Slider
Huskirker i Kongsberg
Velkommen til dinkirke.no. Vi er et nettverk av huskirker og kristne hjem i Kongsberg. Vi legger vekt på at tyngdepunktet for menigheten eller kirken må ligge i hjemmene.
Slider
Apg 2,46b
Og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen i oppriktig og hjertelig glede.
Slider
Matteus 11,28
Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.
Banner Shadow

HvaSkjer

Kontakt

Huskirkene

Om oss – Kongsberg huskirkenettverk

nattverd2Velkommen til dinkirke.no.

Vi er et nettverk av huskirker og kristne hjem i Kongsberg.

Vi legger vekt på at tyngdepunktet for menigheten eller kirken må ligge i hjemmene.

Vi ønsker å være et økumenisk nettverk og favne mennesker av ulike konfesjoner. 3 av huskirkene i Kongsberg er knyttet til Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Kongsberg Frikirke har ikke noe eget kirkebygg, men består av disse 3 huskirkene og nettverket dem imellom.

På nettsiden her kan du finne en del artikler som forteller litt om våre verdier og vår visjon, vår måte å leve menighet på. Du kan også finne kalenderen vår som viser ting som skjer i nettverket og noe av det som skjer i huskirkene. Kalenderen er ikke utfyllende i den forstand at det er mange «møtepunkter» som ikke settes opp her. Det som føres opp i kalenderen er samlinger som er åpne for alle, ikke mindre grupper etc. Hvis samlingen starter med en «kode» – GK12, MH22 eller liknende så betyr det at samlingen er en huskirkesamling («koden» angir navnet på huskirka) Hvis det ikke er angitt noen «kode» så er samlingen på tvers av huskirkene. Hvis du ønsker kristent fellesskap eller er nysgjerrig på å finne ut mer om Gud, Jesus, Den Hellige Ånd, bibelen, huskirker eller annet, så håper vi du vil ta kontakt med en av lederne i en av huskirkene, eller en av oss som har tjenester i nettverket. Det er også mulig å bare møte opp til de aktivitetene som er angitt i kalenderen.

Tilsyn, fellesskap og menighetsmøte 3. juni

Tilsynsmann Jan Inge Ringsby skal avslutte sitt tilsyn i menigheten vår med et besøk 3. juni. Han har allerede hatt samtaler med ansatte og forstander.

Medlemmer i menigheten har mulighet til å avtale å få en samtale med tilsynsmannen i forbindelse med tilsyn. Vi legger til rette for samtaler fysisk, digitalt eller per telefon. Jan Inge kan kontaktes via telefon 474 66 376 eller e-post: janinge.ringsby@frikirken.no dersom du ønsker en samtale. Vi har satt av tid til samtale fra kl 14-16 og kl 18-19 den 3. juni. 

Det er gledelig at samfunnet åpner opp litt igjen og det er flere muligheter til å kunne samles fysisk. Vi håper på at godværet fortsetter og inviterer til en huskirkesamling med middag ute over bålpanna kl 16-18 i Jonsekollen (P.A.Munchsgt 2). Vi serverer en enkel grytemiddag og det blir nattverd og fellesskap. Vi tenner bålpanna fra kl 16, mulighet for å komme litt etterhvert dersom dagsplanen tilsier at det er vanskelig å komme akkurat kl 16. Ta med egen dyp tallerken, bestikk, kopp, drikke, noe å sitte på og klær etter vær. For at vi skal kunne beregne matmengde så trenger vi en påmelding innen tirsdag 1. juni til Ingeborg på tlf 91859049.

På kvelden blir det nettverksmøte/menighetsmøte kl 19.30 i Gustava Kiellandsvei 12. Det er bare en sak på sakslista og det er tilsynsmannens samtale med menigheten. Vi oppfordrer alle som er interessert i nettverkets framtid til å møte. Jeg antar at det vil bli en anledning til å løfte blikket litt og tenke gjennom hvordan ting fungerer hos oss og hva vi ønsker for framtida. Alle er velkommen uavhengig av medlemsskap i Frikirken. Dette er en unik anledning for tilsynsmannen til å bli kjent med oss og også for de av dere som ikke kjenner Frikirken så godt til å få et innblikk. 

Prosjekt «Gi det videre»

Fra 1. mars er vi formelt igang med prosjektet vårt. Prosjekt «Multipliserende husfellesskap med smågrupper, Kongsbergregionen» har nå fått det litt enklere navnet: «Gi det videre».

Sarita Wallumrød og Åse Andersen skal være veiledere i prosjektet, med til sammen 15% stilling.

Silje Dammann er ansatt som prosjektvertskap i 10% stilling. Silje og Mikkel Dammann har tre barn i førskolealder og bor her i Kongsberg. Nå ønsker de å bygge kirke ut i fra sitt hjem. Det er spennende!

Mikkel og Silje Dammann

Vi jobber vi fortsatt med rekruttering av flere personer/familier til å være vertskap i prosjektet, enten unge voksne/studenter eller småbarnsfamilier. Ta kontakt dersom du er interessert, vet om noen det kan være aktuelt for, eller vil vite mer.

Bibelkvelder våren 2021

Vi starter opp med Bibelvelder igjen fra uke 5, torsdag 4. februar. Vi har satt av hver 3. torsdag til bibelkvelder i vår. Undervisning fra kl 20 og mulighet til å møtes over en kaffe fra kl 19.30. Se oversiktskalender her.

Bønnehus på Zoom i januar

Godt nytt år!

Vi inviterer til tidebønn på zoom på mandager i januar.

Det blir samlinger kl 13 og kl 20 hver mandag fra 11. januar.

Kort samling med følgende struktur:

1) Bønn ved formiddagens/kveldens kapittel fra Salmenes bok,

2) Deling, dersom noen har noe på hjertet, ref 1 Kor 14, 26:

«Hva mener jeg da, søsken? Jo, når dere kommer sammen, har én en salme, en annen et ord til lærdom, én har en åpenbaring, én har tungetale, en annen har tydningen. Men la alt tjene til å bygge opp.»

3) Forbønn om noen har behov

4) Velsignelsen.

Varighet fra noen minutter til maks én time.

Sted:

Bruk denne linken for å kople på samlingen. Kan gjøres via nettleser, eller en egen app: https://us02web.zoom.us/j/84288270058

 

Prosjektstart «Multipliserende husfellesskap med smågrupper, Kongsbergregionen»

Vår visjon er å leve kirke i smågruppe, husfellesskap eller nettverk. Vi ønsker å rekruttere og lønne en eller flere personer som ønsker å leve denne visjon der de er. Disse vil få oppfølging fra vårt nettverk, og knyttes sammen med huskirkene i Kongsberg huskirkenettverk. Målgruppen for prosjektet er 0-40 år.

Vi ønsker å komme i kontakt med en eller flere personer som ønsker å leve kirke ut i fra sitt hjem eller sitt nettverk. Vi har mulighet til å gi hver av disse 10-20% lønn i prosjektperioden. Prosjektvertskap må være unge voksne. Det kan være studenter eller personer som er i eller på vei inn i småbarnsfase. Disse må bo eller ønske å bosette seg rimelig nærhet til Kongsberg. I prosjektmidlene ligger også lønn lik 10-20% for en person som vil drive veiledning av prosjektvertskap og bidra til kopling mot nettverket.

Prosjektet «Multipliserende husfellesskap med smågrupper, Kongsbergregionen» er støttet av Den Evangelisk Lutherske Frikirke.  Prosjektstart fra januar 2021 og fram mot høsten 2021. Prosjektet varer i første rekke 2 år, mulighet for forlengelse er ikke usannsynlig.

Kongsberg Huskirkenettverk er organisert for å være et nettverk for huskirker og disippelgjøring. I begrepet huskirke legger vi et fellesskap av troende som møtes i et hjem. Man også tenke seg at en gruppe kristne samles i studiemiljø eller andre nettverk. Huskirkene kan like gjerne møtes på kafe, på treningssenteret eller i skogen, men vi har ikke noe kirkebygg.

Noen glimt fra vårt første tiår: Vi møtes til måltid, fellesskap, Guds ord, bønn, lovprisning, nattverd. Vi opplever at mennesker kommer til tro og blir døpt. Mennesker sendes ut og av gårde, enten det er ungdommer fra nettverket eller mennesker som må vende tilbake til fremmed himmelstrøk for oss, hjemlige for dem. Barn og ungdommer vokser til, familier lever kirke.

Vi tror på at de små fellesskapene og de nære relasjonene er viktige rammer for disippelgjøring. Gjennom prosjektet håper vi at flere vil komme nærmere Jesus i sitt hverdagsliv, at nye generasjoner får en mobil og bærekraftig tro og at nye mennesker blir kjent med Jesus. I nettverket vårt har vi gjort noen erfaringer, men vi har fortsatt mange spørsmål og er åpen for at nye generasjoner finner nye former for fellesskap som fungerer i ei ny tid.

Dette prosjektet er en reetablering av Kongsberg huskirkenettverk, med vekt på å gi videre det vi har fått, uten veldig sterke føringer. Vi som har ansvaret i dag opplever at tilhørigheten innen Den Evangelisk Lutherske Frikirke er en velsignelse, der vi også er til hjelp for andre i den sammenhengen. Nettverket vårt er knyttet til et læringsnettverk for «Tro i hjemmet» som består av et knippe menigheter som ønsker å lære av hverandre på dette området. Frikirken har også et nettverk av disippelhus for studenter som det er mulig å knytte seg opp mot.

Høres dette spennende ut? Er du interessert i å finne ut mer om hva det vil si å være prosjektvertskap eller prosjektmedarbeider?
Ta gjerne kontakt med Ingeborg Strand (menighetsarbeider) på tlf 918 59 049 / ingeborg@dinkirke.no eller Geir Øystein (Forstander) på tlf 91350614 / geir.oystein.andersen@frikirken.no.

Kroppen – tema uke 42-44

Bibelkvelden søndag 11. oktober var den siste i rekka om å følge Jesus i hverdagen. Tema denne søndagen var kroppen.

Minnevers – Rom 6,19-20:

«Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke dere selv. Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære.»

Vi fikk blant annet høre dette:

Kroppen er en gave fra Gud.

Kroppen er ikke bare noe vi har, det er en integrert del av oss.

e som ønsker det kan bruke tekstene fra bibelkvelden i disippelgruppene i ukene som kommer. Se tekster og spørsmål til ettertanke i PDF-format her.

På torsdager kl 20.30 til 21.30 inviterer vi til åpen gruppe på zoom. Det er ingen forpliktelser, du kan komme en eller flere ganger ettersom det passer. De som kommer deler ut i fra tekstene. Blir det mange, så deler vi opp i mindre grupper. Link til zoom-gruppe.

Tema for uke 39-41

Tema for bibelkvelden søndag 20. august var RELASJONENE – å følge Jesus i hverdagen.

Hovedtekst – 1. Joh 1,7:

«Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd.»

Fellesskap er å ha andel med noen i noe.
Å eie noe sammen.

De som ønsker det kan bruke tekstene fra bibelkvelden i disippelgruppene i ukene som kommer. Se tekster og spørsmål til ettertanke i PDF-format her.

På torsdager kl 20.30 til 21.30 inviterer vi til åpen gruppe på zoom. Det er ingen forpliktelser, du kan komme en eller flere ganger ettersom det passer. De som kommer deler ut i fra tekstene. Blir det mange, så deler vi opp i mindre grupper. Link til zoom-gruppe.

Disippelgrupper uke 36 – 38

Tema: TIDEN – å følge Jesus i hverdagen

«Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje.» Ef 5, 15-17

Med utgangspunkt i det Jens Iver Jensen delte på bibelkvelden søndag 30. august har vi laget et forslag til tekster og spørsmål til bruk i disippelgruppene. For mer informasjon om gruppene, se her. Det er ikke for sent å melde seg til å delta på en gruppe, det er bare å ta kontakt med Ingeborg.

For oversikt over tekster og spørsmål i pdf/format, klikk her.

Spørsmål til ettertanke og samtale disse ukene:

 • Hvordan bruke tiden til Guds ære?
 • Hvilke tid lever du i med ditt liv akkurat nå?
 • Hvordan gir livsførselen tid og hvordan stjeler den tid?
 • Hvordan slanke det som stjeler tidsbruk på tradisjoner, omstendigheter, tidsånd?
 • Hvordan oppleves stille tid for deg?
 • Hvordan leve frigjort til Guds ære?

Uke 36  

Forslag til tekst: Efeserne kap 1 eller Salme 139

Uke 37

Forslag til tekst: Efeserne kap 4,17 -32

Uke 38

Forslagt til tekst: Efeserne 5, 1-20

Flere tekster til fordypning/egenstudium:

 • Forkynnerne 3,1-8
 • Efeserne 5, 21-33

Plan for samlingen:

Dele: Den enkelte setter ord på hva de er takknemlige for og ting som er utfordrende.

Be: Vi vender oss til Gud i takk og bønn.

Lese: Vi leser fra bibelen høyt sammen.

Høre: Hva sier bibelteksten oss om Gud?Hva sier bibelteksten om å være menneske?

Gjøre: Hva kan du gjøre for å etterleve det du har lest? Del én konkret ting hver, spør hverandre neste gang hvordan det gikk.

Be: Be for og med hverandre om tro og mot til å leve ut det vi har delt.

Disippelgruppe

JESUS I HVERDAGEN! DISIPPELGRUPPE

Ni uker med grupper for 2-4 personer

Grupper kan eksempelvis være studenter, småbarnsfedre, to par, mennesker fra samme husstand, på tvers av to generasjoner osv. Trenger du hjelp til å finne en gruppe? Spør på bibelkveld eller til ingeborg@dinkirke.no om å få være med i en gruppe.

Sett av 60-90 minutter en gang i uka. Gruppa kan møtes på cafè, i skogen, hjemme eller via internett. Bare fantasien setter grenser.

Oppstart fra 30.august.

Målet er å lese Guds Ord sammen, stille noen enkle spørsmål og hjelpe hverandre til å praktisere det ordet sier.

Velg tekster selv, eller bruk tekstene fra bibelkveldene med tema: JESUS I HVERDAGEN – TIDEN, RELASJONENE, KROPPEN.

Gangen i samlingen kan være slik:

 • Dele: Den enkelte setter ord på hva de er takknemlige for og ting som er utfordrende.
 • Be: Vi vender oss til Gud i takk og bønn.
 • Lese: Vi leser fra bibelen høyt sammen.
 • Høre: Hva sier bibelteksten oss om Gud?Hva sier bibelteksten om å være menneske?
 • Gjøre: Hva kan du gjøre for å etterleve det du har lest? Del én konkret ting hver, spør hverandre neste gang hvordan det gikk.
 • Be: Be for og med hverandre om tro og mot til å leve ut det vi har delt.

«Den som hører Guds ord på disipler vis, blir et levende menneske.»

Peter Halldorf

Vi oppfordrer også til å delta på bibelkvelder hver 3. søndag fra 30.august, enten online eller fysisk. Se her for mer info.

3 bibelkvelder

JESUS I HVERDAGEN! BIBELKVELDER

Tre kvelder med Jens Iver Jensen om:

 • TIDEN. 30. August.
 • RELASJONENE. 20. September.
 • KROPPEN. 11. Oktober.

Gustava Kiellands vei 12 / online  
kl 19-21, kaffeprat fra kl 18.30.

Jens Iver forbereder bibeltekster og refleksjoner ut i fra tema, og det er mulighet til å komme med innspill og spørsmål.

Samlingen gjennomføres i henhold til smittevernplan.

Mulighet til å delta online via Zoom: https://zoom.us/j/91899124511

Vi inviterer også de som vil til å lese bibeltekstene i ukene mellom hver bibelkveld sammen med 1-3 andre i en gruppe. Er du interessert i gruppeopplegget, se her

KalenderKalenderen dinkirke.no@gmail.com viser arrangementer som enten skjer i regi av huskirkenettverket eller en av huskirkene. Kalenderen er ikke utfyllende i den forstand at det er mange «møtepunkter» som ikke settes opp her. Det som føres opp i kalenderen er samlinger som er åpne for alle, ikke mindre grupper etc. Hvis samlingen starter med en «kode» – GK12, MH22 eller liknende så betyr det at samlingen er en huskirkesamling («koden» angir navnet på huskirka) Hvis det ikke er angitt noen «kode» så er samlingen på tvers av huskirkene. Dersom du lurer på noe i forbindelse med noen av samlingene, så ta kontakt med en av vertskapet i huskirkene, eller en av oss som har tjenester i nettverket.

Kalenderen er offentlig og således mulig å søke opp via en søkemotor på nett. Ønsker du å legge inn kalenderen på din mobil eller ditt nettbrett, bruk denne linken (fungerer for alle kalendere som støtter iCal format): https://calendar.google.com/calendar/ical/dinkirke.no%40gmail.com/public/basic.ics

Kongsberg Frikirke

Den Evangelisk Lutherske Kirke Kongsberg Menigheter er en del av Den Evangelisk Lutherske Kirke i Norge. Formelt sett er vi en menighet. I praksis er menigheten organisert som et nettverk av huskirker.

Du kan lære mer om Frikirkens visjon og organisering på Frikirken.no.

Geir Øystein Andersen er menighetens forstander.

Ingeborg Strand er ansatt som kontorleder.

Geir Øystein Andersen, Sarita Wallumrød, Ingeborg Strand og Åse Andersen er valgt til menighetens styre fra mars 2021.

Menigheten møtes til nettverksmøter/menighetsmøte 1-2 ganger per halvår.

Tjen hverandre

Ressurser

Disippelgrupper

Lenker og dokumenter som kan være nyttige

Hent inspirasjon om/fra huskirke/husfelleskap:

Hurtig guide til huskirker fra Danmark:

NadverUnderside1

DNA Oslo – Huskirkefelleskap i Oslo:

dna_web_180

Bedehuskirken på Bryne:

bedehuskirken_logo_website2

Leve menighet:

kaffekopp

Geir Øysten sin egen private blogg om å leve kirke, som sier noe om livsreisen hans i perioden 2010-2017. Mange av disse formuleringene ville sikkert vært gjort annerledes i dag:

Familie ved korset

Sjur Jansens blogg – Bygge mennesker:

:sjur-jansen-blogspot

Kontakt

iStock_000014706210XSmallLurer du på noe, ønsker du mer informasjon om hva vi driver med eller du har lyst til å være med i en huskirke, ta kontakt med oss:
Generelle henvendelser til nettverket/menigheten kan sendes til: dinkirke.no@gmail.com
Postadresse:
Münstersvei 34
3610 Kongsberg

Kontaktinfo for huskirkene:

Huskirka R42:
Vertskap: Sarita Wallumrød og Brede Wallumrød
Adresse: Rudsåsveien 42, Skollenborg
e-post: sarita.wallumrod@gmail.com /
brede.wallumrod@gmail.com

tlf: 986 06 669 (Sarita) /
928 24 726 (Brede)

Huskirka GK12:
Vertskap Åse Andersen og Geir Øystein Andersen
Adresse: Gustava Kiellandsvei 12, Kongsberg.
e-post: huskirkagk12@gmail.com tlf: 913 50 614 (Geir Øystein)

Kontaktinfo for ansatte:

Ansvarlig forstander:
Geir Øystein Andersen: dinkirke.no@gmail.com tlf: 913 50 614

Kontorleder:
Ingeborg Marta Strand: ingeborg@dinkirke.no tlf: 918 59 049

Prosjektveiledere:
Sarita Wallumrød: sarita.wallumrod@gmail.com tlf: 986 06 669
Åse Andersen: ase.t.andersen@ebnett.no tlf: 91778663

Prosjektvertskap:
Silje Dammann: silje.dammann@gmail.com tlf: 902 32 322