Livsnære grupper

En livsnær gruppe består av kristne og ikke-kristne personer som møtes jevnlig. Disse gruppe bygger på felles grunnprinsipper.

Prinsippene i en livsnær gruppe:

  • Jesus i sentrum. Jesus iblant dere
  • Samfunn med hverandre
  • Ethvert medlem i modning og vekst
  • Gud til oss (vertikal dimensjon)
  • Du til meg, samspill i mellom gruppemedlemmene (horisontal dimensjon)
  • Åpenhet ovenfor omverdenen slik at kirkeuvante og ufrelste blir med (utadvendt dimensjon)

I en menighet vil livsnære grupper være grunnmuren som menigheten bygger på og består av.

Prinsippene kan også beskrives slik:

Være sammen
Hvordan har vi det? Vi deler god ting som kan oppmuntre oss. Alle har noe å takke for.

Ære sammen
Det Gud som all ære skal ha. Vi takker han for alt som er godt. Med lovsang, med enkle bønner til takk.

Lære sammen
Hva opplever vi sammen med Gud? Hva lærer Guds ord oss? Vi underviser stoff fra Bibelen og hjelper
hverandre å se hva det vi lærer kan bety for oss i dag.

Bære sammen
Vi hjelper hverandre med livet. Vi hjelper hverandre å bringe Jesus ut til andre små og store mennesker.

 


LIVSNÆRE SAMTALEGRUPPER

I Kongsberg Frikirkegruppe - dinkirke.no er det fortiden tre livsnære samtalegrupper.
Disse samles hver uke kl. 19.50.

Dag  Kontaktperson Telefon Mobil Epost
Onsdag (gr1) Åse Andersen 32 73 59 07 917 78 663 geoander@online.no
Onsdag (gr1) Runi Kristiansen 32 73 19 23 991 03 329  
Onsdag (gr2) Brede Wallumrød 32 76 58 65 928 24 726 bhw@broadpark.no
Onsdag (gr2) Sissel Ekra 32 72 01 16 482 17 774  
Onsdag (gr3) Merete Carlsson 32 73 02 98 450 23 852 macarlss@online.no
Onsdag (gr3) Ingeborg Strand   918 59 049 ingeborgstrand@gmail.com

En vanlig kveld inneholder disse delene:

  • Oppvarming (mat, småprat)
  • Takke/oppmuntringsrunde
  • Oppbyggelse/forkynnelse
  • Visjon/utadrettet virksomhet

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker å være med eller lurer på noe.

 

Sist oppdatert: Brede Hansen Wallumrød (onsdag, 12. mars 2008)