Aksjon HÅP ga 93.822 kr i Kongsberg!!
 

Det blei rapportert om gjennomgående positiv mottakelse hos folk på Åsen, og så og si alle ga.
Kanskje fikk så mange som 1000 husstander på Åsen besøk av menighetens bøssebærere denne dagen.
Bøssebærerne var voksne, men en del barn var også med og gikk.
På landsbasis er reultater nå oppe i 40 millioner kroner til mennesker i nød.  
Før Åsen Frikirke gikk ut med bøsser, var det åpen adventsamling i lokalet i Josefine Nilsens vei.

 

 


 

Sist oppdatert: Brede Hansen Wallumrød (mandag, 05. februar 2007)