Nyhetsbrev 9. juni 2003
 
AKKURAT NÅ...
... lever vi spennende dager i Kongsberg Frikirkegruppe dinkirke.no. Vi har gått "under jorda", det vil si vi arbeider med grunnlag og jordsmonn i våre liv og grupper. Det blir noe lavere hyppighet på nyhetsbrev og mindre direkte utadretta virke. www.dinkirke.no blir hovedsaklig et sted som backer viktig forberedelsesarbeid. Alle som vil følge oss og be for oss, kan finne det de trenger der, eller henvende seg direkte.
 
LEVENDE STEINER
"HAGE - liv i vekst" er en disippel- og ledervandring som strekker seg over resten av dette året. Alle interesserte er velkommen til en knallspennende og utfordrende vandring. Samling cirka en gang hver måned, samt en helg eller tre til høsten. Like viktig blir livet mellom samlingene og i gruppene.
Fortsatt mulig for etternølere, og de som ikke fikk til å komme første kveld. Se www.dinkirke.no/hage for oppdatering og repetisjon av innhold fra første kveld. Bli med i en livsforvandlende prosess!
 
HØSTEN
Alle som vil være sammen med Kongsberg Frikirkegruppe dinkirke.no inviteres til modning og vekst. Ved Guds nåde og ved Guds ord. Tre på topp blir: Livsnære grupper for voksne, livsnære grupper for barna (fra høsten), og "HAGE - liv i vekst".
    De livsnære gruppene samles fra første uke i august (uke 32).
    HAGE har ikke samling i juli, og møtes første gang 27. august. Onsdag ser ut til å bli samlingsdagen for HAGE. Men prosessen går i hver enkelts liv og i gruppa gjennom sommeren, støttet via SMS og www.dinkirke.no/hage ...
    Vi arbeider med en livsnær gruppe for barn, og håper den starter før skolestart. Det er et viktig bønneemne at dette må legge seg til rette.
    Bønn og givertjeneste er prioriterte områder.
Smil:
Noen har en veldig
viktig sommerjobb...
FRA KALENDEREN
Livsnære grupper samles tre av fire uker også i juni, og kanskje første uke i juli. Se www.dinkirke.no
Neste "HAGE - et liv i vekst" onsdag 25/6 kl 1900-2145 hos Andersen i Olavsgt. 27. Vi starter presis.
 
Forøvrig:
Alt godt og riktig gode dager til alle - lev velsigna!
"Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Vær selv levende steiner som bygges opp til et levende tempel." 1. Peter 2, 4-5.
For Kongsberg Frikirkegruppe dinkirke.no, Geir Øystein Andersen
- kontakt/spørsmål/tips geiroa@dinkirke.no eller via www.dinkirke.no

 

Publisert: 19. mai 2003