Vi har mottatt en henvendelse fra Bønnens hus i Kristiansand som oppfordrer alle til å delta på en nasjonal bønnedag lørdag 30. mars til søndag 31. mars.

Norkirken Kongsberg har lagt til rette for at vi kan møtes til lovsang i Misjonskirka lørdag 30. mars kl 18. Etter lovsangen vil folk gå på bønnevandring i byen. Kvelden avsluttes med enkel kveldsmat i Norkirken.

Ønsker du å vite mer om dette initiativet, så deler vi her e-post som vi har fått fra Bønnens hus i Kristiansand:

Hei! Vi ønsker å invitere dere med på nasjonal bønnedag. Våre navn er Elisabeth Thorbjørnsen og Christine Andersen, og vi hører til bønnens hus Kristiansand. Bønnens Hus Kristiansand er et tverrkirkelig bønnefellesskap for alle generasjoner.

Tidlig i Januar viste Gud oss en profeti for Norge om at landet skulle vende seg tilbake til Gud etter en 24 timers bønn og faste. Der står det blant annet at det skulle komme en røst fra sør, og en hellig vind fra nord. Dette inspirerte oss til å leke med tanken «Nasjonal bønnedag» hvor alle de kristne skulle sette av en dag til å be for landet. Etter hvert opplevde vi at Gud fortsatte å tale, og vi kunne bare ikke legge fra oss denne tanken. (Profetien legges ved lengre nede).

Vi vil invitere dere som menighet / kristent fellesskap / bønnegruppe / enkeltmenneske å delta på Nasjonal Bønnedag lørdag 30. mars. Tidlig i januar opplevde vi at Gud talte til oss om at vi som nasjon skulle sette av en dag til å løfte opp Jesu navn over landet vårt. Vi ble minnet om hvordan nasjoner har blitt kalt til bønn og hvordan det har forandret nasjoner. Det ble lagt på våre hjerter at vi sammen skal be fra sør til nord, og fra øst til vest. Vi tror det vil glede Guds hjerte at vi setter av denne dagen sammen med brødre og søstre i hele landet for å prise ham og ta tilbake landet slik at vi fortsatt kan kalle oss en kristen nasjon. Vi ønsker at Jesus skal være på tronen i Norge. Den siste tiden har det vært en oppvåkning flere steder i landet rundt dette med bønn, og vi tror at denne nasjonale bønnedagen er noe Gud har for oss som nasjon i denne tiden.

Vi vil oppfordre til 24 timers bønn og faste da det er dette vi har opplevd at Gud har talt om. Hvis det er vanskelig å få til å sette av så mye tid vil vi likevel oppfordre til å be en time eller mer denne dagen. Vi ønsker at budskapet om å be for Norge denne dagen skal deles med brødre og søstre dere møter i deres område av landet. Vi tror det vil være inspirerende å sterkt å be denne dagen når man vet at hele den kristne familien står sammen for landet og for Jesus denne dagen.

Vi har valgt å sette tidspunktet fra kl. 12.00 lørdag 30. mars til 12.00 søndag 31. mars. Vi har tenkt det slik fordi da er det mulig å bruke tid på søndagsgudstjenesten på å være med i bønn. Det er ikke ment som en konkurranse til Gudstjenesten, men en mulighet for å ta dette med seg inn i møtet.

I denne prosessen fra Gud begynte å legge dette på våre hjerter, har vi opplevd at Gud har minnet oss på noen temaer som er viktig å løfte opp:

Familier / ekteskap. Vi tror at Jesus elsker familier og ekteskap. Dessverre er det så mye i samfunnet som truer kjernefamilien. Det blir stadig vedtatt lover som ikke går i tråd med Guds ønsker ut ifra hans ord.

De unge «generasjon prestasjon». Forventninger. Ungdommer og unge voksne er mer slitne og deprimerte enn noen gang, og Guds hjerte blør for dette. Det er noe vi har misforstått. Vi gjør alt for å strekke til, men får det likevel ikke til. Vi må få åpenbart Guds kjærlighet, og ikke verdens kjærlighet.

Oppvåkning. I et samfunn full av sosiale medier og travle hverdager blir både de ufrelste og frelste sløve i ånden. Man glemmer at man trenger Gud.

Ensomhet. Igjen vil vi nevne Guds kjærlighet fremfor verdens kjærlighet. Verdens kjærlighet er full av begjær og egoisme, og dette skaper splid og ensomhet. Vi må be om at Gud skal fylle oss opp og åpenbare den kjærligheten vi er kalt til. (1. kor 13)

Løfte opp Jesus.Den beste formen for forbønn. Vi vil at det skal stige en velduft opp til Gud fra hele landet denne dagen.

Lytte til Guds hjerte / profetiske bønner. Gud har mye på hjertet, og han vet hva vi trenger. Han elsker Norge!

Vekkelse! Vi brenner for at hele Norge skal vende seg om til Gud, og at Jesus virkelig skal trone i Norge!

 

Vi har fått to bibelvers som har talt veldig sterkt til oss for den nasjonale bønnedagen. Det er Sefanja 3.17 (Gud jubler over Norge) og 1. kor 13.

Vi håper dette inspirerer dere til å ta del i denne spennende dagen som vi opplever at Gud har kalt nasjonen til. Del gjerne med andre menigheter / fellesskap slik at så mange som mulig kan være med å skape en ny tid for Norge sammen med Jesus!

Dette er ikke noe vi ønsker å gjøre for vår egen del, men fordi vi brenner for at Norge skal bli frelst. Vi vet at vi ikke kan gjøre dette alene, og vi trenger at alle er med og ber. Vi ønsker at dere skal være en like stor del av denne bønnedagen som oss.

Kontakt oss gjerne om du ønsker å være med på dette, så vet vi hvem som er med, og hva som skjer. Slik kan vi oppmuntre andre som er med på bønnedagen.

Mvh. Christine Andersen og Elisabeth Thorbjørnsen, Bønnens hus Kristiansand.