«Vedlagt følger noen bilder fra huskonserten vår. Det var en så flott kveld altså! Godt å se stua fylt opp som det, av mange forskjellige mennesker med ulik bakgrunn. Natalia hadde med seg to gutter på trommer og gitar, og de spilte sanger som Natalia har skrivd + en sang som en av gutta har lagd. Innimellom sangene var det to studenter fra disippeltreningsskolen i Oslo som delte noen historier om Jesus – som vi jo hadde kalt konserten. Og jeg delte historien fra Johannes 21, der Maria Magdalena møter Jesus i hagen etter at Han er stått opp. Det var en herlig, avslappa og livlig stemning med barn, ungdommer og voksne, og etterpå blei flere lengre og prata om løst og fast. Vi takker Gud for det hele!»

huskonsert (2)Slik starter en e-post fra en av ungdommene som er knyttet til nettverket vårt, men som nå er i gang med studier i Oslo. Ved hjelp av Ungdom i Oppdrag sitt nettverk har hun funnet fram til 2 andre unge damer som hun ville dele leilighet med i Oslo. Sammen danner de et disippelhus og de har forpliktet seg til å dele tro og liv, samt å drive en form for utadrettet misjonsarbeid sammen.

Huskirka i Gustava Kiellandsvei har valgt å støtte dette disippelhuset og det er oppmuntrende å få slike tilbakemeldinger. I tillegg til den nevnte huskonserten opplever ungdommene å få åpne huset for naboer som har ønske om felleskap. De har kunnet bidra med avlastning og barnepass for en familie som har hatt det tøft og de har opplevd å bli invitert inn til andre i samme oppgang. Hyggelig er det også når kristent fellesskap med lovsang blir opplevd som noe positivt av naboer som hører musikk gjennom tak og vegger.

For tiden er en av jentene i Kenya hvor hun er med på å arrangere en leir for tenåringer.

Vi ønsker Guds rike velsignelse og fred for fellesskapet videre!

For hvor to eller tre er samlet i mitt navn,