Slider
Huskirker i Kongsberg
Velkommen til dinkirke.no. Vi er et nettverk av huskirker og kristne hjem i Kongsberg. Vi legger vekt på at tyngdepunktet for menigheten eller kirken må ligge i hjemmene.
Slider
Apg 2,46b
Og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen i oppriktig og hjertelig glede.
Slider
Matteus 11,28
Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.
Banner Shadow

HvaSkjer

Kontakt

Huskirkene

Om oss – Kongsberg huskirkenettverk

nattverd2Velkommen til dinkirke.no.

Vi er et nettverk av huskirker og kristne hjem i Kongsberg.

Vi legger vekt på at tyngdepunktet for menigheten eller kirken må ligge i hjemmene.

Vi ønsker å være et økumenisk nettverk og favne mennesker av ulike konfesjoner. 3 av huskirkene i Kongsberg er knyttet til Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Kongsberg Frikirke har ikke noe eget kirkebygg, men består av disse 3 huskirkene og nettverket dem imellom.

På nettsiden her kan du finne en del artikler som forteller litt om våre verdier og vår visjon, vår måte å leve menighet på. Du kan også finne kalenderen vår som viser ting som skjer i nettverket og noe av det som skjer i huskirkene. Kalenderen er ikke utfyllende i den forstand at det er mange «møtepunkter» som ikke settes opp her. Det som føres opp i kalenderen er samlinger som er åpne for alle, ikke mindre grupper etc. Hvis samlingen starter med en «kode» – GK12, MH22 eller liknende så betyr det at samlingen er en huskirkesamling («koden» angir navnet på huskirka) Hvis det ikke er angitt noen «kode» så er samlingen på tvers av huskirkene. Hvis du ønsker kristent fellesskap eller er nysgjerrig på å finne ut mer om Gud, Jesus, Den Hellige Ånd, bibelen, huskirker eller annet, så håper vi du vil ta kontakt med en av lederne i en av huskirkene, eller en av oss som har tjenester i nettverket. Det er også mulig å bare møte opp til de aktivitetene som er angitt i kalenderen.

Fakkeltog lørdag 7. januar

Lørdag 7. januar kl 17.30 møtes vi ved Raumyr skole for å gå i fakkeltog i bønn for flyktninger. Menighetene i Kongsberg går sammen om dette arrangementet. Det er planlagt som en bønnevandring hvor menighetene går sammen fra Raumyr skole og til akuttmottaket på Raumyr. Vi ønsker å vise flykningene et varmt velkommen og be for situasjonen i Ukraina. Det blir en kort samling ute ved mottaket etter fakkeltoget. Dersom du synes det blir langt å gå er det mulig å bli med et stykke, eller møte til avslutningen ved mottaket. Vi oppfordrer alle som har mulighet om å delta.

7.januar er juledag for ukrainerne. I den forbindelse er det arrangert en julegudstjeneste/julekonsert i Kongsberg kirke kl 16.00 – 17.00. Vi vil tilby de som har deltatt på dette arrangementet om å komme til Raumyr skole for å gå sammen med oss til mottaket i fakkeltog.

Ruten som blir gått er: Raumyr skole, Aals gate, Prahms gate, Vibeveien, Froghs gate, flyktningmottaket.

Julefest på Krona

Info om menigheten

Ønsker du denne flyeren i PDF-format. Det finner du her

Nyhetsbrev desember 2022

Hei alle sammen, her kommer årets siste nyhetsbrev! 

Kveldsgudstjenester og øvrig felleskap 

Vi fortsetter med å invitere til åpne kveldsgudstjenester med nattverd hver fjerde søndag i Gustava Kiellands vei 12. Tid: kl 19-21. Datoer våren 2023: 22. januar, 19. februar, 19. mars, 16. april, 14. mai, 11. juni. 

Øvrige samlinger blir opp til den enkeltes initiativ i huskirkene/grupper. Samlinger som er åpne for alle kan gjerne legges på kalenderen på dinkirke.no. Ingeborg deler info på kalender eller SMS for dem som ønsker det.  

Felleskirkelige arrangementer  

Fakkeltog 

28. desember blir det fakkeltog i bønn for flyktninger. Alle kirkene i Kongsberg går sammen om dette arrangementet. Det er planlagt som en bønnevandring hvor menighetene går sammen fra byen og til akuttmottaket på Raumyr. Per nå bor det ca 650 flykninger på mottaket som venter på bostedskommune. Vi ønsker å vise flykningene et varmt velkommen og be for situasjonen i Ukraina. Det blir en kort samling ute ved mottaket etter fakkeltoget. Dersom du synes det blir langt å gå er det mulig å bli med et stykke, eller møte til avslutningen ved mottaket. Vi oppfordrer alle som har mulighet om å delta. Mer informasjon med tidspunkt sendes ut på SMS-lista og legges på kalenderen på dinkirke.no så snart det er klart.   

Julefest på Krona 

Søndag 8. januar kl 11 er vi med og arrangerer julefest på Krona, sammen med de andre menighetene i byen. Barn fra alle menighetene er invitert til å delta i et prosjektkor sammen med Kongsberg Kirkes Barnekor. Prosjektkoret vil øve på sangene i forkant av julefesten. Dersom du har barn som vil være med, så gi beskjed til Ingeborg snarest, så formidler hun informasjon videre. Det blir andakt, gang rundt juletreet og godteposer til barna. Alle oppfordres til å ta med kaker til felles bord. Vi serverer kaffe.  

Videre-konferanse 

Frikirkens nye lederkonferanse – VIDERE23 – går av stabelen på Scandic Fornebu 9.-12. februar 2023. Dette er en helt ny satsning for Frikirken og FriBU, og vil være en viktig arena for å samle hele kirkesamfunnet årlig. Gjennom solid og retningsgivende undervisning vil tematikken «En vei videre» gi konkrete og praktiske tips for veien videre i vår lokale kirke.  

Konferansen vil være en viktig arena for å bygge nettverk, stå sammen i fellesskap og sette en felles retning for Frikirken. Her er alle ledere og medarbeidere i Frikirken hjertelig velkommen!  

Menigheten dekker kostnaden for ansatte som vil reise. Vi ønsker også å få med flere i menigheten. Støtte til konferanseavgift, overnatting og reise kan gis ut i fra behov/søknad. Ta kontakt med Ingeborg hvis du vil bli med.  

Prosjekt «gi det videre» 

«Gi det videre-prosjektet» vårt går mot en avslutning etter 2 år, 1. mars 2023. Det har vært givende å kunne dele noen av våre erfaringer med Silje Dammann som har vært prosjektvertskap i 10 % stilling. Vi må erkjenne at vi ikke har klart å utvide prosjektet med flere vertskap, slik vi opprinnelig ønsket. Vi har derfor takket nei til andre del av prosjektmidlene vi hadde fått tildelt.  

Veien videre 

På menighetsmøtet i juni utsatte menigheten det foreslåtte vedtaket som ville sette en retning for veien videre for fellesskapet vårt. I høst har menighetsstyret arbeidet videre med problemstillingen. Tilsynsmann Jan Inge Ringsby besøkte oss i november og hadde samtaler med medlemmer i styret og menigheten samlet i nettverksmøte. 

I etterkant av dette har styret kommet til at vi ikke tar initiativ til endringer nå. Forslaget som ble forelagt i juni om å arbeide med en kopling/fusjon mot en annen DELF-menighet i Buskerud, Vestfold eller Oslo, er lagt på vent. Menighetsstyret er åpne for en offensiv replanting, men da trengs nye initiativ og ressurser. Samtalene om veien videre er naturlig tema på årsmøtet.  

Årsmøte 2023 

Dato for neste årsmøte er satt til tirsdag 28. mars. 

Hilsen 

«Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende» (Matt 28,20b) 

Fredfull juletid og velsigna nytt år ønskes deg og dine! 

Med vennlig hilsen  

Ingeborg Strand 

Tilsynsbesøk og nettverksmøte 13. oktober

I forbindelse med prosessen vi som menighet er inne i angående avklaring av videre satsningsområder, så kommer vår tilsynsmann i Frikirka, Jan Inge Ringsby på besøk til oss torsdag 13. oktober. Det blir et åpent nettverksmøte, uten annen agenda enn å snakke om veien videre. På menighetsmøtet som vi hadde i vår, så ble vi enige om å utsette vedtak i saken. Nå fortsetter vi samtalen sammen med Jan Inge.

Møtet blir i et eget rom vi har reservert i kjelleren på Peppes Pizza i Thornes vei 4,  torsdag 13.10 kl 16-18. Ingeborg bestiller pizza til de som melder seg på innen tirsdag 11.10 (tlf Ingeborg 918 59 049). Hele familien er velkommen. Etter møtet blir det mulighet for å gå sammen til Kirketorget hvor det skal være en minnemarkering etter drapene som skjedde i Kongsberg 13. oktober i fjor. 

Jan Inge er tilgjengelig for samtaler før eller etter møtet, dersom noen skulle ønske å snakke med ham alene. Dette kan avtales direkte med ham på tlf 474 66 376 evt e-post: janinge.ringsby@frikirken.no

Jarles tale Videre 2022

I forbindelse med at konferansen Videre 2022 ble avlyst ble det holdt en kort digital konferanse. Synodeformann Jarle Skulleruds tale fra dette er mulig å se via denne linken.

http://dinkirke.no/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/jarles_tale_videre22_digitalt_møte-720p.mp4

Konsert med Per Erik Hallin

Mandag 4. april inviterer Huskirka i Gustava Kiellandsvei 12 til huskonsert.

Per Erik Hallin er en legende – Gudbenådet gospelpianist i verdensklasse. Han ble født i Stockholm i 1950 og har spilt og sunget sammen med en rekke kjente artister gjennom et langt liv. I 2006 fikk han Artur Erikson-stipendet med begrunnelsen: «…För ett allsidigt konstnärskap, som tar sig uttryck i ett innerligt sätt att bära ett budskap och en förmåga att skapa närhet till sin publik.»

Dette blir en festaften – med lave skuldre. Vel to gode timer med gospel, garantert en av vårens mest svingende mandager på disse kanter. Og det blir kaffepause med gjærbakst 😊

Huskirka inviterer gamle og nye venner! Alle er hjertelig velkommen. På grunn av huskirkereservasjon av 20 billetter og andre bestillinger som er mottatt er allerede halvparten av billettene bestilt, så her er det førstemann til mølla. Billettprisen er 250 kroner. Kontakt Geir Øystein for reservasjon eller om du har spørsmål, tlf 913 50 614.

Fellesskapskvelder

Vi starter opp med fellesskapskvelder i nettverket en søndag per måned. I utgangspunktet 1. søndag i måneden, men unntak for mars pga vinterferie, da møtes vi søndag 13. mars – og i juni blir det mandag 2. pinsedag.

Vi møtes på tvers av huskirkene for å dele liv, lovsynge og be sammen. Jens Iver deler noe fra Bibelen.

Håper å se deg og at du tenker på om du har en venn du vil invitere med:-)

Fellesskap for unge voksne

Knyttet til nettverket vårt har vi ei lita gruppe med unge voksne som møtes til fellesskap på tirsdager. Gruppa er åpen for flere. Er du student eller ung voksen i Kongsberg og ønsker et kristent fellesskap med andre på samme alder, så ta gjerne kontakt med Thea Wallumrød på tlf 98475652.

Fellesskapsdager 28.-31. oktober

Neste uke kommer Jan Rettedal på besøk til oss i Kongsberg huskirkenettverk og vi gleder oss til godt fellesskap og inspirerende undervisning.

Lørdag formiddag har vi satt av til å jobbe med framtida for nettverket vårt – hvilke muligheter og utfordringer ser vi og hvilken kurs vil vi stake ut sammen? Vi i menighetsstyret håper spesielt på at alle som bryr seg om framtida for fellesskapet vårt prioriterer å bli med disse lørdagstimene. 

Hvem er Jan Rettedal?

Jan har tidligere jobbet som menighetsveileder i Frikirka. Han har besøkt oss flere ganger tidligere, sist gang i februar 2020, rett før pandemien rammet oss. Ungene husker Jan som «han som spiser appelsin med skall på». Undrer om de også husker hva som var poenget i den oppvisningen? Jan forkynner med varme, humor og mange talende bilder. Siden sist har han blitt pensjonist og skrevet boka «Som en av hans – forvandlet i Jesu nærhet». 

Tema: «Natten som forandret alt»

Noen ganger opplever vi sjelsettende opplevelser som setter et tidskille i livene våre. Det som skjedde før og det som skjedde etter… Noen har pekt på at 13. oktober vil bli en dato som blir husket i både Kongsberg og Norge. For de som står nærmest ofrene i tragedien som rammet byen vår sist uke, så blir det et hjerteskjærende skille mellom før og etter. Men jeg er ganske sikker på at det er en annen natt Jan har i tankene. Noen tidskiller er av de positive. En natt som forandret verdenshistorien? Lys i mørke og håp for fremtida? 

Program for dagene

Torsdag 28. oktober kl 20 – 22

Gustava Kiellands vei 12 – hos familien Andersen

Velkomstmøte med lovsang, bønn, undervisning.

Fredag 29. oktober

Münstersvei 34 – hos Ingeborg og Bjørn

kl 17 – Middagsspleis og nattverd rundt bordene. Vertskapet ordner brød og ris til alle. Ta med middagsmat til spleis og evt noe til kaffen etterpå. Vi avslutter måltidet med nattverd og fortsetter med fellesskap for alle. Jan innleder fra ca kl 19. Meld gjerne til Ingeborg på tlf 918 59 049 at du kommer, så blir logistikken lettere. 

Lørdag 30. oktober

Gustava Kiellands vei 12 – hos familien Andersen

kl 11-14 – Strategisamling

Jan innleder og leder oss i samtale og arbeid med visjoner og retning for nettverket vårt. Vi jobber i grupper og samtaler i plenum. Det blir kaffe og litt å bite i underveis. Barn er velkommen til å være med, vi forsøker å ordne opplegg for dem etter behov. Ta gjerne kontakt med Åse (tlf 917 78 663) for å avklare i forhold til behov for tilsyn/opplegg for barna. 

I avslutningen av årsmeldingen for 2020 er det antydet 4 mulike veier videre for nettverket. Tilsynsrapporten vi fikk etter tilsyn våren 2021 antyder også noen av utfordringene vi står i og mulige veier videre. Dette er mulig å lese til forberedelse (klikk og følg link), men ikke et krav. Kom som du er!

kl 14 – Familiesamling

kl 15 – Pizza

kl 19 – Guttas kveld hos Gunnar i Mauritz Hansens gate 22.
Vafler og kaffe, litt brettspill og fellesskap med løs snipp, Jan bidrar med en kveldshilsen kl 21.

Søndag 31. oktober

kl 11 Gudstjenestefellesskap med kirkekaffespleis

Vi avslutter med «festgudstjeneste» – ta med bidrag til kirkekaffespleis som gir festfølelse. 

KalenderKalenderen dinkirke.no@gmail.com viser arrangementer som enten skjer i regi av huskirkenettverket eller en av huskirkene. Kalenderen er ikke utfyllende i den forstand at det er mange «møtepunkter» som ikke settes opp her. Det som føres opp i kalenderen er samlinger som er åpne for alle, ikke mindre grupper etc. Hvis samlingen starter med en «kode» – GK12, MH22 eller liknende så betyr det at samlingen er en huskirkesamling («koden» angir navnet på huskirka) Hvis det ikke er angitt noen «kode» så er samlingen på tvers av huskirkene. Dersom du lurer på noe i forbindelse med noen av samlingene, så ta kontakt med en av vertskapet i huskirkene, eller en av oss som har tjenester i nettverket.

Kalenderen er offentlig og således mulig å søke opp via en søkemotor på nett. Ønsker du å legge inn kalenderen på din mobil eller ditt nettbrett, bruk denne linken (fungerer for alle kalendere som støtter iCal format): https://calendar.google.com/calendar/ical/dinkirke.no%40gmail.com/public/basic.ics

Kongsberg Frikirke

Den Evangelisk Lutherske Kirke Kongsberg Menigheter er en del av Den Evangelisk Lutherske Kirke i Norge. Formelt sett er vi en menighet. I praksis er menigheten organisert som et nettverk av huskirker.

Du kan lære mer om Frikirkens visjon og organisering på Frikirken.no.

Geir Øystein Andersen er menighetens forstander.

Ingeborg Strand er ansatt som kontorleder.

Geir Øystein Andersen, Sarita Wallumrød, Ingeborg Strand og Åse Andersen er valgt til menighetens styre fra mars 2021.

Menigheten møtes til nettverksmøter/menighetsmøte 1-2 ganger per halvår.

Tjen hverandre

Ressurser

Disippelgrupper

Lenker og dokumenter som kan være nyttige

Hent inspirasjon om/fra huskirke/husfelleskap:

Hurtig guide til huskirker fra Danmark:

NadverUnderside1

DNA Oslo – Huskirkefelleskap i Oslo:

dna_web_180

Bedehuskirken på Bryne:

bedehuskirken_logo_website2

Leve menighet:

kaffekopp

Geir Øysten sin egen private blogg om å leve kirke, som sier noe om livsreisen hans i perioden 2010-2017. Mange av disse formuleringene ville sikkert vært gjort annerledes i dag:

Familie ved korset

Sjur Jansens blogg – Bygge mennesker:

:sjur-jansen-blogspot

Kontakt

iStock_000014706210XSmallLurer du på noe, ønsker du mer informasjon om hva vi driver med eller du har lyst til å være med i en huskirke, ta kontakt med oss:
Generelle henvendelser til nettverket/menigheten kan sendes til: dinkirke.no@gmail.com
Postadresse:
Münstersvei 34
3610 Kongsberg

Kontaktinfo for huskirkene:

Huskirka R42:
Vertskap: Sarita Wallumrød og Brede Wallumrød
Adresse: Rudsåsveien 42, Skollenborg
e-post: sarita.wallumrod@gmail.com /
brede.wallumrod@gmail.com

tlf: 986 06 669 (Sarita) /
928 24 726 (Brede)

Huskirka GK12:
Vertskap Åse Andersen og Geir Øystein Andersen
Adresse: Gustava Kiellandsvei 12, Kongsberg.
e-post: huskirkagk12@gmail.com tlf: 913 50 614 (Geir Øystein)

Kontaktinfo for ansatte:

Ansvarlig forstander:
Geir Øystein Andersen: dinkirke.no@gmail.com tlf: 913 50 614

Kontorleder:
Ingeborg Marta Strand: ingeborg@dinkirke.no tlf: 918 59 049

Prosjektveiledere:
Sarita Wallumrød: sarita.wallumrod@gmail.com tlf: 986 06 669
Åse Andersen: ase.t.andersen@ebnett.no tlf: 91778663

Prosjektvertskap:
Silje Dammann: silje.dammann@gmail.com tlf: 902 32 322