benker i høstløvI høst fikk Åse og Geir Øystein Andersen anledning til å undervise frikirkens misjonærer om huskirker. I etterkant av dette har de utviklet et par dokumenter som oppsummerer litt angående huskirkeliv.

Dokumentene er nå å finne under fanen «ressurser». Den ene heter: «Guide til oppstart av huskirker» og den andre «spørsmål og svar om huskirker».

På samme sted finnes også lovsangshefte, nattverdliturgi og to veiledninger for mindre grupper.

Håper ressursene tas i bruk!