Åsen Frikirke bidrar denne søndagen til å gi deg som bor på Gamlegrendåsen mulighet til være med å bidra til 65 millioner kroner til bekjempelse av nød i land med stor fattigdom.
 

Aksjon Håp er en landsomfattende bøsseinnsamlingsaksjon, og vi deltar i denne innsamlingen under paraplyen til den øvrige aksjonsledelsen i Kongsberg.

Se www.aksjonhap.no for mer info om aksjonen.
Aksjon Håp er medlem av innsamlingskontrollen, og er et samarbeid mellom 20 landsomfattende misjonsorganisasjoner.
Pengene går til bistand. Vil du være med som bøssebærer på Åsen, send oss en sms på 99706615 eller 91350614.

Vi går ut i tiden mellom klokken 13 og 17.
Skulle du ikke være hjemme eller ikke få besøk av bøssebærere kan du benytte kontonummer eller givertelefon.

 


 

Sist oppdatert: Brede Hansen Wallumrød (mandag, 05. februar 2007)