Menighetsbesøk 15. – 19. mars

IMG_4037-DeleJan Rettedal kommer til oss i Kongsberg fra onsdag 15. mars til søndag 19. mars. Jan jobber i Frikirka som menighetsveileder. Han kommer for å inspirere og oppmuntre oss. Besøket fra Jan er en kjærkommen og viktig hilsen fra Guds til oss via en mann som kommer med oppmuntringens nådegave og et stort hjerte for Jesus og våre små fellesskap. Temaet denne gangen er gudspresentasjonen ”Ego eimi” (= Jeg er) overfor Moses (2 Mos 3) og hvordan Jesus fyller dette begrepet med innhold. Håper du vil sette av tid til fellesskap disse dagene!

Program for dagene ser ut til å bli:
 • Undervisningssamling onsdag kl 20 GK12, hos familien Andersen i Gustava Kiellandsvei 12.
 • Kveldsmat med nattverd og undervisning torsdag kl 19.30 i  GK12, hos Bjørn og Ingeborg  i Münstersvei 34.
 • Jan besøker ungdommene fredag kl 19 i ungdomshuskirka, hos familien Wallumrød i Rudsåsveien 42.
 • Lørdag samles vi i huskirka R42, hos familien Wallumrød i Rudsåsveien 42. Tid er ikke avklart enda.
 • Søndag kl 10 el 11 samling i GK12 hos familien Andersen.
Tid og sted for samlingene legges ut på kalenderen på dinkirke.no. Følg med på oppdateringer etter hvert som avklaringer skjer!

Luciafeiring i huskirka GK12

_MG_8923-Dele

I huskirka GK12 har vi tradisjon for å ha en liten førjuls-samling ei av helgene før jul – med grøtspising og juleverksted. Det har gjerne vært en gylden anledning til å invitere med noen flere enn dem som vanligvis møter opp på huskirkesamlingene våre. I år fikk vi tro for å feire Lucia – 2 dager på forskudd. Etter at grøten var fortært, mandelen funnet og vi selv hadde fått både kaffe og lussekatter fikk de barna som hadde lyst kle seg i Luciaklær. Vi tok med lykter og lussekatter og laget et fint lite tog som tok runden i gata vår. Vi ringte på dørene og sang Luciasangen for dem som åpnet. Og så delte vi ut lussekatter til alle som ville ha. Vi som var med opplevde det som en fin måte å spre lys og glede rundt oss. Det var mange som fortalte at de ikke hadde opplevd noe slikt før, og veldig mange som syntes det var en hyggelig opplevelse. Mange lurte på om vi ønsket å få noe – men vi ønsket bare å gi.

Øverst på ønskelisten

menneskeverd logo

julegaveHva ønsker du deg til jul? Det er på tide å stille hverandre dette spørsmålet nå som julen nærmer seg med raske skritt. Mange av oss må tenke godt etter før vi kommer på noe vi ønsker oss. For vi har jo egentlig alt vi trenger. I tillegg til mye som vi ikke behøver. Men hva hvis vi tenker på noe vi ønsker oss som ikke kan pakkes inn i papir? Noe som er enda mer verdifullt enn det vi kan kjøpe for penger?

Vi i Menneskeverd vet godt hva vi ønsker oss. Vi ønsker oss et varmere og rausere samfunn der alle mennesker blir like mye verdsatt. Et samfunn hvor likeverd kommer til uttrykk gjennom lovgivning og holdninger. Vi ønsker oss et samfunn som ikke legger til rette for tvillingabort eller sorterer bort barn i mors liv på bakgrunn av egenskaper, kjønn eller diagnoser. Et samfunn hvor alle skal kjenne seg velkommen til verden. Det står på toppen av vår ønskeliste. Og vi tror at Menneskeverds 11 000 medlemmer – og mange flere, ønsker seg det samme.

Vi tror det nytter å kjempe mot de sterke kreftene som bryter ned og krenker menneskeverdet i samfunnet vårt. Derfor arbeider vi med å endre holdninger og skape forandring. Sammen kan vi skape et varmere samfunn som prioriterer livsrett, likeverd og livshjelp. Vi må aldri slutte å stå opp for menneskeverdet. Livet er det mest verdifulle vi har, og hvert eneste liv har uendelig verdi.

Maria Victoria Kjølstad Aanje

Informasjonsansvarlig i Menneskeverd

 

Med ønske om en fortsatt fin dag!

Med vennlig hilsen,

Maria Victoria Kjølstad Aanje

Informasjonsansvarlig 

Menneskeverd 

Disippelhus i Groruddalen

«Vedlagt følger noen bilder fra huskonserten vår. Det var en så flott kveld altså! Godt å se stua fylt opp som det, av mange forskjellige mennesker med ulik bakgrunn. Natalia hadde med seg to gutter på trommer og gitar, og de spilte sanger som Natalia har skrivd + en sang som en av gutta har lagd. Innimellom sangene var det to studenter fra disippeltreningsskolen i Oslo som delte noen historier om Jesus – som vi jo hadde kalt konserten. Og jeg delte historien fra Johannes 21, der Maria Magdalena møter Jesus i hagen etter at Han er stått opp. Det var en herlig, avslappa og livlig stemning med barn, ungdommer og voksne, og etterpå blei flere lengre og prata om løst og fast. Vi takker Gud for det hele!»

huskonsert (2)Slik starter en e-post fra en av ungdommene som er knyttet til nettverket vårt, men som nå er i gang med studier i Oslo. Ved hjelp av Ungdom i Oppdrag sitt nettverk har hun funnet fram til 2 andre unge damer som hun ville dele leilighet med i Oslo. Sammen danner de et disippelhus og de har forpliktet seg til å dele tro og liv, samt å drive en form for utadrettet misjonsarbeid sammen.

Huskirka i Gustava Kiellandsvei har valgt å støtte dette disippelhuset og det er oppmuntrende å få slike tilbakemeldinger. I tillegg til den nevnte huskonserten opplever ungdommene å få åpne huset for naboer som har ønske om felleskap. De har kunnet bidra med avlastning og barnepass for en familie som har hatt det tøft og de har opplevd å bli invitert inn til andre i samme oppgang. Hyggelig er det også når kristent fellesskap med lovsang blir opplevd som noe positivt av naboer som hører musikk gjennom tak og vegger.

For tiden er en av jentene i Kenya hvor hun er med på å arrangere en leir for tenåringer.

Vi ønsker Guds rike velsignelse og fred for fellesskapet videre!

For hvor to eller tre er samlet i mitt navn,

Info om kommende arrangementer

Torsdag 24. november 2016 blir det et nettverksmøte i Gustava Kiellandsvei 12, hvor vi blant annet skal vedta budsjett 2017 for nettverket.

I januar 2017 samarbeider nettverket vårt med Norkirken om å en temadag med undervisning: «Hjemmet. Ordet. Generasjonene – en lørdag om å leve menighet.» Dato: 21. januar.

15. – 19. mars får vi besøk av menighetsveileder Jan Rettedal. Da legger vi nok opp til ei langhelg med mye tid til oppmuntrende undervisning og fellesskap rundt omkring i huskirkene.

IMG_4044-Dele

 

Vi har fått ny nettside

mobilAdressen er den samme, men du har kanskje lagt merke til at dinkirke.no har fått et nytt utseende? Vi har endra på oppsettet på siden for å få menyene til å fungere bedre på nettbrett og mobil. I stedet for at huskirkene har hver sin blogg, samler vi nå info på en side. Vi håper at siden kan fungere fint for alle i huskirkenettverket vårt, også om dette forhåpentligvis i framtiden vil utvides til å omfatte mer enn det som i dag utgjør Kongsberg Frikirke. Kom gjerne med tilbakemeldinger på hvordan du liker siden!

 

Hva skjer i nettverket vårt

En liten oppdatering på det som skjer i nettverket vårt for tida:

 • Jens Iver har takket ja til å være ansatt hos oss 4 måneder i sommer fra mai til august. Dette har han gjort også tidligere somre. Han er ansatt i en 20% stilling disse månedene. Ellers i året jobber han 15% hos oss, da som innleid fra Nordkirken. Jens Iver har ansvar for bibelundervisning i nettverket hver tredje uke.
 • Fra november til april har vi hatt norskundervisning for asylsøkere hver mandag formiddag. 2. mai var det ingen som møtte opp til undervisning. De som har pleid å komme de siste gangene har fått tilbud om undervisning på Krona på mandager og vi har derfor besluttet å avslutte undervisningen. Etter sommerferien kan vi se om det igjen er behov for norskundervisning.
 • Etter initiativ fra vertskapene i huskirkene har vi satt av 4 torsdagskvelder i vår til å undervise om menighet og erfaringer med organisk menighetsliv og huskirker. Personer både i vårt nettverk og fra andre menigheter har møtt opp på disse kveldene. Noe av undervisningen er referert på bloggen «LEVE». Siste undervisningskveld i denne rekka er torsdag 19. mai.
 • Torsdag 26. mai skal vi ha et nettverksmøte i Deichmansgate 11 kl 19.30. Det vil bli en kveld med kveldsmat, nattverd og drøfting av saker som angår nettverket vårt. Møtet er åpent for alle.
 • Ønsker du SMS med påminnelser om ting som skjer i nettverket og/eller informasjon på e-post, så send din kontaktinformasjon til Ingeborg på ingeborgstrand@gmail.com
 • Følg oss gjerne også på vår Facebookside:https://www.facebook.com/KongsbergFrikirke/