Fellesskapshelg 14.-16. august

Helga 14. -16. august blir det fellesskapshelg i nettverket vårt. Det pleier å arte seg som en slags "bo-hjemme-leir" hvor det er mange muligheter for sosialt liv på tvers av huskirkene. Vi møtes i de forskjellige huskirkene, eller til aktiviteter andre steder, alt etter vær og føre. Det kjekke med denne formen for leir er at det er enkelt å "droppe" innom når det måtte passe for dem som ikke har hele helga fri. Vi starter på fredag med middag i Münstersvei 34 kl 16.30. Ingeborg ordner med suppe og rundstykker og vil gjerne vite sånn cirka hvor mange som kommer, så er det enklere å beregne matmengde og antall stoler. Send en SMS til 918 59 049. Etterpå blir det kveldsmøte i Gustava Kiellandsvei 12 kl 20. Jens Iver Jensen skal preike for oss;-) På lørdag inviterer familien Wallumrød til å samles i Deichmannsgate 11. Det blir grillspleis fra klokka 15 til 17. Ta med noe å grille, vertskapet ordner med tilbehør som salat, ris og drikke. Ca...
Read More

Hva er det beste med huskirkelivet?

I mars hadde menigheten besøk av tilsynsmann Gunnar Johnsen. Hensikten med tilsynet er både å være kontrollorgan men også å bli kjent med menigheten og kunne gi hjelp/råd/veiledning. I løpet av tilsynsbesøket hadde vi årsmøte og på dette møtet fikk tilsynsmannen stille noen spørsmål til menigheten. Runden rundt bordet var veldig oppmuntrende å følge. Referatet fra møtet gjengir svarene i stikkordsform og kan kanskje være til oppmuntring for flere: 1. Hva er det fineste ved din huskirke? Å dele liv med søsken i troen. Noe større enn å være venner eller å være i en komite sammen. Får erfare at Gud er nær i hverdagen. Huskirke er hele tida og at familien er en del av det. Har vokst inn i ungene. Oppmuntret over hvor kloke barna er i sitt hverdagsliv med Jesus og hvordan de preger miljøene de er i. Kjærlighet og omsorg i fellesskapet når vi er sammen. Huskirka får være familie for folk som ikke har en familie. Nære...
Read More

Blir vi disippelgjort? Gjør vi disipler?

- Blir vi disippelgjort? Gjør vi disipler? Det var inngangen på Jens Ivers Jensens undervisning ut i fra Matt 5,1-16. To timer med interaktivt, lærerikt og inspirerende fellesskap om Guds ord. Denne gangen i D11, slik det går på rundgang mellom huskirkene. Neste gang 12. mars i MH12. Deler mine notater fra undervisningen, litt av det jeg hørte, litt av det vi delte: Skal vi disippelgjøre må vi bruke ord og liv. Det er stor makt i ord og liv. Signalene du gir blir fanget opp, og utført og forplanter seg. Det er en mektig kraft i å være foresatt. Se på Jesus. Mark 1,15. Guds rike er nå. Jesus vil ha disipler av Guds rike. Det er radikalt. Jesaja 55,8-9. Våre tanker er ikke Guds tanker. Når Jesus sier "er" så mener han nå, ikke i framtiden. Salige er! Det nåtidige er det provoserende. Når du sier hva du er blir det provoserende. Saligprisningene kan deles i to - de 4 første om å søke -...
Read More

Kristus – skriftens kjerne og stjerne

Jan Rettedal kommer på besøk til Kongsberg 22.-25. januar! Mange av oss kjenner Jan fra før, ettersom han har besøkt menigheten vår mange ganger tidligere. Jan jobber som menighetsveileder i Frikirka og forkynner Guds ord med varme og humor. Vi legger opp til en ganske tradisjonell felleskapshelg – og tema for forkynnelsen denne gangen er: ”Kristus – Skriftens kjerne og stjerne”.   Torsdag 22. og fredag 23. januar i Gustava Kiellandsvei 12 Torsdag kl 20: Undervisningssamling Fredag dagtid: Åpent for samtaler (Ta kontakt med Geir Øystein hvis dere ønsker en samtale med Jan) Fredag kl 20: Huskirkeforum Lørdag 24. januar i Maurits Hansensgate 22 kl 11:    Familiesamling kl 12:    Lunsj kl 13:    Fysisk aktivitet – muligheter til å f.eks gå på skøyter kl 15:    Kaffe og frukt kl 16:    Undervisning Kl 18:   Middag Kl 20:   Kveldsmøte Søndag 25. januar i Deichmannsgate 11 kl 11:    Gudstjenestefelleskap Velkommen!...
Read More

Bålfellesskapet

Det var en gang 5 brødre som bodde hos sin far på den mest fantastiske plassen du kan tenke deg. Alt var fritt og godt, men det var en ting de ikke fikk lov til; leke ved elva. Strømmen var stri, og faren advarte om at om de lekte i den ville strømmen ta dem vekk fra hjemmet. Men fristelsen ble for stor for 4 av brødrene og de trosset faren, lekte ved elven og ble tatt med av strømmen langt, langt vekk fra hjemlandet. Da de til sist ble skylt i land ble det klart for dem at det var umulig å komme seg tilbake, og at håpet var at faren kom for å hente dem. De fant ly, mat og lagde et bål. Ved denne plassen holdt de mot i hverandre ved å fortelle historier om stedet de kom fra, om faren og storebroren som var igjen og håpet om at de en dag skulle komme for å hente...
Read More