Oppdatering fra Årsmøtet

Årsmøtet 2023 gikk av stabelen tirsdag 28. mars 2023 uten stor dramatikk. Styrets forslag til årsmelding ble vedtatt. I årsmeldingen kan vi blant annet lese følgende om status for menighetsnettverket:

Ved årsskiftet 2022/23 fortsetter vi fordi vi ikke har tro for å avvikle. Det er vårt håp at vi er tilgjengelige for Gud og menneskers veiledning, for veien videre, for å «gi det videre», og for å avvikle om det skal skje.

Kongsberg Frikirke lever videre organisert som et nettverk av kristne hjem i Kongsberg. Vi møtes til fellesskap i hjemmene, på kafé eller ute i naturen. Vi ønsker å være til for de som er nysgjerrige på kristen tro eller ønsker fellesskap med andre kristne i en mindre gruppe eller i et familiefellesskap.

Som lokal luthersk frikirke holder vi frimodig fram, forpliktet på Bibelen som Guds ord og forvaltningen av sakramentene.

I årsmøtet ble det løftet fram ønske om å ha fellesskap noe oftere enn hver fjerde uke, kanskje på en kveld i uka. Staben tar med seg dette i arbeidet videre.

Årsmeldingen fra 2022 og tidligere årsmeldinger er tilgjengelig under fanen Frikirken på nettsida. Link til årsmeldinger. Referat sendes til alle som abbonnerer på nyhetsbrev.

Det kom ikke inn kandidater til et utvidet menighetsstyre, så per nå har vi bare Geir Øystein som eneste medlem i eldsterådet. Sammen med Ingeborg som ivaretar sin stilling som kontorleder, utgjør de «staben vår». Ingeborg og Geir Øystein setter opp åpne stabssamlinger på kalenderen en gang per måned fra mai. Der blir det mulighet for alle som ønsker å ta del i samtaler om arbeidet i menigheten til å delta en gang eller flere. Stabsamlinger er satt opp andre fredag i måneden i mai og juni fra kl 10 til 12. Da deler vi et bibelord, samtaler om stort og smått som er på agendaen og avslutter med lunsj. Vi bytter på å være hos Geir Øystein eller Ingeborg. Samlingene legges på kalender. Det er svært ønskelig om flere vil finne veien dit.