MH22%20dåpHuskirka vår i Hauritz Hansensgate 22 har for tiden ikke planlagt egne samlinger. De i vårt nettverk som føler seg hjemme i denne huskirka ivaretas av nettverkets felles samlinger. Hvordan utviklingen blir på sikt er ikke avklart ennå.

Jens Iver Jenssen og Gunnar Valand er vertskap for huskirka MH22. Huskirkens konto består fortsatt og det er mulig å gi penger som før. Vertskapet forvalter pengene i samråd med de som har tilhørighet til huskirka.

Denne huskirka har vært preget av et åpent hjem og et internasjonalt miljø hvor mange har blitt tatt i mot med varme, blitt kjent med Jesus, funnet fellesskap, fått lære norsk og mye, mye mer. Vi takker Gud for måten han har brukt MH22 og ser med forventning mot hva som skjer i framtiden.