Nyhetsbrev desember 2022

Hei alle sammen, her kommer årets siste nyhetsbrev! 

Kveldsgudstjenester og øvrig felleskap 

Vi fortsetter med å invitere til åpne kveldsgudstjenester med nattverd hver fjerde søndag i Gustava Kiellands vei 12. Tid: kl 19-21. Datoer våren 2023: 22. januar, 19. februar, 19. mars, 16. april, 14. mai, 11. juni. 

Øvrige samlinger blir opp til den enkeltes initiativ i huskirkene/grupper. Samlinger som er åpne for alle kan gjerne legges på kalenderen på dinkirke.no. Ingeborg deler info på kalender eller SMS for dem som ønsker det.  

Felleskirkelige arrangementer  

Fakkeltog 

28. desember blir det fakkeltog i bønn for flyktninger. Alle kirkene i Kongsberg går sammen om dette arrangementet. Det er planlagt som en bønnevandring hvor menighetene går sammen fra byen og til akuttmottaket på Raumyr. Per nå bor det ca 650 flykninger på mottaket som venter på bostedskommune. Vi ønsker å vise flykningene et varmt velkommen og be for situasjonen i Ukraina. Det blir en kort samling ute ved mottaket etter fakkeltoget. Dersom du synes det blir langt å gå er det mulig å bli med et stykke, eller møte til avslutningen ved mottaket. Vi oppfordrer alle som har mulighet om å delta. Mer informasjon med tidspunkt sendes ut på SMS-lista og legges på kalenderen på dinkirke.no så snart det er klart.   

Julefest på Krona 

Søndag 8. januar kl 11 er vi med og arrangerer julefest på Krona, sammen med de andre menighetene i byen. Barn fra alle menighetene er invitert til å delta i et prosjektkor sammen med Kongsberg Kirkes Barnekor. Prosjektkoret vil øve på sangene i forkant av julefesten. Dersom du har barn som vil være med, så gi beskjed til Ingeborg snarest, så formidler hun informasjon videre. Det blir andakt, gang rundt juletreet og godteposer til barna. Alle oppfordres til å ta med kaker til felles bord. Vi serverer kaffe.  

Videre-konferanse 

Frikirkens nye lederkonferanse – VIDERE23 – går av stabelen på Scandic Fornebu 9.-12. februar 2023. Dette er en helt ny satsning for Frikirken og FriBU, og vil være en viktig arena for å samle hele kirkesamfunnet årlig. Gjennom solid og retningsgivende undervisning vil tematikken «En vei videre» gi konkrete og praktiske tips for veien videre i vår lokale kirke.  

Konferansen vil være en viktig arena for å bygge nettverk, stå sammen i fellesskap og sette en felles retning for Frikirken. Her er alle ledere og medarbeidere i Frikirken hjertelig velkommen!  

Menigheten dekker kostnaden for ansatte som vil reise. Vi ønsker også å få med flere i menigheten. Støtte til konferanseavgift, overnatting og reise kan gis ut i fra behov/søknad. Ta kontakt med Ingeborg hvis du vil bli med.  

Prosjekt «gi det videre» 

«Gi det videre-prosjektet» vårt går mot en avslutning etter 2 år, 1. mars 2023. Det har vært givende å kunne dele noen av våre erfaringer med Silje Dammann som har vært prosjektvertskap i 10 % stilling. Vi må erkjenne at vi ikke har klart å utvide prosjektet med flere vertskap, slik vi opprinnelig ønsket. Vi har derfor takket nei til andre del av prosjektmidlene vi hadde fått tildelt.  

Veien videre 

På menighetsmøtet i juni utsatte menigheten det foreslåtte vedtaket som ville sette en retning for veien videre for fellesskapet vårt. I høst har menighetsstyret arbeidet videre med problemstillingen. Tilsynsmann Jan Inge Ringsby besøkte oss i november og hadde samtaler med medlemmer i styret og menigheten samlet i nettverksmøte. 

I etterkant av dette har styret kommet til at vi ikke tar initiativ til endringer nå. Forslaget som ble forelagt i juni om å arbeide med en kopling/fusjon mot en annen DELF-menighet i Buskerud, Vestfold eller Oslo, er lagt på vent. Menighetsstyret er åpne for en offensiv replanting, men da trengs nye initiativ og ressurser. Samtalene om veien videre er naturlig tema på årsmøtet.  

Årsmøte 2023 

Dato for neste årsmøte er satt til tirsdag 28. mars. 

Hilsen 

«Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende» (Matt 28,20b) 

Fredfull juletid og velsigna nytt år ønskes deg og dine! 

Med vennlig hilsen  

Ingeborg Strand