JESUS I HVERDAGEN! DISIPPELGRUPPE

Ni uker med grupper for 2-4 personer

Grupper kan eksempelvis være studenter, småbarnsfedre, to par, mennesker fra samme husstand, på tvers av to generasjoner osv. Trenger du hjelp til å finne en gruppe? Spør på bibelkveld eller til ingeborg@dinkirke.no om å få være med i en gruppe.

Sett av 60-90 minutter en gang i uka. Gruppa kan møtes på cafè, i skogen, hjemme eller via internett. Bare fantasien setter grenser.

Oppstart fra 30.august.

Målet er å lese Guds Ord sammen, stille noen enkle spørsmål og hjelpe hverandre til å praktisere det ordet sier.

Velg tekster selv, eller bruk tekstene fra bibelkveldene med tema: JESUS I HVERDAGEN – TIDEN, RELASJONENE, KROPPEN.

Gangen i samlingen kan være slik:

  • Dele: Den enkelte setter ord på hva de er takknemlige for og ting som er utfordrende.
  • Be: Vi vender oss til Gud i takk og bønn.
  • Lese: Vi leser fra bibelen høyt sammen.
  • Høre: Hva sier bibelteksten oss om Gud?Hva sier bibelteksten om å være menneske?
  • Gjøre: Hva kan du gjøre for å etterleve det du har lest? Del én konkret ting hver, spør hverandre neste gang hvordan det gikk.
  • Be: Be for og med hverandre om tro og mot til å leve ut det vi har delt.

«Den som hører Guds ord på disipler vis, blir et levende menneske.»

Peter Halldorf

Vi oppfordrer også til å delta på bibelkvelder hver 3. søndag fra 30.august, enten online eller fysisk. Se her for mer info.