Festgudstjeneste!

 

Ni menigheter hilste Åsen Frikirke

Andre søndag i advent inviterte Åsen Frikirke til festgudstjeneste. Over 100 mennesker og representanter  fra ni andre  menigheter var møtt fram for å ønske den nye frikirkemenigheten velkommen i Kongsberg.

 

Den nye frikirkemenigheten på Kongsberg, Åsen Frikirke, er liten - 26 voksne og barn er medlemmer ved dannelsen. Men menigheten har mange venner. Under festgudstjenesten i gymsalen på Gamlegrendåsen skole  møtte foruten representanter fra Drammen Frikirke og Porsgrunn Frikirke, representanter for syv ulike menigheter og forsamlinger i Kongsberg-distriktet.  

Det ble en flott ettermiddag og kveld, der visjonen ”Kjærlighet, helhet, nærhet – til hverandre, til Kongsberg, til Guds ære” var tema i barneprosesjon, preken, kaker (!), og forbønn.  Fokus ble satt på at menighetens hensikt er å være der for de menneskene som i dag ikke er inkludert i det kristne fellesskapet.

Tilsynsmann Gunnar Johnsen foresto ordinasjon og innsettelse av eldste Geir Øystein Andersen, og innsettelse av diaknonene Sarita Wallumrød og Jan Gunnar Røyland. Pastor i Drammen, Helge Utaker, er valgt til menighetens ansvarlige forstander.

Åsen Frikirke vil drive sitt arbeid med utgangspunkt i boligområdet Gamlegrendåsen, der det bor 4.500 mennesker i skolekretsen. Det er ingen andre menigheter som har aktiviteter i dette området fra tidligere.

Kjernen i arbeidet har så langt vært konsentret om livsnære grupper, både for voksne og for skolebarn. Åsen Frikirke ønsker å være en menighet bestående av slike grupper. Det siste halvåret har det også vært enkle husgudstjenester hver 14. dag.  Kongsberg Frikirkegruppe, som er forløperen til Åsen Frikirke, har også drevet noe utadrettet arbeid og Alpha-kurs, samt et eget nettsted.

Geir Øystein Andersen

 
 

Bilde: Sentral personer ved dannelsen av Åsen Frikirke, fra venstre: Ansvarlig forstander Helge Utaker, diakon Jan Gunnar Røyland, tilsynsmann Gunnar Johnsen, diakon Sarita Wallumrød, eldste Geir Øystein Andersen, og Jon Arne Nygård fra Frikirkens Landsmisjon. (Foto: Brede Hansen Wallumrød)

 

  

Sist oppdatert: Brede Hansen Wallumrød (24. september 2006)