«Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær,
skal du gi videre til pålitelige mennesker
som er i stand til å undervise andre.»
2.Timoteus 2,2

Drømmer om veien videre for huskirkenettverket i Kongsberg

Lørdag 7. september var de fleste av vertskaps-familiene samlet hos Sarita og Brede i Rudsåsveien 42. Tema for dagen var DRØMMER og 2. Tim 2,2. Vi hadde fellesskap hvor flere delte ut i fra hva de «har i huset». I 2 kongebok 4. 1-7 står en historie om profeten på besøk i en fattig enkes hus der han stiller spørsmålet «hva har du i huset?». Og det lille hun har blir med Guds kraft til stor velsignelse, rikdom og liv. Denne historien kan på flere måter illustrere hvordan vi ønsker å leve huskirkelivet. Vi må ta utgangspunkt i det vi har fått – og gi det til Gud. I løpet av dagen ble det delt forskjellige håp og drømmer vi har for huskirkene våre fremover. Visjonen om «Hjem som forandrer verden» står fortsatt fast. Det ble ikke lagt veldig konkrete planer, men vi ønsker å fortsette med undervisningssamlinger på torsdagskvelder og vi ønsker å få til flere slike fellesskapssamlinger på tvers av huskirkene, gjerne i Rudsåsveien.

Insettelse av Geir Øystein som tilsynsmann

Geir Øystein Andersen er ansatt som ny tilsynsmann i Østre Presbyterium i 100% stilling fra 1. november. Han skal insettes og bli bedt for på gudstjeneste i Oslo Vestre Frikirke førstkommende søndag, 22. september. Dette skjer i forbindelse med Presbyteriemøtet for Østre Presbyterium. Geir Øystein og Gunnar Valand er våre utsendinger i møtet. Gudstjenesten er åpen for alle og det vil være hyggelig om noen i menigheten har lyst til å ta turen. Geir Øystein skal også preke i gudstjenesten.

Global uke mot moderne slaveri

GLOBAL UKE MOT MODERNE SLAVERI  – en økumenisk uke der vi sammen og samtidig setter søkelys på menneskehandel og moderne slaveri.En av kirkens kjerneoppgaver har vært – og er – å kjempe for sosial rettferdighet. I Bibelen utfordres vi til å fordele godene og kjempe for «undertrykte, enker og farløses rett». Dette er en viktig grunn til at kirkene har gått sammen om Global uke. I høst overleverte 27 av Norges kirkeledere også et opprop til sentrale politikere, der også Firkirkens synodeleder skrev under. Her 2 min filmom hvorfor markere Global uke.

Grunntanken er at kirkene benytter sine faste arenaer og møtepunkter til å informere og engasjere om vår tids slaveri – globalt og i Norge, hva vår tro sier om dette og hva vårt gjensvar er i møte med denne urettferdigheten. Global uke denne høsten har kjernedatoer fra søndag 10. til  søndag 17. november 2019, men det er fullt mulig å ta temaet inn på andre tider, dersom det passer bedre. Vi legger særlig vekt på hva norske menigheter og norske borgere kan gjøre, som fellesskap og som enkeltpersoner (som forbrukere, som informerte borgere, i beslutningspåvirkning, osv.).
Norges Kristne Råd har i samarbeid med Sindre Skeie og Trond Gilberg utarbeidet et eget opplegg med sanger og tekster om utnytting, moderne slaveri og Guds rettferdighet, kalt «FRIHETENS TIME» Det kan brukes som en hel oppsetning eller plukkes fra til enkeltinnslag i gudstjeneste, temasamlinger el. l. Sangene kan fungere som fellessanger.

Ønsker vi å markere dette som fellesskap, på tvers av huskirkene eller ønsker dere å gjøre noe i deres huskirke? Ta gjerne kontakt med Ingeborg, så kan hun være behjelpelig med å bestille materiale osv. 

Endret dato for neste undervisningssamling

Jens Iver har ikke mulighet til å undervise på oppsatt dag 26. september. Denne undervisningen flyttes derfor til uke 40, torsdag 3. oktober.

 

Guds fred!

Mvh Ingeborg Strand