Vi fjerner nå alle arrangementer fra kalender fram til 26. mars. Samlingene avlyses, offisielt sett. Hva hver enkelt huskirke velger å ta imot av besøk, blir opp til vertskapet å vurdere. Det er en god ting å innrette seg etter myndighetenes bestrebelser på å begrense spredning av virus.

Frikirken sentralt har utarbeidet råd for servering av nattverd og kirkekaffe, som følges hvis man møtes til mindre samlinger i hjemmene. Se www.frikirken.no for oppdaterte råd.

Selv om det blir færre møtepunkter, så oppfordrer vi dere til å stå sammen som søsken i denne utfordrende tiden. Trenger du forbønn eller noen å snakke med, så ta gjerne kontakt med noen i nettverket på telefon.

«Herren skal hjelpe dere mot fiendene deres slik Han har gjort før. Da skal dere gjøre med dem det jeg har befalt dere. Vær sterke og modige, frykt ikke og bli ikke skrekkslagne med tanke på disse fiendene! Herren deres Gud går selv med dere. Han skal ikke slippe dere og ikke forlate dere.» (5. Mos 31,4)