IMG_4037-DeleJan Rettedal kommer til oss i Kongsberg fra onsdag 15. mars til søndag 19. mars. Jan jobber i Frikirka som menighetsveileder. Han kommer for å inspirere og oppmuntre oss. Besøket fra Jan er en kjærkommen og viktig hilsen fra Guds til oss via en mann som kommer med oppmuntringens nådegave og et stort hjerte for Jesus og våre små fellesskap. Temaet denne gangen er gudspresentasjonen ”Ego eimi” (= Jeg er) overfor Moses (2 Mos 3) og hvordan Jesus fyller dette begrepet med innhold. Håper du vil sette av tid til fellesskap disse dagene!

Program for dagene ser ut til å bli:
  • Undervisningssamling onsdag kl 20 GK12, hos familien Andersen i Gustava Kiellandsvei 12.
  • Kveldsmat med nattverd og undervisning torsdag kl 19.30 i  GK12, hos Bjørn og Ingeborg  i Münstersvei 34.
  • Jan besøker ungdommene fredag kl 19 i ungdomshuskirka, hos familien Wallumrød i Rudsåsveien 42.
  • Lørdag samles vi i huskirka R42, hos familien Wallumrød i Rudsåsveien 42. Tid er ikke avklart enda.
  • Søndag kl 10 el 11 samling i GK12 hos familien Andersen.
Tid og sted for samlingene legges ut på kalenderen på dinkirke.no. Følg med på oppdateringer etter hvert som avklaringer skjer!