Jarles tale Videre 2022

I forbindelse med at konferansen Videre 2022 ble avlyst ble det holdt en kort digital konferanse. Synodeformann Jarle Skulleruds tale fra dette er mulig å se via denne linken. http://dinkirke.no/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/jarles_tale_videre22_digitalt_møte-720p.mp4 ...
Read More

Konsert med Per Erik Hallin

Mandag 4. april inviterer Huskirka i Gustava Kiellandsvei 12 til huskonsert. Per Erik Hallin er en legende - Gudbenådet gospelpianist i verdensklasse. Han ble født i Stockholm i 1950 og har spilt og sunget sammen med en rekke kjente artister gjennom et langt liv. I 2006 fikk han Artur Erikson-stipendet med begrunnelsen: «…För ett allsidigt konstnärskap, som tar sig uttryck i ett innerligt sätt att bära ett budskap och en förmåga att skapa närhet till sin publik.» Dette blir en festaften - med lave skuldre. Vel to gode timer med gospel, garantert en av vårens mest svingende mandager på disse kanter. Og det blir kaffepause med gjærbakst 😊 Huskirka inviterer gamle og nye venner! Alle er hjertelig velkommen. På grunn av huskirkereservasjon av 20 billetter og andre bestillinger som er mottatt er allerede halvparten av billettene bestilt, så her er det førstemann til mølla. Billettprisen er 250 kroner. Kontakt Geir Øystein for reservasjon eller om du har spørsmål, tlf 913 50 614. ...
Read More

Fellesskapskvelder

Vi starter opp med fellesskapskvelder i nettverket en søndag per måned. I utgangspunktet 1. søndag i måneden, men unntak for mars pga vinterferie, da møtes vi søndag 13. mars - og i juni blir det mandag 2. pinsedag. Vi møtes på tvers av huskirkene for å dele liv, lovsynge og be sammen. Jens Iver deler noe fra Bibelen. Håper å se deg og at du tenker på om du har en venn du vil invitere med:-) ...
Read More

Fellesskapshelg 21.-22. august

Vi ønsker store og små, nye og gamle kjente hjertelig velkommen til fellesskap førstkommende helg. På lørdag samles vi til leik og uteaktiviteter ved Ruud-hytta i skogsområdet mellom Gamlegrendåsen Barnehage og Gamlegrendåsen skole. Oppmøte fra kl 14.30. Ingeborg forbereder "50-leiken" med litt spørsmål/oppgaver. Det er også mulig å spille freesbeegolf, kubb eller noe annet... Ta evt med egne aktiviteter. kl 16.30 inviterer Bjørn og Ingeborg til grilling i Munstersvei 34. Ta med egen grillmat og evt drikke. Vertskapet ordner med grill, dekketøy, stoler og bord til de som melder at de kommer. Vi sitter ute eller inne, avhengig av vær. Meld gjerne til Ingeborg på tlf 918 59 049 hvis du/dere kommer. Søndag kl 10 blir det huskirkefrokost hos familien Andersen i Gustava Kiellandsvei 12. Ta med pålegg til spleis. Det blir nattverd i tilknytning til måltidet. Guds Ord, lovsang og bønn hører også med. ...
Read More

Tilsyn, fellesskap og menighetsmøte 3. juni

Tilsynsmann Jan Inge Ringsby skal avslutte sitt tilsyn i menigheten vår med et besøk 3. juni. Han har allerede hatt samtaler med ansatte og forstander. Medlemmer i menigheten har mulighet til å avtale å få en samtale med tilsynsmannen i forbindelse med tilsyn. Vi legger til rette for samtaler fysisk, digitalt eller per telefon. Jan Inge kan kontaktes via telefon 474 66 376 eller e-post: janinge.ringsby@frikirken.no dersom du ønsker en samtale. Vi har satt av tid til samtale fra kl 14-16 og kl 18-19 den 3. juni.  Det er gledelig at samfunnet åpner opp litt igjen og det er flere muligheter til å kunne samles fysisk. Vi håper på at godværet fortsetter og inviterer til en huskirkesamling med middag ute over bålpanna kl 16-18 i Jonsekollen (P.A.Munchsgt 2). Vi serverer en enkel grytemiddag og det blir nattverd og fellesskap. Vi tenner bålpanna fra kl 16, mulighet for å komme litt etterhvert dersom dagsplanen tilsier at det er vanskelig å komme akkurat kl 16. Ta...
Read More

Prosjekt «Gi det videre»

Fra 1. mars er vi formelt igang med prosjektet vårt. Prosjekt "Multipliserende husfellesskap med smågrupper, Kongsbergregionen" har nå fått det litt enklere navnet: "Gi det videre". Sarita Wallumrød og Åse Andersen skal være veiledere i prosjektet, med til sammen 15% stilling. Silje Dammann er ansatt som prosjektvertskap i 10% stilling. Silje og Mikkel Dammann har tre barn i førskolealder og bor her i Kongsberg. Nå ønsker de å bygge kirke ut i fra sitt hjem. Det er spennende! Mikkel og Silje Dammann Vi jobber vi fortsatt med rekruttering av flere personer/familier til å være vertskap i prosjektet, enten unge voksne/studenter eller småbarnsfamilier. Ta kontakt dersom du er interessert, vet om noen det kan være aktuelt for, eller vil vite mer. ...
Read More

Bønnehus på Zoom i januar

Godt nytt år! Vi inviterer til tidebønn på zoom på mandager i januar. Det blir samlinger kl 13 og kl 20 hver mandag fra 11. januar. Kort samling med følgende struktur: 1) Bønn ved formiddagens/kveldens kapittel fra Salmenes bok, 2) Deling, dersom noen har noe på hjertet, ref 1 Kor 14, 26: "Hva mener jeg da, søsken? Jo, når dere kommer sammen, har én en salme, en annen et ord til lærdom, én har en åpenbaring, én har tungetale, en annen har tydningen. Men la alt tjene til å bygge opp." 3) Forbønn om noen har behov 4) Velsignelsen. Varighet fra noen minutter til maks én time. Sted: Bruk denne linken for å kople på samlingen. Kan gjøres via nettleser, eller en egen app: https://us02web.zoom.us/j/84288270058   ...
Read More

Prosjektstart «Multipliserende husfellesskap med smågrupper, Kongsbergregionen»

Vår visjon er å leve kirke i smågruppe, husfellesskap eller nettverk. Vi ønsker å rekruttere og lønne en eller flere personer som ønsker å leve denne visjon der de er. Disse vil få oppfølging fra vårt nettverk, og knyttes sammen med huskirkene i Kongsberg huskirkenettverk. Målgruppen for prosjektet er 0-40 år. Vi ønsker å komme i kontakt med en eller flere personer som ønsker å leve kirke ut i fra sitt hjem eller sitt nettverk. Vi har mulighet til å gi hver av disse 10-20% lønn i prosjektperioden. Prosjektvertskap må være unge voksne. Det kan være studenter eller personer som er i eller på vei inn i småbarnsfase. Disse må bo eller ønske å bosette seg rimelig nærhet til Kongsberg. I prosjektmidlene ligger også lønn lik 10-20% for en person som vil drive veiledning av prosjektvertskap og bidra til kopling mot nettverket. Prosjektet «Multipliserende husfellesskap med smågrupper, Kongsbergregionen» er støttet av Den Evangelisk Lutherske Frikirke.  Prosjektstart fra januar 2021 og fram mot...
Read More