Gaver

enhver skal giVil du gi en gave?

HUSKIRKENE
Hver av huskirkene har sin egen konto og forvalter sine egne inntekter. Gaver fra medlemmene er det som bærer huskikas økonomi.

Huskirkene dekker utgifter til bespisning, utstyr til samlinger, bøker/kursmateriell, dåpsopplæring, støtte til leirer/retreater osv. Huskirkene står fritt til å disponere sine midler som de ønsker og gir gjerne støtte til personer i og utenfor fellesskapet som har det vanskelig økonomisk. Vertskapet forvalter økonomien i samarbeid med medlemmene i huskirka. Huskirkene gir også en del støtte til nettverket.

Ønsker du å gi en gave til en av huskirkene kan du bruke disse kontoene:
Huskirka D11: 2291.17.84886
Huskirka GK12: 2291.17.84878

Dersom du ønsker at gaven skal gå til noe spesielt kan du merke formål på innbetalingen.

Gaver over kr 500 pr år gir rett til skattefradrag. Ønsker du å bli fast giver eller endre din avtale, ordner du det i banken selv ved å legge inn et fast trekk. Det er flott for oss å ha faste givere, fordi det gir forutsigbarhet. Start gjerne med et lite beløp, så kan du erfare velsignelsen som følger med å gi. Kanskje får du tro for å gi mer etter hvert.

NETTVERKET

Som en registrert menighet i Den Evangelisk Lutherske Frikirke får vi som nettverk noe støtte fra det offentlige og vi er med å støtte Frikirkens arbeid. Nettverket har noen faste utgifter til lønn og annet og er derfor avhengig av gaver fra givere og/eller huskirkene.

Ønsker du å gi en gave til menighetsnettverket Kongsberg Frikirker, kan denne settes inn på vår foreningskonto: 2291.16.02249.

Har du spørsmål angående økonomi og gaver kan disse rettes til Ingeborg Strand som er kontorleder.

Concept of a plant and a lot of golden coins isolated on white background