Tema: TIDEN – å følge Jesus i hverdagen

«Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje.» Ef 5, 15-17

Med utgangspunkt i det Jens Iver Jensen delte på bibelkvelden søndag 30. august har vi laget et forslag til tekster og spørsmål til bruk i disippelgruppene. For mer informasjon om gruppene, se her. Det er ikke for sent å melde seg til å delta på en gruppe, det er bare å ta kontakt med Ingeborg.

For oversikt over tekster og spørsmål i pdf/format, klikk her.

Spørsmål til ettertanke og samtale disse ukene:

  • Hvordan bruke tiden til Guds ære?
  • Hvilke tid lever du i med ditt liv akkurat nå?
  • Hvordan gir livsførselen tid og hvordan stjeler den tid?
  • Hvordan slanke det som stjeler tidsbruk på tradisjoner, omstendigheter, tidsånd?
  • Hvordan oppleves stille tid for deg?
  • Hvordan leve frigjort til Guds ære?

Uke 36  

Forslag til tekst: Efeserne kap 1 eller Salme 139

Uke 37

Forslag til tekst: Efeserne kap 4,17 -32

Uke 38

Forslagt til tekst: Efeserne 5, 1-20

Flere tekster til fordypning/egenstudium:

  • Forkynnerne 3,1-8
  • Efeserne 5, 21-33

Plan for samlingen:

Dele: Den enkelte setter ord på hva de er takknemlige for og ting som er utfordrende.

Be: Vi vender oss til Gud i takk og bønn.

Lese: Vi leser fra bibelen høyt sammen.

Høre: Hva sier bibelteksten oss om Gud?Hva sier bibelteksten om å være menneske?

Gjøre: Hva kan du gjøre for å etterleve det du har lest? Del én konkret ting hver, spør hverandre neste gang hvordan det gikk.

Be: Be for og med hverandre om tro og mot til å leve ut det vi har delt.