Fellesskapshelg 8.-10. september 2017

lys i gata
Fellesskapshelga vår står for døra og jeg ber for mye godt felleskap på tvers av huskirkene, med Gud og hverandre! Alle er hjertelig velkommen til å være med hele helga, eller på de tider og steder som passer!
Rammer som er satt for helga:
Fredag 8. september kl 19 i Mauritz Hansensgate 22 – middag og fellesskap.
Gunnar deler Guds ord med oss. Meld gjerne til Gunnar på tlf: 468 06 163 hvis du tenker å komme, så blir det lettere å beregne mat.
Lørdag 9. september i Gustava Kiellandsvei 12:
Kl 12 Undervisning for hele familien med Jens Iver
Kl 13 Formiddagskaffe
Kl 14 Undervisning – Jens Iver underviser for de «voksne» (mens barna leiker på loftet).
Kl 15 Programpause mens vi ordner til fest
Kl 18 Festmiddag – vi feirer at Gunnar er tilbake i byen
Kl 20 Kaker og kaffe og mer fest…
Søndag 10. september kl 12 i Rudsåsveien 42:
Vaffelfelleskap – meld gjerne ankomst til Brede på tlf 928 24 726, så blir det lettere å beregne mengde vaffelrøre.
«La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår Far, ved ham. » (Kol 3,16-17)

Bibelundervisning høsten 2017

Jens Iver Jenssen underviser med utgangspunkt i tekster fra Bibelen.

Tema for høstens samlinger: «Følg meg!»

Ef 6,14

Torsdagskvelder kl 20-22.

Datoer høsten 2017: 31.8, 14.9, 28.9, 19.10, 9.11, 30.11.

Hver kveld innledes med bønn og eventuelt lovsang og det er mulighet for å få en kopp kaffe eller te. Det er åpent for å stille spørsmål og komme med innspill underveis. Avslutning med bønn.

Vi bytter på å være i de ulike huskirkene i vårt nettverk: Gustava Kiellandsvei 12, Mauritz Hansensgate 22 og Rudsåsveien 42.

Hver kveld blir et selvstendig bibelstudium, så du er velkommen når du ønsker og hvor mange kvelder du vil. Oppdateringer og sted for samlingene finnes på kalenderen.

Ønsker du SMS-påminnelse dagen før samling, meld deg på SMS-tjenesten ved å sende en SMS til Ingeborg Strand på tlf 918 59 049.

Alle ønskes hjertelig velkommen!

bibelstudium

 

Bibel i sommer

bibel i sol2

Jeg fikk så lyst til å inspirere deg til å lese i Bibelen i sommer. Det håper jeg at du gjør allerede. Jeg synes det er utrolig deilig når sola skinner og jeg kan ta med Bibelen min ut i solveggen sammen med en kopp kaffe om morgenen. Det er en fantastisk start på dagen. På forsommeren inviterte jeg alle i nettverket til å dele hvordan de leser i Bibelen. Morgen eller kveld? Kronologisk eller med en leseplan? Det finnes sikkert like mange måter som det finnes mennesker. Noe passer for deg og noe annet for meg, men noen ganger er det tid for å prøve noe nytt, og kanskje det er nå? Jeg fikk svar fra Åse og håper hennes hilsen kan være til inspirasjon for deg:

Bibelen – Guds ord!

Jeg har min daglige bibellesning ved å bruke Bibelen- selvfølgelig, men også godt hjulpet av en andaktsbok, og en bibelleseplan. Andaktsboka heter «Jesus kaller på deg» av Sarah Young. Bibelleseplanen heter Logos og driftes av Bibelleseringen. Det kommer fire nummer i året, og abonnementet koster 4-500 per år. I tillegg har jeg en bok hvor jeg noterer bibelvers og bønneemner. Bønnen ordner jeg med fire kolonner. Den første er TAKK, så kommer TILBE, så JEG BER OM/BEKJENNER PERSONLIG og så BØNN FOR ANDRE.

Dette hjelper iallefall meg til en struktur på min bibellesing og bønn. Anbefales herved!

Hilser alle God sommer med Hebr. 4,12: «For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer.»

Hilsen Åse 

 

bibel i sol1

Menighetsbesøk 15. – 19. mars

IMG_4037-DeleJan Rettedal kommer til oss i Kongsberg fra onsdag 15. mars til søndag 19. mars. Jan jobber i Frikirka som menighetsveileder. Han kommer for å inspirere og oppmuntre oss. Besøket fra Jan er en kjærkommen og viktig hilsen fra Guds til oss via en mann som kommer med oppmuntringens nådegave og et stort hjerte for Jesus og våre små fellesskap. Temaet denne gangen er gudspresentasjonen ”Ego eimi” (= Jeg er) overfor Moses (2 Mos 3) og hvordan Jesus fyller dette begrepet med innhold. Håper du vil sette av tid til fellesskap disse dagene!

Program for dagene ser ut til å bli:
  • Undervisningssamling onsdag kl 20 GK12, hos familien Andersen i Gustava Kiellandsvei 12.
  • Kveldsmat med nattverd og undervisning torsdag kl 19.30 i  GK12, hos Bjørn og Ingeborg  i Münstersvei 34.
  • Jan besøker ungdommene fredag kl 19 i ungdomshuskirka, hos familien Wallumrød i Rudsåsveien 42.
  • Lørdag samles vi i huskirka R42, hos familien Wallumrød i Rudsåsveien 42. Tid er ikke avklart enda.
  • Søndag kl 10 el 11 samling i GK12 hos familien Andersen.
Tid og sted for samlingene legges ut på kalenderen på dinkirke.no. Følg med på oppdateringer etter hvert som avklaringer skjer!

Luciafeiring i huskirka GK12

_MG_8923-Dele

I huskirka GK12 har vi tradisjon for å ha en liten førjuls-samling ei av helgene før jul – med grøtspising og juleverksted. Det har gjerne vært en gylden anledning til å invitere med noen flere enn dem som vanligvis møter opp på huskirkesamlingene våre. I år fikk vi tro for å feire Lucia – 2 dager på forskudd. Etter at grøten var fortært, mandelen funnet og vi selv hadde fått både kaffe og lussekatter fikk de barna som hadde lyst kle seg i Luciaklær. Vi tok med lykter og lussekatter og laget et fint lite tog som tok runden i gata vår. Vi ringte på dørene og sang Luciasangen for dem som åpnet. Og så delte vi ut lussekatter til alle som ville ha. Vi som var med opplevde det som en fin måte å spre lys og glede rundt oss. Det var mange som fortalte at de ikke hadde opplevd noe slikt før, og veldig mange som syntes det var en hyggelig opplevelse. Mange lurte på om vi ønsket å få noe – men vi ønsket bare å gi.

Øverst på ønskelisten

menneskeverd logo

julegaveHva ønsker du deg til jul? Det er på tide å stille hverandre dette spørsmålet nå som julen nærmer seg med raske skritt. Mange av oss må tenke godt etter før vi kommer på noe vi ønsker oss. For vi har jo egentlig alt vi trenger. I tillegg til mye som vi ikke behøver. Men hva hvis vi tenker på noe vi ønsker oss som ikke kan pakkes inn i papir? Noe som er enda mer verdifullt enn det vi kan kjøpe for penger?

Vi i Menneskeverd vet godt hva vi ønsker oss. Vi ønsker oss et varmere og rausere samfunn der alle mennesker blir like mye verdsatt. Et samfunn hvor likeverd kommer til uttrykk gjennom lovgivning og holdninger. Vi ønsker oss et samfunn som ikke legger til rette for tvillingabort eller sorterer bort barn i mors liv på bakgrunn av egenskaper, kjønn eller diagnoser. Et samfunn hvor alle skal kjenne seg velkommen til verden. Det står på toppen av vår ønskeliste. Og vi tror at Menneskeverds 11 000 medlemmer – og mange flere, ønsker seg det samme.

Vi tror det nytter å kjempe mot de sterke kreftene som bryter ned og krenker menneskeverdet i samfunnet vårt. Derfor arbeider vi med å endre holdninger og skape forandring. Sammen kan vi skape et varmere samfunn som prioriterer livsrett, likeverd og livshjelp. Vi må aldri slutte å stå opp for menneskeverdet. Livet er det mest verdifulle vi har, og hvert eneste liv har uendelig verdi.

Maria Victoria Kjølstad Aanje

Informasjonsansvarlig i Menneskeverd

 

Med ønske om en fortsatt fin dag!

Med vennlig hilsen,

Maria Victoria Kjølstad Aanje

Informasjonsansvarlig 

Menneskeverd 

Disippelhus i Groruddalen

«Vedlagt følger noen bilder fra huskonserten vår. Det var en så flott kveld altså! Godt å se stua fylt opp som det, av mange forskjellige mennesker med ulik bakgrunn. Natalia hadde med seg to gutter på trommer og gitar, og de spilte sanger som Natalia har skrivd + en sang som en av gutta har lagd. Innimellom sangene var det to studenter fra disippeltreningsskolen i Oslo som delte noen historier om Jesus – som vi jo hadde kalt konserten. Og jeg delte historien fra Johannes 21, der Maria Magdalena møter Jesus i hagen etter at Han er stått opp. Det var en herlig, avslappa og livlig stemning med barn, ungdommer og voksne, og etterpå blei flere lengre og prata om løst og fast. Vi takker Gud for det hele!»

huskonsert (2)Slik starter en e-post fra en av ungdommene som er knyttet til nettverket vårt, men som nå er i gang med studier i Oslo. Ved hjelp av Ungdom i Oppdrag sitt nettverk har hun funnet fram til 2 andre unge damer som hun ville dele leilighet med i Oslo. Sammen danner de et disippelhus og de har forpliktet seg til å dele tro og liv, samt å drive en form for utadrettet misjonsarbeid sammen.

Huskirka i Gustava Kiellandsvei har valgt å støtte dette disippelhuset og det er oppmuntrende å få slike tilbakemeldinger. I tillegg til den nevnte huskonserten opplever ungdommene å få åpne huset for naboer som har ønske om felleskap. De har kunnet bidra med avlastning og barnepass for en familie som har hatt det tøft og de har opplevd å bli invitert inn til andre i samme oppgang. Hyggelig er det også når kristent fellesskap med lovsang blir opplevd som noe positivt av naboer som hører musikk gjennom tak og vegger.

For tiden er en av jentene i Kenya hvor hun er med på å arrangere en leir for tenåringer.

Vi ønsker Guds rike velsignelse og fred for fellesskapet videre!

For hvor to eller tre er samlet i mitt navn,