...Guds menighet...dere som er helliget i Kristus Jesus og kalt til å være hellige sammen med alle som hver på sitt sted påkaller%2I vårt språk assosieres ordet ”kirke” kanskje først og fremst med et bygg. Men Guds kirke eller menighet er ikke et bygg, men en samling av de som tror.

I vårt nettverk bruker vi begrepet huskirke når vi snakker om et fellesskap av troende som møtes i et hjem. I hjemmene møtes vi til måltid, fellesskap, bønn, lovprisning, nattverd. Vi deler Guds ord og bekjenner synd. Dåp og dåpsopplæring inkludert konfirmantundervisning kan skje i rammen av huskirkene, med støtte fra nettverket der det trengs.

To personer er tilstrekkelig for å ha fellesskap. En familie kan være ei huskirke. To familier sammen kan være ei huskirke. Ei huskirke kan også bestå av flere husstander eller enkeltpersoner. Når fellesskapet blir større enn det som er praktisk for å få til livsnære samlinger i hjemmene er det tid for å dele.

Hver av huskirkene er ganske forskjellige. Les mer om hver huskirke på deres egne sider. Huskirkene har fått litt rare navn som er forkortelser for adressen hvor huskirka ofte møtes.

For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem