bibel i sol2

Jeg fikk så lyst til å inspirere deg til å lese i Bibelen i sommer. Det håper jeg at du gjør allerede. Jeg synes det er utrolig deilig når sola skinner og jeg kan ta med Bibelen min ut i solveggen sammen med en kopp kaffe om morgenen. Det er en fantastisk start på dagen. På forsommeren inviterte jeg alle i nettverket til å dele hvordan de leser i Bibelen. Morgen eller kveld? Kronologisk eller med en leseplan? Det finnes sikkert like mange måter som det finnes mennesker. Noe passer for deg og noe annet for meg, men noen ganger er det tid for å prøve noe nytt, og kanskje det er nå? Jeg fikk svar fra Åse og håper hennes hilsen kan være til inspirasjon for deg:

Bibelen – Guds ord!

Jeg har min daglige bibellesning ved å bruke Bibelen- selvfølgelig, men også godt hjulpet av en andaktsbok, og en bibelleseplan. Andaktsboka heter «Jesus kaller på deg» av Sarah Young. Bibelleseplanen heter Logos og driftes av Bibelleseringen. Det kommer fire nummer i året, og abonnementet koster 4-500 per år. I tillegg har jeg en bok hvor jeg noterer bibelvers og bønneemner. Bønnen ordner jeg med fire kolonner. Den første er TAKK, så kommer TILBE, så JEG BER OM/BEKJENNER PERSONLIG og så BØNN FOR ANDRE.

Dette hjelper iallefall meg til en struktur på min bibellesing og bønn. Anbefales herved!

Hilser alle God sommer med Hebr. 4,12: «For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer.»

Hilsen Åse 

 

bibel i sol1