Visjon 2016

Frikirkens sommerfestival Visjon 2016 arrangeres på Fredtun i Stavern 20.-24. juli.
Tema for festivalen er «La ditt rike komme».

UngVisjon er for alle barn i alderen 2-12 år og Yess er ungdomscampen for ungdommer fra 8. klasse og oppover.

Påmelding starter 4. april.

Du kan finne mer informasjon og program på nettsiden: http://visjon.frikirken.no/.

Besøk av Jan Rettedal 3.-7. februar

Jan Rettedal jobber som menighetsveileder i Frikirka og har blitt en god venn av oss her i Kongsberg. De siste årene har han lagt inn et årlig besøk hos oss – og det setter vi pris på.

Denne gangen har Jan satt av 5 dager i Kongsberg fra onsdag 3. februar til søndag 7. februar.

Han forteller at han gleder seg og vil formidle sterke og gode menighetsbilder under fanen: «LIVSHJELP!» Forkynnelsen vil pendle mellom gode bibeltekster og våre egne hverdagsliv. Vi som kjenner Jan vet at han alltid formidler med varme og humor.

Plan for dagene ser nå slik ut:
 • Onsdag undervisning kl 20 i MH22
 • Torsdag middagsfellesskap kl 17 og undervisning kl 20 hos Ingeborg&Bjørn
 • Fredag kveldsmåltid m/nattverd, lovsang og delekveld i D11 kl 19-22
 • Lørdag GK12 – familiesamling kl 15, middagsfellesskap, kveldsmøte kl 19
 • Søndag HM22 – gudstjenestefellesskap m kirkekaffe
  kl 11
Følg med på kalenderen for å vite hvor vi samles og mer spesifikke klokkeslett osv.

Norskundervisning for asylsøkere

Mandag 26. oktober startet vi opp med norskundervisning i huskirka i Maurits Hansensgate 22. Vi møtes hver uke kl 10-12 for undervisning og samtale.

Jens Iver Jensen har tatt initiativ til dette ettersom han har kontakt med mange av asylsøkerne som bor på Hero i Kongsberg. Bakgrunnen for initiativet er at mange opplever ventetiden fra de kommer til Norge og før de kommer igang med norskopplæring som lang. Noen venter opp imot et halvt år før de får tilbud om norskundervisning på Kongsberg Norsksenter. Mange har også liten kontakt med byens befolkning og de har ønsker om både mer fellesskap og å få lære norsk.

Vi er per nå et team på tre personer som jobber sammen om dette. Jens Iver er kontaktperson og bindeledd, innpisker og oppmuntrer. Ingeborg Strand bidrar som lærer. Hun har tidligere jobbet som vikar på Kongsberg Norsksenter og har en del erfaring med opplæring i norsk for fremmedspråklige. Jens Smørgrav er også tidligere lærer og en viktig frivillig ressurs.

De første 3 ukene har det ikke vært så mange tilstede på undervisningen, men vi har hatt fine samtaler med lærevillige deltakere. Vi regner med at flere vil komme etterhvert. Vi har ingen påmelding, det er bare å møte opp.

Nå har kjøpt bøker: 7 eksemplarer av lærebok og oppgavebok. Boka heter «Ny i Norge». Bøkene vil være tilgjengelige i Maurits Hansensgate 22.

Ta kontakt med Ingeborg eller Jens Iver dersom du har spørsmål eller ønsker å bidra med noe i forhold til dette tilbudet.

Fellesskapshelg 23.-25. oktober

Etter kveldens menighetsmøte kan vi skissere følgende herlige «plan» for felleskapshelg i nettverket vårt denne helga:

– Fredag fra kl 17.30 er det åpent hus i Gustava Kiellandsvei 12. Kaffe og åpen bibel.

– Lørdag drar de som ønsker til Tinfos Bad i Notodden på formiddagen. Åpent fra kl 10. En mulighet for å få vaska seg, svømme, bade, leike, boblebad, badstue og fellesskap for alle som tåler klor. Det er også kafé og mulighet for å ta med egen mat. Mer info finner du på: http://www.notodden.kommune.no/Organisasjon/Kultur/Tinfosbad/. Adresse er O. H. Holtas gate 36. Hvis noen trenger skyss til Notodden så ta kontakt med Ingeborg (918 59 049), så prøver vi å samkjøre så godt vi kan.
– Lørdag kl 15 – Vi møtes hjemme hos Jens Iver og Marit til mat og fellesskap for hele nettverket. Adresse Johan Sverdrups gate 7, 3679 Notodden. Jens Iver ønsker gjerne melding om hvor mange som kommer. Ønske om at noen tar med salat.
– Søndag kl 16 – Middag og fellesskap i Mauritz Hansensgate 22.
– Søndag kl 19 – Sarita og Sissel holder konsert i Labratoriet på Kirketorget.
«For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» (Matt 18,20)

Vil leve kirke

I siste nummer av Frikirkens avis Budbæreren har en artikkel om menighetsmodellen vi har valgt her i Kongsberg Frikirke fått hovedoppslag på første side.

Tilsynsmann Gunnar Johnsen har skrevet rapport fra tilsynsbesøk på Kongsberg i mars. Han mener at Frikirken trenger huskirkene på Kongsberg.
«Satser radikalt med huskirker» er overskrift for artikkelen på side 6-7.

Nina Janne Dalseth i Budbæreren har snakket med både Geir Øystein Andersen, Jens Iver Jensen og Gunnar Johnsen.

Geir Øystein som forstander forteller litt om historien for menigheten siden oppstarten som en Frikirkegruppe i 2000 og også om livet i huskirka som er knyttet til deres hjem. På spørsmål om det er en lavere terskel for søkende å komme i en huskirke enn i et kirkebygg svarer Geir Øystein: «For noen lavere, for andre høyere.» Han mener ikke at huskirkene er for private og vektlegger at de er opptatt av å ha engasjement utad og bety noe positivt i sitt nærmiljø.

Jens Iver forteller ivrig fra huskirka i Maurits Hansensgate og hvordan de har et internasjonalt miljø i kirka med både folk fra Mellom-Amerika, Afrika, Iran, Afghanistan og Syria. Han legger vekt på at det er lett å ta med folk inn til et åpent hus og at flere muslimer er nysgjerrig på å få vite hvem Jesus er.

Tilsynsmann Gunnar Johnsen mener huskirkene er et korrektiv til vanlig menighetsliv og representerer et mangfold som er bra. Han ser det som positivt at familiene integreres og blir en del av det å leve menighet. «Poenget er ikke at kristne skal gå i kirken, men at kristne er kirken».

Undervisningssamlinger høsten 2015

Visste du at Galatia er et område i Tyrkia – det som i nytestamentlig tid kaltes Lilleasia, og at Galaterbrevet er skrevet til menighetene i dette området? Det hadde kommet noen til området som forkynte noe annet enn det Paulus hadde lært Galaterne, og nå er han bekymret for at denne vranglæren har fått stor plass i menighetene:

Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium, men det finnes ikke noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. (Gal 1,6-7)

Har du opplevd noe slikt? Finnes det vranglærere i vår tid? Ofte synes det som ble skrevet for så lenge siden overraskende relevant også i dag. Selv om tidene skifter og så mye endrer seg, så er menneskenaturen på forunderlig vis nokså lik. Det tenker i alle fall jeg.

Galaterbrevet er tema for høstens 6 undervisningssamlinger. Vi startet med kapittel 1 forrige torsdag og tar for oss cirka ett kapittel hver tredje torsdag. Jens Iver Jenssen guider oss gjennom del for del og det er alltid åpent for å komme med spørsmål. Du trenger ikke få med deg alle samlingene for å ha utbytte av dette «Bibelstudiet». Hjertelig velkommen!

Neste samling blir torsdag 24.september. Akkurat den datoen vil ikke Jens Iver være sammen med oss, men vi holder oss til Galaterbrevet og det blir opp til dem som kommer å dele med hverandre.

Fellesskapshelg 14.-16. august

Helga 14. -16. august blir det fellesskapshelg i nettverket vårt.

Det pleier å arte seg som en slags «bo-hjemme-leir» hvor det er mange muligheter for sosialt liv på tvers av huskirkene. Vi møtes i de forskjellige huskirkene, eller til aktiviteter andre steder, alt etter vær og føre. Det kjekke med denne formen for leir er at det er enkelt å «droppe» innom når det måtte passe for dem som ikke har hele helga fri.

Vi starter på fredag med middag i Münstersvei 34 kl 16.30. Ingeborg ordner med suppe og rundstykker og vil gjerne vite sånn cirka hvor mange som kommer, så er det enklere å beregne matmengde og antall stoler. Send en SMS til 918 59 049. Etterpå blir det kveldsmøte i Gustava Kiellandsvei 12 kl 20. Jens Iver Jensen skal preike for oss;-)

På lørdag inviterer familien Wallumrød til å samles i Deichmannsgate 11. Det blir grillspleis fra klokka 15 til 17. Ta med noe å grille, vertskapet ordner med tilbehør som salat, ris og drikke. Ca kl 17 blir det kake og kaffe. Ta gjerne med en kakefavoritt. Klokka 18 blir det en enkel samling med sang, ord og bønn. Her blir det enkle, barnevennlige rammer og rom for å utvide fellesskapet litt utover kvelden.

Søndag samles vi i huskirka i Maurits Hansensgate 22. Det blir frokost klokka 10, etterfulgt av nattverd, lovsang og fellesskap rundt søndagens tekster.

Der det er åpne «hull» i kalenderen er det fortsatt mulig å komme med innspill/invitasjoner!

Følg med på kalenderen på www.dinkirke.no for å være oppdatert på det som skjer.

«Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle en i Kristus Jesus.» (Galaterne 3,28)

Velkommen!

Hva er det beste med huskirkelivet?

I mars hadde menigheten besøk av tilsynsmann Gunnar Johnsen. Hensikten med tilsynet er både å være kontrollorgan men også å bli kjent med menigheten og kunne gi hjelp/råd/veiledning.

I løpet av tilsynsbesøket hadde vi årsmøte og på dette møtet fikk tilsynsmannen stille noen spørsmål til menigheten. Runden rundt bordet var veldig oppmuntrende å følge. Referatet fra møtet gjengir svarene i stikkordsform og kan kanskje være til oppmuntring for flere:

1. Hva er det fineste ved din huskirke?

 • Å dele liv med søsken i troen. Noe større enn å være venner eller å være i en komite sammen.
 • Får erfare at Gud er nær i hverdagen.
 • Huskirke er hele tida og at familien er en del av det. Har vokst inn i ungene. Oppmuntret over hvor kloke barna er i sitt hverdagsliv med Jesus og hvordan de preger miljøene de er i.
 • Kjærlighet og omsorg i fellesskapet når vi er sammen.
 • Huskirka får være familie for folk som ikke har en familie.
 • Nære relasjoner hvor vi knyttes sammen, «låne» andres barn.
 • Gjøre ting sammen, gå ut to og to. Leve nært Ordet og la det være livsnært.
 • Å være en del av det som en hel familie.
 • Oppleves som en utvida familie, «bære hverandres byrder».
 • Freden som alltid senker seg under nattverden. Guds fred som påvirker livene våre.
 • Et naturlig liv, avslappet og fint, barna leiker og vi har kirke.
 • Å leve sammen som søsken får en annen dimensjon når det er så nært hverdagslivet.

2. Hvilke drømmer har dere for huskirka?

 • At flere får oppleve det samme.
 • Å se flere av naboene få være med i det.
 • Se at det multipliserer seg.
 • Huskirke i mitt eget hjem.
 • En huskirke i hver gate.
 • Se enkeltpersoner bli omvendt.
 • Leve sånn at «duften» av oss er tiltrekkende.
 • At andre kristne skal få oppleve at dette er noe godt, ikke noe sært eller rart.

Gunnar Johnsen avsluttet med å lese noen vers fra Bibelen som en oppmuntring til oss:

» Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål og ikke mange med makt eller av fornem slekt. Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe, for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud.» (1. Kor 1,26-29)