Prosjekt «Gi det videre»

Fra 1. mars er vi formelt igang med prosjektet vårt. Prosjekt "Multipliserende husfellesskap med smågrupper, Kongsbergregionen" har nå fått det litt enklere navnet: "Gi det videre". Sarita Wallumrød og Åse Andersen skal være veiledere i prosjektet, med til sammen 15% stilling. Silje Dammann er ansatt som prosjektvertskap i 10% stilling. Silje og Mikkel Dammann har tre barn i førskolealder og bor her i Kongsberg. Nå ønsker de å bygge kirke ut i fra sitt hjem. Det er spennende! Mikkel og Silje Dammann Vi jobber vi fortsatt med rekruttering av flere personer/familier til å være vertskap i prosjektet, enten unge voksne/studenter eller småbarnsfamilier. Ta kontakt dersom du er interessert, vet om noen det kan være aktuelt for, eller vil vite mer. ...
Read More

Bønnehus på Zoom i januar

Godt nytt år! Vi inviterer til tidebønn på zoom på mandager i januar. Det blir samlinger kl 13 og kl 20 hver mandag fra 11. januar. Kort samling med følgende struktur: 1) Bønn ved formiddagens/kveldens kapittel fra Salmenes bok, 2) Deling, dersom noen har noe på hjertet, ref 1 Kor 14, 26: "Hva mener jeg da, søsken? Jo, når dere kommer sammen, har én en salme, en annen et ord til lærdom, én har en åpenbaring, én har tungetale, en annen har tydningen. Men la alt tjene til å bygge opp." 3) Forbønn om noen har behov 4) Velsignelsen. Varighet fra noen minutter til maks én time. Sted: Bruk denne linken for å kople på samlingen. Kan gjøres via nettleser, eller en egen app: https://us02web.zoom.us/j/84288270058   ...
Read More

Prosjektstart «Multipliserende husfellesskap med smågrupper, Kongsbergregionen»

Vår visjon er å leve kirke i smågruppe, husfellesskap eller nettverk. Vi ønsker å rekruttere og lønne en eller flere personer som ønsker å leve denne visjon der de er. Disse vil få oppfølging fra vårt nettverk, og knyttes sammen med huskirkene i Kongsberg huskirkenettverk. Målgruppen for prosjektet er 0-40 år. Vi ønsker å komme i kontakt med en eller flere personer som ønsker å leve kirke ut i fra sitt hjem eller sitt nettverk. Vi har mulighet til å gi hver av disse 10-20% lønn i prosjektperioden. Prosjektvertskap må være unge voksne. Det kan være studenter eller personer som er i eller på vei inn i småbarnsfase. Disse må bo eller ønske å bosette seg rimelig nærhet til Kongsberg. I prosjektmidlene ligger også lønn lik 10-20% for en person som vil drive veiledning av prosjektvertskap og bidra til kopling mot nettverket. Prosjektet «Multipliserende husfellesskap med smågrupper, Kongsbergregionen» er støttet av Den Evangelisk Lutherske Frikirke.  Prosjektstart fra januar 2021 og fram mot...
Read More

Kroppen – tema uke 42-44

Bibelkvelden søndag 11. oktober var den siste i rekka om å følge Jesus i hverdagen. Tema denne søndagen var kroppen. Minnevers – Rom 6,19-20: «Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke dere selv. Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære.» Vi fikk blant annet høre dette: Kroppen er en gave fra Gud. Kroppen er ikke bare noe vi har, det er en integrert del av oss. e som ønsker det kan bruke tekstene fra bibelkvelden i disippelgruppene i ukene som kommer. Se tekster og spørsmål til ettertanke i PDF-format her. På torsdager kl 20.30 til 21.30 inviterer vi til åpen gruppe på zoom. Det er ingen forpliktelser, du kan komme en eller flere ganger ettersom det passer. De som kommer deler ut i fra tekstene. Blir det mange, så deler vi opp i mindre grupper. Link til zoom-gruppe. ...
Read More

Tema for uke 39-41

Tema for bibelkvelden søndag 20. august var RELASJONENE – å følge Jesus i hverdagen. Hovedtekst – 1. Joh 1,7: «Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd.» Fellesskap er å ha andel med noen i noe. Å eie noe sammen. De som ønsker det kan bruke tekstene fra bibelkvelden i disippelgruppene i ukene som kommer. Se tekster og spørsmål til ettertanke i PDF-format her. På torsdager kl 20.30 til 21.30 inviterer vi til åpen gruppe på zoom. Det er ingen forpliktelser, du kan komme en eller flere ganger ettersom det passer. De som kommer deler ut i fra tekstene. Blir det mange, så deler vi opp i mindre grupper. Link til zoom-gruppe. ...
Read More

Disippelgrupper uke 36 – 38

Tema: TIDEN – å følge Jesus i hverdagen «Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje.» Ef 5, 15-17 Med utgangspunkt i det Jens Iver Jensen delte på bibelkvelden søndag 30. august har vi laget et forslag til tekster og spørsmål til bruk i disippelgruppene. For mer informasjon om gruppene, se her. Det er ikke for sent å melde seg til å delta på en gruppe, det er bare å ta kontakt med Ingeborg. For oversikt over tekster og spørsmål i pdf/format, klikk her. Spørsmål til ettertanke og samtale disse ukene: Hvordan bruke tiden til Guds ære? Hvilke tid lever du i med ditt liv akkurat nå? Hvordan gir livsførselen tid og hvordan stjeler den tid? Hvordan slanke det som stjeler tidsbruk på tradisjoner, omstendigheter, tidsånd?Hvordan oppleves stille tid for deg?Hvordan leve frigjort til Guds ære? Uke 36   Forslag til tekst: Efeserne...
Read More

Disippelgruppe

JESUS I HVERDAGEN! DISIPPELGRUPPE Ni uker med grupper for 2-4 personer Grupper kan eksempelvis være studenter, småbarnsfedre, to par, mennesker fra samme husstand, på tvers av to generasjoner osv. Trenger du hjelp til å finne en gruppe? Spør på bibelkveld eller til ingeborg@dinkirke.no om å få være med i en gruppe. Sett av 60-90 minutter en gang i uka. Gruppa kan møtes på cafè, i skogen, hjemme eller via internett. Bare fantasien setter grenser. Oppstart fra 30.august. Målet er å lese Guds Ord sammen, stille noen enkle spørsmål og hjelpe hverandre til å praktisere det ordet sier. Velg tekster selv, eller bruk tekstene fra bibelkveldene med tema: JESUS I HVERDAGEN - TIDEN, RELASJONENE, KROPPEN. Gangen i samlingen kan være slik: Dele: Den enkelte setter ord på hva de er takknemlige for og ting som er utfordrende. Be: Vi vender oss til Gud i takk og bønn. Lese: Vi leser fra bibelen høyt sammen. Høre: Hva sier bibelteksten oss om Gud?Hva sier bibelteksten om å være...
Read More

3 bibelkvelder

JESUS I HVERDAGEN! BIBELKVELDER Tre kvelder med Jens Iver Jensen om: TIDEN. 30. August.RELASJONENE. 20. September. KROPPEN. 11. Oktober. Gustava Kiellands vei 12 / online   kl 19-21, kaffeprat fra kl 18.30. Jens Iver forbereder bibeltekster og refleksjoner ut i fra tema, og det er mulighet til å komme med innspill og spørsmål. Samlingen gjennomføres i henhold til smittevernplan. Mulighet til å delta online via Zoom: https://zoom.us/j/91899124511 Vi inviterer også de som vil til å lese bibeltekstene i ukene mellom hver bibelkveld sammen med 1-3 andre i en gruppe. Er du interessert i gruppeopplegget, se her ...
Read More

Bibelkvelder høsten 2020

Nå er datoene for høstens bibelkvelder lagt! Det blir bibelkvelder med Jens Iver Jensen hver 3. søndag og vi starter opp søndag 30. august. Tidspunkt for opplegget er fra kl 19-21, med valgfri mulighet til å komme på en uformell kaffe fra kl 18.30. Jens Iver forbereder noe til hver gang, og det blir mulighet for å komme med innspill og spørsmål underveis. Vi møtes i en av huskirkene, følg med på kalenderen og evt SMS-info fra Ingeborg på adresse for dagen. Datoene er lagt inn på Facebooksiden og på google-kalenderen som du finner via nettsiden her. Vi jobber litt med opplegg rundt disse kveldene og kommer tilbake med tema når det nærmer seg. Håper vi kan inspirere flere til å lese mer i Bibelen og la det bety noe i livet. "Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være...
Read More