Info om kommende arrangementer

Torsdag 24. november 2016 blir det et nettverksmøte i Gustava Kiellandsvei 12, hvor vi blant annet skal vedta budsjett 2017 for nettverket.

I januar 2017 samarbeider nettverket vårt med Norkirken om å en temadag med undervisning: «Hjemmet. Ordet. Generasjonene – en lørdag om å leve menighet.» Dato: 21. januar.

15. – 19. mars får vi besøk av menighetsveileder Jan Rettedal. Da legger vi nok opp til ei langhelg med mye tid til oppmuntrende undervisning og fellesskap rundt omkring i huskirkene.

IMG_4044-Dele

 

Vi har fått ny nettside

mobilAdressen er den samme, men du har kanskje lagt merke til at dinkirke.no har fått et nytt utseende? Vi har endra på oppsettet på siden for å få menyene til å fungere bedre på nettbrett og mobil. I stedet for at huskirkene har hver sin blogg, samler vi nå info på en side. Vi håper at siden kan fungere fint for alle i huskirkenettverket vårt, også om dette forhåpentligvis i framtiden vil utvides til å omfatte mer enn det som i dag utgjør Kongsberg Frikirke. Kom gjerne med tilbakemeldinger på hvordan du liker siden!

 

Hva skjer i nettverket vårt

En liten oppdatering på det som skjer i nettverket vårt for tida:

 • Jens Iver har takket ja til å være ansatt hos oss 4 måneder i sommer fra mai til august. Dette har han gjort også tidligere somre. Han er ansatt i en 20% stilling disse månedene. Ellers i året jobber han 15% hos oss, da som innleid fra Nordkirken. Jens Iver har ansvar for bibelundervisning i nettverket hver tredje uke.
 • Fra november til april har vi hatt norskundervisning for asylsøkere hver mandag formiddag. 2. mai var det ingen som møtte opp til undervisning. De som har pleid å komme de siste gangene har fått tilbud om undervisning på Krona på mandager og vi har derfor besluttet å avslutte undervisningen. Etter sommerferien kan vi se om det igjen er behov for norskundervisning.
 • Etter initiativ fra vertskapene i huskirkene har vi satt av 4 torsdagskvelder i vår til å undervise om menighet og erfaringer med organisk menighetsliv og huskirker. Personer både i vårt nettverk og fra andre menigheter har møtt opp på disse kveldene. Noe av undervisningen er referert på bloggen «LEVE». Siste undervisningskveld i denne rekka er torsdag 19. mai.
 • Torsdag 26. mai skal vi ha et nettverksmøte i Deichmansgate 11 kl 19.30. Det vil bli en kveld med kveldsmat, nattverd og drøfting av saker som angår nettverket vårt. Møtet er åpent for alle.
 • Ønsker du SMS med påminnelser om ting som skjer i nettverket og/eller informasjon på e-post, så send din kontaktinformasjon til Ingeborg på ingeborgstrand@gmail.com
 • Følg oss gjerne også på vår Facebookside:https://www.facebook.com/KongsbergFrikirke/

Visjon 2016

Frikirkens sommerfestival Visjon 2016 arrangeres på Fredtun i Stavern 20.-24. juli.
Tema for festivalen er «La ditt rike komme».

UngVisjon er for alle barn i alderen 2-12 år og Yess er ungdomscampen for ungdommer fra 8. klasse og oppover.

Påmelding starter 4. april.

Du kan finne mer informasjon og program på nettsiden: http://visjon.frikirken.no/.

Besøk av Jan Rettedal 3.-7. februar

Jan Rettedal jobber som menighetsveileder i Frikirka og har blitt en god venn av oss her i Kongsberg. De siste årene har han lagt inn et årlig besøk hos oss – og det setter vi pris på.

Denne gangen har Jan satt av 5 dager i Kongsberg fra onsdag 3. februar til søndag 7. februar.

Han forteller at han gleder seg og vil formidle sterke og gode menighetsbilder under fanen: «LIVSHJELP!» Forkynnelsen vil pendle mellom gode bibeltekster og våre egne hverdagsliv. Vi som kjenner Jan vet at han alltid formidler med varme og humor.

Plan for dagene ser nå slik ut:
 • Onsdag undervisning kl 20 i MH22
 • Torsdag middagsfellesskap kl 17 og undervisning kl 20 hos Ingeborg&Bjørn
 • Fredag kveldsmåltid m/nattverd, lovsang og delekveld i D11 kl 19-22
 • Lørdag GK12 – familiesamling kl 15, middagsfellesskap, kveldsmøte kl 19
 • Søndag HM22 – gudstjenestefellesskap m kirkekaffe
  kl 11
Følg med på kalenderen for å vite hvor vi samles og mer spesifikke klokkeslett osv.

Norskundervisning for asylsøkere

Mandag 26. oktober startet vi opp med norskundervisning i huskirka i Maurits Hansensgate 22. Vi møtes hver uke kl 10-12 for undervisning og samtale.

Jens Iver Jensen har tatt initiativ til dette ettersom han har kontakt med mange av asylsøkerne som bor på Hero i Kongsberg. Bakgrunnen for initiativet er at mange opplever ventetiden fra de kommer til Norge og før de kommer igang med norskopplæring som lang. Noen venter opp imot et halvt år før de får tilbud om norskundervisning på Kongsberg Norsksenter. Mange har også liten kontakt med byens befolkning og de har ønsker om både mer fellesskap og å få lære norsk.

Vi er per nå et team på tre personer som jobber sammen om dette. Jens Iver er kontaktperson og bindeledd, innpisker og oppmuntrer. Ingeborg Strand bidrar som lærer. Hun har tidligere jobbet som vikar på Kongsberg Norsksenter og har en del erfaring med opplæring i norsk for fremmedspråklige. Jens Smørgrav er også tidligere lærer og en viktig frivillig ressurs.

De første 3 ukene har det ikke vært så mange tilstede på undervisningen, men vi har hatt fine samtaler med lærevillige deltakere. Vi regner med at flere vil komme etterhvert. Vi har ingen påmelding, det er bare å møte opp.

Nå har kjøpt bøker: 7 eksemplarer av lærebok og oppgavebok. Boka heter «Ny i Norge». Bøkene vil være tilgjengelige i Maurits Hansensgate 22.

Ta kontakt med Ingeborg eller Jens Iver dersom du har spørsmål eller ønsker å bidra med noe i forhold til dette tilbudet.

Fellesskapshelg 23.-25. oktober

Etter kveldens menighetsmøte kan vi skissere følgende herlige «plan» for felleskapshelg i nettverket vårt denne helga:

– Fredag fra kl 17.30 er det åpent hus i Gustava Kiellandsvei 12. Kaffe og åpen bibel.

– Lørdag drar de som ønsker til Tinfos Bad i Notodden på formiddagen. Åpent fra kl 10. En mulighet for å få vaska seg, svømme, bade, leike, boblebad, badstue og fellesskap for alle som tåler klor. Det er også kafé og mulighet for å ta med egen mat. Mer info finner du på: http://www.notodden.kommune.no/Organisasjon/Kultur/Tinfosbad/. Adresse er O. H. Holtas gate 36. Hvis noen trenger skyss til Notodden så ta kontakt med Ingeborg (918 59 049), så prøver vi å samkjøre så godt vi kan.
– Lørdag kl 15 – Vi møtes hjemme hos Jens Iver og Marit til mat og fellesskap for hele nettverket. Adresse Johan Sverdrups gate 7, 3679 Notodden. Jens Iver ønsker gjerne melding om hvor mange som kommer. Ønske om at noen tar med salat.
– Søndag kl 16 – Middag og fellesskap i Mauritz Hansensgate 22.
– Søndag kl 19 – Sarita og Sissel holder konsert i Labratoriet på Kirketorget.
«For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» (Matt 18,20)

Vil leve kirke

I siste nummer av Frikirkens avis Budbæreren har en artikkel om menighetsmodellen vi har valgt her i Kongsberg Frikirke fått hovedoppslag på første side.

Tilsynsmann Gunnar Johnsen har skrevet rapport fra tilsynsbesøk på Kongsberg i mars. Han mener at Frikirken trenger huskirkene på Kongsberg.
«Satser radikalt med huskirker» er overskrift for artikkelen på side 6-7.

Nina Janne Dalseth i Budbæreren har snakket med både Geir Øystein Andersen, Jens Iver Jensen og Gunnar Johnsen.

Geir Øystein som forstander forteller litt om historien for menigheten siden oppstarten som en Frikirkegruppe i 2000 og også om livet i huskirka som er knyttet til deres hjem. På spørsmål om det er en lavere terskel for søkende å komme i en huskirke enn i et kirkebygg svarer Geir Øystein: «For noen lavere, for andre høyere.» Han mener ikke at huskirkene er for private og vektlegger at de er opptatt av å ha engasjement utad og bety noe positivt i sitt nærmiljø.

Jens Iver forteller ivrig fra huskirka i Maurits Hansensgate og hvordan de har et internasjonalt miljø i kirka med både folk fra Mellom-Amerika, Afrika, Iran, Afghanistan og Syria. Han legger vekt på at det er lett å ta med folk inn til et åpent hus og at flere muslimer er nysgjerrig på å få vite hvem Jesus er.

Tilsynsmann Gunnar Johnsen mener huskirkene er et korrektiv til vanlig menighetsliv og representerer et mangfold som er bra. Han ser det som positivt at familiene integreres og blir en del av det å leve menighet. «Poenget er ikke at kristne skal gå i kirken, men at kristne er kirken».

Undervisningssamlinger høsten 2015

Visste du at Galatia er et område i Tyrkia – det som i nytestamentlig tid kaltes Lilleasia, og at Galaterbrevet er skrevet til menighetene i dette området? Det hadde kommet noen til området som forkynte noe annet enn det Paulus hadde lært Galaterne, og nå er han bekymret for at denne vranglæren har fått stor plass i menighetene:

Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium, men det finnes ikke noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. (Gal 1,6-7)

Har du opplevd noe slikt? Finnes det vranglærere i vår tid? Ofte synes det som ble skrevet for så lenge siden overraskende relevant også i dag. Selv om tidene skifter og så mye endrer seg, så er menneskenaturen på forunderlig vis nokså lik. Det tenker i alle fall jeg.

Galaterbrevet er tema for høstens 6 undervisningssamlinger. Vi startet med kapittel 1 forrige torsdag og tar for oss cirka ett kapittel hver tredje torsdag. Jens Iver Jenssen guider oss gjennom del for del og det er alltid åpent for å komme med spørsmål. Du trenger ikke få med deg alle samlingene for å ha utbytte av dette «Bibelstudiet». Hjertelig velkommen!

Neste samling blir torsdag 24.september. Akkurat den datoen vil ikke Jens Iver være sammen med oss, men vi holder oss til Galaterbrevet og det blir opp til dem som kommer å dele med hverandre.