Disippelhus

Skal du studere i Kongsberg i høst? Har du funnet et sted å bo og kanskje noen å bo sammen med? Disippelhus er kollektiv av studenter som ønsker å leve som disipler i sin studiehverdag. Disippehus er et verktøy som gjør det lettere å leve det livet du ønsker å leve.  HVORFOR DISIPPELHUS? Overgangen til en en ny fase kan være utfordrende; flytting, ny skole, jobbskifte, nye venner og studietilværelse. Du er på vei inn i en ny virkelighet og det er bare du som former hvordan det nye livet skal se ut. Troen er sårbar i disse overgangene. Tro er alltid knyttet til oss som enkeltpersoner, et fellesskap og oppdraget vårt. Vi tror at kunnskap og handling sammen er med å forme en integrert tro. En tro som følger med i ulike faser og overganger. Da blir troen mobil. Den flytter med deg. HVA? Med Disippelhus ønsker menigheten å følge deg i denne prosessen. Vi vil investere i deg, dine gaver og dine...
Read More

Vi åpner for samlinger i nettverk og huskirker

Myndighetene har fra 7. mai 2020 åpnet for offentlige samlinger for inntil 50 personer, men dette forutsetter en smittevernveileder/bransjenorm som sikrer at vi følger de nødvendige retningslinjene. Vi har laget en smittevernplan for vårt nettverk av huskirker, basert på veilederen fra Norges kristne råd. For offentlige samlinger i huskirkene og nettverket vil vi følge denne planen. For mindre samlinger i hjemmene som ikke annonseres offentlig står familiene fritt til å følge de råd som myndighetene gir for private samlinger, per i dag med maksimalt 20 personer tilstede. Planlagte samlinger i nettverket våren 2020 er bibelkvelder 7. juni og 28. juni. Smittevernet ved våre samlinger i huskirker og nettverk bygger på fire hovedprinsipper:  1. Syke personer skal ikke delta eller være til stede.  2. Gode rutiner for håndhygiene og renhold skal holdes. 3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer.  4. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.  Personer i risikogrupper skal rådes til å vurdere selv om de bør delta eller ikke. Vi legger...
Read More

Samlinger i nettverket etter påske

Bibelkvelder I tråd med myndighetenes råd så fortsetter vi å unngå fysiske samlinger. De samlinger som er satt opp på kalenderen, gjennomføres på nett. Vi vil bruke de to første ukene etter påske til å få en oversikt og bestemme hva som skal legges til rette for fram mot sommeren. Det er viktig å samles, på en måte som er mulig.  Bibelkvelder ca hver 3. uke fortsetter med møter på Zoom. Søndag 19. april er neste mulighet. Vi åpner med kaffeprat fra kl 18.30 og selve undervisningen starter kl 19 og avsluttes seinest kl 21. Et råd for gode møteopplevelser: Slå av/mute mikrofonen din når du ikke har tenkt å si noe, så blir det mindre støy for alle. Vet du ikke hvordan du gjør det, så spør om hjelp;-) Link til møtene: https://zoom.us/j/91899124511Meeting ID: 918 9912 4511Samme kode/ID skal gjelde for alle 4 bibelkveldene som er satt opp i april, mai og juni.  Samlinger i huskirkene I Gustava Kiellands vei satser huskirka på å...
Read More

Brev fra synodeformennene

Kjære menigheter og hver enkelt i Frikirken Nå er landet vårt satt i en helt spesiell situasjon, der vi som menigheter og enkeltpersoner står sammen med andre samfunnsaktører i den store dugnaden for å forhindre at koronaviruset brer seg, og at mennesker i risikosonen blir smittet.   Som kirke har vi alltid en særlig oppgave i å be for, velsigne og bidra inn i våre nærmiljø. «Jesus i hverdagen» er et av våre tre hovedfokus, og nå i de kommende ukene vil mange av oss tilbringe mye tid hjemme og i nærmiljøet. FriBU vil legge ut mange gode ressurser til bruk for tro på hjemmebane for alle aldre i tiden som kommer. Vi oppfordrer menigheter som allerede streamer eller legger ut sine gudstjenester på nett, om å sende informasjon om dette til hovedkontoret ved Trine Syvertsen. Da vil vi dele disse ressursene på Frikirkens nettsider.  Mange rundt oss er engstelige, og vi vil minne hverandre om å se, og å bry oss om våre nærmeste naboer, mennesker i vanskelige livssituasjoner og hverandre, nå. Sosiale medier, telefon...
Read More

Tiltak mot koronaviruset

Vi fjerner nå alle arrangementer fra kalender fram til 26. mars. Samlingene avlyses, offisielt sett. Hva hver enkelt huskirke velger å ta imot av besøk, blir opp til vertskapet å vurdere. Det er en god ting å innrette seg etter myndighetenes bestrebelser på å begrense spredning av virus. Frikirken sentralt har utarbeidet råd for servering av nattverd og kirkekaffe, som følges hvis man møtes til mindre samlinger i hjemmene. Se www.frikirken.no for oppdaterte råd. Selv om det blir færre møtepunkter, så oppfordrer vi dere til å stå sammen som søsken i denne utfordrende tiden. Trenger du forbønn eller noen å snakke med, så ta gjerne kontakt med noen i nettverket på telefon. "Herren skal hjelpe dere mot fiendene deres slik Han har gjort før. Da skal dere gjøre med dem det jeg har befalt dere. Vær sterke og modige, frykt ikke og bli ikke skrekkslagne med tanke på disse fiendene! Herren deres Gud går selv med dere. Han skal ikke...
Read More

12.-16. februar – Forvandlet i Jesu nærhet

Fra onsdag 12. februar til søndag 16. februar får vi besøk av Jan Rettedal som er menighetsveileder i Frikirken. Jan har som vane å besøke oss en gang i året og det gleder vi oss alltid til. Han forkynner med varme og humor og gir ofte noe som vi husker i lang tid etterpå. Temaet denne gangen er "Forvandlet i Jesu nærhet". Jan skriver følgende om hva vi skal snakke om: 1. Hva skjer med oss i møte med  Jesus? Hvordan reagerte mennesker den gang på ham – det han sa og det han gjorde, og hvordan reagerer mennesker i dag på det?2. Hva gjør kontakten og fellesskapet med Jesus – og hans venner – med den enkelte av oss over tid? Gjennom et langt liv?Vi skal speile oss i en del av personene rundt Jesus for å lære av dem og for å bli inspirert (og kanskje av og til advart). Hos oss er samværsformen ikke for høytidelig. Jan innleder...
Read More

Nyhetsbrev januar 2020

Bibelkvelder våren 2020 Ut i fra den responsen vi har fått på vår mini "spørreundersøkelse" før jul, så har vi valgt å legge vårens bibelkvelder til søndagskvelder mellom kl 19 og 21. Det blir oppstart søndag 19. jaunar. Vi har bibelkvelder ca hver 3. uke, men ikke i en helt fast syklus. Datoer er lagt inn på google-kalenderen på nettsiden vår. Du kan også se en oversikt i PDF-versjon via denne linken. Samlingssted for bibelkveldene er satt til Gustava Kiellands vei 12, men det kan bli endringer på det. Det er muligheter for å møtes til måltidsfellesskap ala kveldsmat eller middag i forkant av dette noen av datoene. Nærmere informasjon blir lagt ut på kalender og deles via SMS i forkant.Jens Iver er vår kjærkomne underviser, som dykker ned i bibeltekstene og hjelper oss til å se ting på nye måter. Han er alltid åpen for spørsmål underveis, og er også åpen for inspill på tema/tekster. Så hvis du har noe du har...
Read More

Bibelkvelder 2020 – hva skal til for at DU kommer?

Torsdag 19. desember kl 20 blir årets siste bibelundervisning med Jens Iver. Vi ønsker å satse videre på bibelkvelder med undervisning også neste år - og vil gjerne legge til rette for at flere kan komme. Derfor er det nyttig om du svarer på følgende spørsmål:  Hvilke dag vil du prioritere for bibelkveld/undervisning, torsdag eller søndag?Passer det bedre eller dårligere for deg om vi har samling kl 19-21, i stedet for kl 20-22?Synes du det er positivt med måltidsfellesskap i forkant, eller gjør ikke det noen forskjell?  Takk for at du svarer. Kanskje fortsetter vi som nå, eller kanskje blir det endringer fra nyttår – følg med!  Du svarer ved å sende SMS/e-post til Ingeborg på 918 59 049 / ingeborg@dinkirke.no. Velsigna jul og Guds Fred for det nye året! Mvh Ingeborg ...
Read More