Slider
Huskirker i Kongsberg
Velkommen til dinkirke.no. Vi er et nettverk av huskirker og kristne hjem i Kongsberg. Vi legger vekt på at tyngdepunktet for menigheten eller kirken må ligge i hjemmene.
Slider
Apg 2,46b
Og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen i oppriktig og hjertelig glede.
Slider
Matteus 11,28
Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.
Banner Shadow

HvaSkjer

Kontakt

Huskirkene

Om oss – Kongsberg huskirkenettverk

nattverd2Velkommen til dinkirke.no.

Vi er et nettverk av huskirker og kristne hjem i Kongsberg.

Vi legger vekt på at tyngdepunktet for menigheten eller kirken må ligge i hjemmene.

Vi ønsker å være et økumenisk nettverk og favne mennesker av ulike konfesjoner. 3 av huskirkene i Kongsberg er knyttet til Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Kongsberg Frikirke har ikke noe eget kirkebygg, men består av disse 3 huskirkene og nettverket dem imellom.

På nettsiden her kan du finne en del artikler som forteller litt om våre verdier og vår visjon, vår måte å leve menighet på. Du kan også finne kalenderen vår som viser ting som skjer i nettverket og noe av det som skjer i huskirkene. Kalenderen er ikke utfyllende i den forstand at det er mange «møtepunkter» som ikke settes opp her. Det som føres opp i kalenderen er samlinger som er åpne for alle, ikke mindre grupper etc. Hvis samlingen starter med en «kode» – GK12, MH22 eller liknende så betyr det at samlingen er en huskirkesamling («koden» angir navnet på huskirka) Hvis det ikke er angitt noen «kode» så er samlingen på tvers av huskirkene. Hvis du ønsker kristent fellesskap eller er nysgjerrig på å finne ut mer om Gud, Jesus, Den Hellige Ånd, bibelen, huskirker eller annet, så håper vi du vil ta kontakt med en av lederne i en av huskirkene, eller en av oss som har tjenester i nettverket. Det er også mulig å bare møte opp til de aktivitetene som er angitt i kalenderen.

Start uka på bibelkveld!

Søndag 19. jaunar kl 1900-2100 møtes vi i Gustava Kiellands vei 12, til den første av 8 bibelkvelder i vår. Det blir lovsang og fellesskap. Undervisning og samtale ledes av Jens Iver Jensen. Kaffe og noe å bite i fra kl 18.30. Enkel kveldsmat etter undervisningen, for de som vil bli litt til. Velkommen!

Nyhetsbrev januar 2020

Bibelkvelder våren 2020

Ut i fra den responsen vi har fått på vår mini «spørreundersøkelse» før jul, så har vi valgt å legge vårens bibelkvelder til søndagskvelder mellom kl 19 og 21. Det blir oppstart søndag 19. jaunar. Vi har bibelkvelder ca hver 3. uke, men ikke i en helt fast syklus. Datoer er lagt inn på google-kalenderen på nettsiden vår. Du kan også se en oversikt i PDF-versjon via denne linken. Samlingssted for bibelkveldene er satt til Gustava Kiellands vei 12, men det kan bli endringer på det. Det er muligheter for å møtes til måltidsfellesskap ala kveldsmat eller middag i forkant av dette noen av datoene. Nærmere informasjon blir lagt ut på kalender og deles via SMS i forkant.Jens Iver er vår kjærkomne underviser, som dykker ned i bibeltekstene og hjelper oss til å se ting på nye måter. Han er alltid åpen for spørsmål underveis, og er også åpen for inspill på tema/tekster. Så hvis du har noe du har lyst til å lære mer om, så ta gjerne kontakt med Jens Iver på telefon 971 68 734. Vi ønsker gjerne å bli flere på disse kveldene. Kanskje har du en venn du kan invitere med?  

Forvandlet i Jesu nærhet

Dette blir temaet for Jan Rettedals besøk hos oss fra onsdag 12. februar til søndag 16. februar. Håper du vil sette av tid til å være sammen med Jan og oss andre i fellesskapet vårt. 

Ungdomsfelleskap

Noen av ungdommene møtes på søndagskvelder kl 19-21 for å ha fellesskap, lese bibelen og ha nattverd sammen. I utgangspunktet vil de møtes hver uke, men i høst har de ofte vært så få (mindre enn 3 stk) at samlingene har blitt avlyst. Nå etter jul ønsker de å ha fokus på å få med noen flere. Vær gjerne med å be for dette fellesskapet. 

Nettverksmøte november

På nettverksmøtet i november så ble det flertall for foreslått budsjett. Vi snakket også litt sammen om hva som skjer i huskirkene og nettverket. Referat og protokoll er tilgjengelig for dem som abbonnerer på nyhetsbrevet. 

Årsmøte 2020

Dato for Årsmøte for 2020 er satt til søndag 29. mars kl 17. Etter årsmøtet blir det middagsfellesskap og bibelkveld. 

Givertjeneste

For dem som har gitt gaver til huskirkene i 2019 så er dette rapportert inn til Frikirken sentralt via det nye medlemssystemet Cornerstone. De det gjelder vil få et brev fra Frikirken om hva som er rapportert inn og gir rett til skattefradrag. Ta kontakt med Ingeborg dersom noe ikke stemmer. Ønsker du å gi en gave til en av huskirkene, så er kontoinformasjon tilgjengelig på gavesiden

Velsigna nytt år!

«Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferds frukt som vokser fram ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud.» (Fil 1, 9-11)

Hilsen fra Ingeborg

Julefest på Krona

Foto: Geir Øystein Andersen

På søndag var vi med å arrangere Julefest på Krona, sammen med flere andre menigheter i byen. Les omtale av arrangementet i minlp:

https://www.laagendalsposten.no/minlp/kultur/jul/250-pa-julefest-pa-krona/s/5-64-784547

Bibelkvelder 2020 – hva skal til for at DU kommer?

Torsdag 19. desember kl 20 blir årets siste bibelundervisning med Jens Iver. Vi ønsker å satse videre på bibelkvelder med undervisning også neste år – og vil gjerne legge til rette for at flere kan komme. Derfor er det nyttig om du svarer på følgende spørsmål: 

  1. Hvilke dag vil du prioritere for bibelkveld/undervisning, torsdag eller søndag?
  2. Passer det bedre eller dårligere for deg om vi har samling kl 19-21, i stedet for kl 20-22?
  3. Synes du det er positivt med måltidsfellesskap i forkant, eller gjør ikke det noen forskjell?

 Takk for at du svarer. Kanskje fortsetter vi som nå, eller kanskje blir det endringer fra nyttår – følg med! 

Du svarer ved å sende SMS/e-post til Ingeborg på 918 59 049 / ingeborg@dinkirke.no.

Velsigna jul og Guds Fred for det nye året!

Mvh Ingeborg

Worship in English / engelskspråklig gudstjenestefellesskap

We start up a new Christian community for people who want to worship in Englisk. An English-speaking pastor, Paul Safari, will lead the worship. There will be no translation to Norwegian. We plan on having worship every 2. Saturday.

We meet in a house-church in the network of housechurches in Kongsberg.

Do you know someone who does not speak Norwegian and wants a Christian community?
Please invite your friends to come​!
First gathering:

​Saturday November 2. at 6 pm.

Adress: Mauritz Hansensgate 22

Phone for more information: Jens Iver Jensen: 971 68 734
———————————————-
Vi starter opp et nytt tilbud i huskirka i Mauritz Hansensgate 22. Vi ønsker å samle folk som ønsker et engelskspråklig fellesskap. Paul Safari vil lede samlingene. Det vil ikke bli oversettelse til norsk. Kjenner du noen som ønsker et slikt fellesskap, så inviter de gjerne til å komme. Vi planlegger å ha samlinger annenhver lørdag. Første møte blir lørdag 2. november kl 18.00. Kontaktperson for mer informasjon er Jens Iver Jensen: 971 68 734

Forhåndsvarsel – besøk i februar!

Nettverket får besøk av menighetsveileder i frikirken, Jan Rettedal. Han skal være i kongsberg fra onsdag 12. februar til  søndag 16. februar 2020. Vi møtes i de ulike huskirkene i løpet av uka. Program kommer etterhvert. Sett av tid til å høre Jan snakke ut fra temaet «Forvandlet i Jesu nærhet». Jan forkynner med varme og humor.

Nyhetsbrev september 2019

«Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær,
skal du gi videre til pålitelige mennesker
som er i stand til å undervise andre.»
2.Timoteus 2,2

Drømmer om veien videre for huskirkenettverket i Kongsberg

Lørdag 7. september var de fleste av vertskaps-familiene samlet hos Sarita og Brede i Rudsåsveien 42. Tema for dagen var DRØMMER og 2. Tim 2,2. Vi hadde fellesskap hvor flere delte ut i fra hva de «har i huset». I 2 kongebok 4. 1-7 står en historie om profeten på besøk i en fattig enkes hus der han stiller spørsmålet «hva har du i huset?». Og det lille hun har blir med Guds kraft til stor velsignelse, rikdom og liv. Denne historien kan på flere måter illustrere hvordan vi ønsker å leve huskirkelivet. Vi må ta utgangspunkt i det vi har fått – og gi det til Gud. I løpet av dagen ble det delt forskjellige håp og drømmer vi har for huskirkene våre fremover. Visjonen om «Hjem som forandrer verden» står fortsatt fast. Det ble ikke lagt veldig konkrete planer, men vi ønsker å fortsette med undervisningssamlinger på torsdagskvelder og vi ønsker å få til flere slike fellesskapssamlinger på tvers av huskirkene, gjerne i Rudsåsveien.

Insettelse av Geir Øystein som tilsynsmann

Geir Øystein Andersen er ansatt som ny tilsynsmann i Østre Presbyterium i 100% stilling fra 1. november. Han skal insettes og bli bedt for på gudstjeneste i Oslo Vestre Frikirke førstkommende søndag, 22. september. Dette skjer i forbindelse med Presbyteriemøtet for Østre Presbyterium. Geir Øystein og Gunnar Valand er våre utsendinger i møtet. Gudstjenesten er åpen for alle og det vil være hyggelig om noen i menigheten har lyst til å ta turen. Geir Øystein skal også preke i gudstjenesten.

Global uke mot moderne slaveri

GLOBAL UKE MOT MODERNE SLAVERI  – en økumenisk uke der vi sammen og samtidig setter søkelys på menneskehandel og moderne slaveri.En av kirkens kjerneoppgaver har vært – og er – å kjempe for sosial rettferdighet. I Bibelen utfordres vi til å fordele godene og kjempe for «undertrykte, enker og farløses rett». Dette er en viktig grunn til at kirkene har gått sammen om Global uke. I høst overleverte 27 av Norges kirkeledere også et opprop til sentrale politikere, der også Firkirkens synodeleder skrev under. Her 2 min filmom hvorfor markere Global uke.

Grunntanken er at kirkene benytter sine faste arenaer og møtepunkter til å informere og engasjere om vår tids slaveri – globalt og i Norge, hva vår tro sier om dette og hva vårt gjensvar er i møte med denne urettferdigheten. Global uke denne høsten har kjernedatoer fra søndag 10. til  søndag 17. november 2019, men det er fullt mulig å ta temaet inn på andre tider, dersom det passer bedre. Vi legger særlig vekt på hva norske menigheter og norske borgere kan gjøre, som fellesskap og som enkeltpersoner (som forbrukere, som informerte borgere, i beslutningspåvirkning, osv.).
Norges Kristne Råd har i samarbeid med Sindre Skeie og Trond Gilberg utarbeidet et eget opplegg med sanger og tekster om utnytting, moderne slaveri og Guds rettferdighet, kalt «FRIHETENS TIME» Det kan brukes som en hel oppsetning eller plukkes fra til enkeltinnslag i gudstjeneste, temasamlinger el. l. Sangene kan fungere som fellessanger.

Ønsker vi å markere dette som fellesskap, på tvers av huskirkene eller ønsker dere å gjøre noe i deres huskirke? Ta gjerne kontakt med Ingeborg, så kan hun være behjelpelig med å bestille materiale osv. 

Endret dato for neste undervisningssamling

Jens Iver har ikke mulighet til å undervise på oppsatt dag 26. september. Denne undervisningen flyttes derfor til uke 40, torsdag 3. oktober.

 

Guds fred!

Mvh Ingeborg Strand

Oversiktskalender nettverksamlinger høsten 2019

Jens Iver Jenssen underviser med tema fra Bibelen hver 3. torsdag fra kl 20-22. Samlingene starter med lovsang og bønn, det serveres kaffe/te og det er mulighet til å stille spørsmål og ha litt dialog underveis. Vi samles i en av huskirkene/hjemmene i nettverket, følg med på google-kalenderen, for å få vite hvor vi samles. Ønsker du SMS med påminnelse om samlinger i nettverket (med info om tid, sted og evt tema), så meld deg på SMS-tjenesten ved å sende en melding til Ingeborg Strand på tlf: 918 59 049.

Øvrige samlinger i nettverket er ikke planlagt foreløpig, men kan skje på initiativ fra huskirkene. Ta kontakt med Ingeborg dersom du har info som ønskes distribuert i nettverket.

 

Nasjonal bønnedag 30. mars

Vi har mottatt en henvendelse fra Bønnens hus i Kristiansand som oppfordrer alle til å delta på en nasjonal bønnedag lørdag 30. mars til søndag 31. mars.

Norkirken Kongsberg har lagt til rette for at vi kan møtes til lovsang i Misjonskirka lørdag 30. mars kl 18. Etter lovsangen vil folk gå på bønnevandring i byen. Kvelden avsluttes med enkel kveldsmat i Norkirken.

Ønsker du å vite mer om dette initiativet, så deler vi her e-post som vi har fått fra Bønnens hus i Kristiansand:

Hei! Vi ønsker å invitere dere med på nasjonal bønnedag. Våre navn er Elisabeth Thorbjørnsen og Christine Andersen, og vi hører til bønnens hus Kristiansand. Bønnens Hus Kristiansand er et tverrkirkelig bønnefellesskap for alle generasjoner.

Tidlig i Januar viste Gud oss en profeti for Norge om at landet skulle vende seg tilbake til Gud etter en 24 timers bønn og faste. Der står det blant annet at det skulle komme en røst fra sør, og en hellig vind fra nord. Dette inspirerte oss til å leke med tanken «Nasjonal bønnedag» hvor alle de kristne skulle sette av en dag til å be for landet. Etter hvert opplevde vi at Gud fortsatte å tale, og vi kunne bare ikke legge fra oss denne tanken. (Profetien legges ved lengre nede).

Vi vil invitere dere som menighet / kristent fellesskap / bønnegruppe / enkeltmenneske å delta på Nasjonal Bønnedag lørdag 30. mars. Tidlig i januar opplevde vi at Gud talte til oss om at vi som nasjon skulle sette av en dag til å løfte opp Jesu navn over landet vårt. Vi ble minnet om hvordan nasjoner har blitt kalt til bønn og hvordan det har forandret nasjoner. Det ble lagt på våre hjerter at vi sammen skal be fra sør til nord, og fra øst til vest. Vi tror det vil glede Guds hjerte at vi setter av denne dagen sammen med brødre og søstre i hele landet for å prise ham og ta tilbake landet slik at vi fortsatt kan kalle oss en kristen nasjon. Vi ønsker at Jesus skal være på tronen i Norge. Den siste tiden har det vært en oppvåkning flere steder i landet rundt dette med bønn, og vi tror at denne nasjonale bønnedagen er noe Gud har for oss som nasjon i denne tiden.

Vi vil oppfordre til 24 timers bønn og faste da det er dette vi har opplevd at Gud har talt om. Hvis det er vanskelig å få til å sette av så mye tid vil vi likevel oppfordre til å be en time eller mer denne dagen. Vi ønsker at budskapet om å be for Norge denne dagen skal deles med brødre og søstre dere møter i deres område av landet. Vi tror det vil være inspirerende å sterkt å be denne dagen når man vet at hele den kristne familien står sammen for landet og for Jesus denne dagen.

Vi har valgt å sette tidspunktet fra kl. 12.00 lørdag 30. mars til 12.00 søndag 31. mars. Vi har tenkt det slik fordi da er det mulig å bruke tid på søndagsgudstjenesten på å være med i bønn. Det er ikke ment som en konkurranse til Gudstjenesten, men en mulighet for å ta dette med seg inn i møtet.

I denne prosessen fra Gud begynte å legge dette på våre hjerter, har vi opplevd at Gud har minnet oss på noen temaer som er viktig å løfte opp:

Familier / ekteskap. Vi tror at Jesus elsker familier og ekteskap. Dessverre er det så mye i samfunnet som truer kjernefamilien. Det blir stadig vedtatt lover som ikke går i tråd med Guds ønsker ut ifra hans ord.

De unge «generasjon prestasjon». Forventninger. Ungdommer og unge voksne er mer slitne og deprimerte enn noen gang, og Guds hjerte blør for dette. Det er noe vi har misforstått. Vi gjør alt for å strekke til, men får det likevel ikke til. Vi må få åpenbart Guds kjærlighet, og ikke verdens kjærlighet.

Oppvåkning. I et samfunn full av sosiale medier og travle hverdager blir både de ufrelste og frelste sløve i ånden. Man glemmer at man trenger Gud.

Ensomhet. Igjen vil vi nevne Guds kjærlighet fremfor verdens kjærlighet. Verdens kjærlighet er full av begjær og egoisme, og dette skaper splid og ensomhet. Vi må be om at Gud skal fylle oss opp og åpenbare den kjærligheten vi er kalt til. (1. kor 13)

Løfte opp Jesus.Den beste formen for forbønn. Vi vil at det skal stige en velduft opp til Gud fra hele landet denne dagen.

Lytte til Guds hjerte / profetiske bønner. Gud har mye på hjertet, og han vet hva vi trenger. Han elsker Norge!

Vekkelse! Vi brenner for at hele Norge skal vende seg om til Gud, og at Jesus virkelig skal trone i Norge!

 

Vi har fått to bibelvers som har talt veldig sterkt til oss for den nasjonale bønnedagen. Det er Sefanja 3.17 (Gud jubler over Norge) og 1. kor 13.

Vi håper dette inspirerer dere til å ta del i denne spennende dagen som vi opplever at Gud har kalt nasjonen til. Del gjerne med andre menigheter / fellesskap slik at så mange som mulig kan være med å skape en ny tid for Norge sammen med Jesus!

Dette er ikke noe vi ønsker å gjøre for vår egen del, men fordi vi brenner for at Norge skal bli frelst. Vi vet at vi ikke kan gjøre dette alene, og vi trenger at alle er med og ber. Vi ønsker at dere skal være en like stor del av denne bønnedagen som oss.

Kontakt oss gjerne om du ønsker å være med på dette, så vet vi hvem som er med, og hva som skjer. Slik kan vi oppmuntre andre som er med på bønnedagen.

Mvh. Christine Andersen og Elisabeth Thorbjørnsen, Bønnens hus Kristiansand.

Program for besøk av Jan Rettedal 13.-17. februar

Nå er uka her og vi er klar for besøk. Menighetsveileder i Frikirken Jan Rettedal har besøkt oss flere ganger tidligere, sist gang for to år siden. Denne gangen vil han snakke om bærekraftig tro og tro som holder gjennom tøffe tider. Jan forkynner med varme og humor og det blir alltid tid til en god latter. Det blir mye tid til fellesskap gjennom uka/helga og her er det også mulighet til å invitere med venner.

Plan for dagene:

Onsdag kl 20-22 i Gustava Kiellandsvei 12 – undervisning og fellesskap

Torsdag kl 20-22 i Bergsliens gate 15 (hjemme hos Paul og Rossy) – undervisning og fellesskap

Fredag fra kl 16.30 i Münstersvei 34 – fredagstaco, nattverd og undervisning. Vertskapet kjøper inn til taco. Kom gjerne og vær med å lage til maten fra kl 16.30. Vi spiser ca kl 17. Nattverd rundt bordene. Jan Rettedal underviser fra ca kl 19. Gi gjerne beskjed til Ingeborg på 91859049 hvis du kommer, så blir det lettere å beregne mengde mat osv.

Lørdag i Gustrava Kiellandsvei 12 – Fellesskap og undervisning

Søndag i Gustava Kiellandsve 12 – Formiddagsgudstjeneste

Tidspunkt og opplegg for lørdag og søndag er ikke helt spikra ennå, så følg med på kalenderen som du finner via dinkirke.no. Ingeborg sender meldinger til dem som står på SMS-lista. Er du ikke på lista, så send en melding til 918 59 049 med ønske om å få SMS-info fra nettverket.
Det er også opprettet et Facebook-arrangement for dagene – noe som gir mulighet til å dele/sende invitasjoner for dem som ønsker det.

«Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte, 
han frelser dem som har en knust ånd. 
Mange ulykker rammer den rettferdige,
men Herren frir ham ut av dem alle.» (Sal 34,19-20)

KalenderKalenderen dinkirke.no@gmail.com viser arrangementer som enten skjer i regi av huskirkenettverket eller en av huskirkene. Kalenderen er ikke utfyllende i den forstand at det er mange «møtepunkter» som ikke settes opp her. Det som føres opp i kalenderen er samlinger som er åpne for alle, ikke mindre grupper etc. Hvis samlingen starter med en «kode» – GK12, MH22 eller liknende så betyr det at samlingen er en huskirkesamling («koden» angir navnet på huskirka) Hvis det ikke er angitt noen «kode» så er samlingen på tvers av huskirkene. Dersom du lurer på noe i forbindelse med noen av samlingene, så ta kontakt med en av vertskapet i huskirkene, eller en av oss som har tjenester i nettverket.

Kalenderen er offentlig og således mulig å søke opp via en søkemotor på nett. Ønsker du å legge inn kalenderen på din mobil eller ditt nettbrett, bruk denne linken (fungerer for alle kalendere som støtter iCal format): https://calendar.google.com/calendar/ical/dinkirke.no%40gmail.com/public/basic.ics

Kongsberg Frikirke

Den Evangelisk Lutherske Kirke Kongsberg Menigheter er en del av Den Evangelisk Lutherske Kirke i Norge. Formelt sett er vi en menighet. I praksis er menigheten organisert som et nettverk av huskirker.

Du kan lære mer om Frikirkens visjon og organisering på Frikirken.no.

Geir Øystein Andersen er menighetens forstander.

Gunnar Valand er leder for eldsterådet.

Ingeborg Strand er ansatt som menighetsarbeider med ansvar for økonomi og administrasjon.

Jens Iver Jensen arbeider som evangelist i nettverket og har ansvar for bibelundervisning hver tredje uke.

Menigheten møtes til nettverksmøter/menighetsmøte 1-2 ganger per halvår. Vi har ikke et menighetsråd, men lederne i huskirkene møter hver tredje uke til huskirkeforum for å støtte hverandre, dele utfordringer og samarbeide om ting som skjer i nettverket.

Tjen hverandre

 

Ressurser

Lenker og dokumenter som kan være nyttige

Hent inspirasjon om/fra huskirke/husfelleskap:

Hurtig guide til huskirker fra Danmark:

NadverUnderside1

DNA Oslo – Huskirkefelleskap i Oslo:

dna_web_180

Bedehuskirken på Bryne:

bedehuskirken_logo_website2

Leve menighet:

kaffekopp

Geir Øysten sin egen private blogg om å leve kirke:

Familie ved korset

Sjur Jansens blogg – Bygge mennesker:

:sjur-jansen-blogspot

Kontakt

iStock_000014706210XSmallLurer du på noe, ønsker du mer informasjon om hva vi driver med eller du har lyst til å være med i en huskirke, ta kontakt med oss:
Generelle henvendelser til nettverket/menigheten kan sendes til: dinkirke.no@gmail.com
Postadresse:
Münstersvei 34
3610 Kongsberg

Kontaktinfo for huskirkene:

Huskirka R42:
Vertskap: Sarita Wallumrød og Brede Wallumrød
Adresse: Rudsåsveien 42, Skollenborg
e-post: sarita.wallumrod@gmail.com /
brede.wallumrod@gmail.com

tlf: 986 06 669 (Sarita) /
928 24 726 (Brede)

Huskirka GK12:
Vertskap Åse Andersen og Geir Øystein Andersen
Adresse: Gustava Kiellandsvei 12, Kongsberg.
e-post: huskirkagk12@gmail.com
tlf: 913 50 614 (Geir Øystein)

Huskirka MH22:
Vertskap: Gunnar Valand og Jens Iver Jenssen
Adresse: Maurits Hansensgate 22, Kongsberg
e-post: gunnarvaland@yahoo.com /
jens.iver.jensen@nenett.no
tlf: 468 06 163 (Gunnar) /
971 68 734 (Jens Iver)

Kontaktinfo for ansatte:

Ansvarlig forstander:
Geir Øystein Andersen
e-post: dinkirke.no@gmail.com
tlf: 913 50 614

Menighetsarbeider økonomi/administrasjon:
Ingeborg Marta Strand
e-post: ingeborg@dinkirke.no
tlf: 918 59 049

Evangelist:
Jens Iver Jensen
e-post: jens.iver.jensen@nenett.no
tlf: 971 68 734