I forbindelse med prosessen vi som menighet er inne i angående avklaring av videre satsningsområder, så kommer vår tilsynsmann i Frikirka, Jan Inge Ringsby på besøk til oss torsdag 13. oktober. Det blir et åpent nettverksmøte, uten annen agenda enn å snakke om veien videre. På menighetsmøtet som vi hadde i vår, så ble vi enige om å utsette vedtak i saken. Nå fortsetter vi samtalen sammen med Jan Inge.

Møtet blir i et eget rom vi har reservert i kjelleren på Peppes Pizza i Thornes vei 4,  torsdag 13.10 kl 16-18. Ingeborg bestiller pizza til de som melder seg på innen tirsdag 11.10 (tlf Ingeborg 918 59 049). Hele familien er velkommen. Etter møtet blir det mulighet for å gå sammen til Kirketorget hvor det skal være en minnemarkering etter drapene som skjedde i Kongsberg 13. oktober i fjor. 

Jan Inge er tilgjengelig for samtaler før eller etter møtet, dersom noen skulle ønske å snakke med ham alene. Dette kan avtales direkte med ham på tlf 474 66 376 evt e-post: janinge.ringsby@frikirken.no