Fra 1. mars er vi formelt igang med prosjektet vårt. Prosjekt «Multipliserende husfellesskap med smågrupper, Kongsbergregionen» har nå fått det litt enklere navnet: «Gi det videre».

Sarita Wallumrød og Åse Andersen skal være veiledere i prosjektet, med til sammen 15% stilling.

Silje Dammann er ansatt som prosjektvertskap i 10% stilling. Silje og Mikkel Dammann har tre barn i førskolealder og bor her i Kongsberg. Nå ønsker de å bygge kirke ut i fra sitt hjem. Det er spennende!

Mikkel og Silje Dammann

Vi jobber vi fortsatt med rekruttering av flere personer/familier til å være vertskap i prosjektet, enten unge voksne/studenter eller småbarnsfamilier. Ta kontakt dersom du er interessert, vet om noen det kan være aktuelt for, eller vil vite mer.