Jens Iver Jensen arbeider som evangelist i nettverket og har ansvar for bibelundervisning hver tredje uke.

Menigheten møtes til nettverksmøter/menighetsmøte 1-2 ganger per halvår. Vi har ikke et menighetsråd, men lederne i huskirkene møter hver tredje uke til huskirkeforum for å støtte hverandre, dele utfordringer og samarbeide om ting som skjer i nettverket.

Tjen hverandre

 

Ressurser

Disippelgrupper

Lenker og dokumenter som kan være nyttige

Hent inspirasjon om/fra huskirke/husfelleskap:

Hurtig guide til huskirker fra Danmark:

NadverUnderside1

DNA Oslo – Huskirkefelleskap i Oslo:

dna_web_180

Bedehuskirken på Bryne:

bedehuskirken_logo_website2

Leve menighet:

kaffekopp

Geir Øysten sin egen private blogg om å leve kirke, som sier noe om livsreisen hans i perioden 2010-2017. Mange av disse formuleringene ville sikkert vært gjort annerledes i dag:

Familie ved korset

Sjur Jansens blogg – Bygge mennesker:

:sjur-jansen-blogspot

Kontakt

iStock_000014706210XSmallLurer du på noe, ønsker du mer informasjon om hva vi driver med eller du har lyst til å være med i en huskirke, ta kontakt med oss:
Generelle henvendelser til nettverket/menigheten kan sendes til: dinkirke.no@gmail.com
Postadresse:
Münstersvei 34
3610 Kongsberg

Kontaktinfo for huskirkene:

Huskirka R42:
Vertskap: Sarita Wallumrød og Brede Wallumrød
Adresse: Rudsåsveien 42, Skollenborg
e-post: sarita.wallumrod@gmail.com /
brede.wallumrod@gmail.com

tlf: 986 06 669 (Sarita) /
928 24 726 (Brede)

Huskirka GK12:
Vertskap Åse Andersen og Geir Øystein Andersen
Adresse: Gustava Kiellandsvei 12, Kongsberg.
e-post: huskirkagk12@gmail.com
tlf: 913 50 614 (Geir Øystein)

Huskirka MH22:
Vertskap: Gunnar Valand og Jens Iver Jenssen
Adresse: Maurits Hansensgate 22, Kongsberg
e-post: gunnarvaland@yahoo.com /
jens.iver.jensen@nenett.no
tlf: 468 06 163 (Gunnar) /
971 68 734 (Jens Iver)

Kontaktinfo for ansatte:

Ansvarlig forstander:
Geir Øystein Andersen
e-post: dinkirke.no@gmail.com
tlf: 913 50 614

Menighetsarbeider økonomi/administrasjon:
Ingeborg Marta Strand
e-post: ingeborg@dinkirke.no
tlf: 918 59 049

Evangelist:
Jens Iver Jensen
e-post: jens.iver.jensen@nenett.no
tlf: 971 68 734