Torsdag 19. desember kl 20 blir årets siste bibelundervisning med Jens Iver. Vi ønsker å satse videre på bibelkvelder med undervisning også neste år – og vil gjerne legge til rette for at flere kan komme. Derfor er det nyttig om du svarer på følgende spørsmål: 

  1. Hvilke dag vil du prioritere for bibelkveld/undervisning, torsdag eller søndag?
  2. Passer det bedre eller dårligere for deg om vi har samling kl 19-21, i stedet for kl 20-22?
  3. Synes du det er positivt med måltidsfellesskap i forkant, eller gjør ikke det noen forskjell?

 Takk for at du svarer. Kanskje fortsetter vi som nå, eller kanskje blir det endringer fra nyttår – følg med! 

Du svarer ved å sende SMS/e-post til Ingeborg på 918 59 049 / ingeborg@dinkirke.no.

Velsigna jul og Guds Fred for det nye året!

Mvh Ingeborg