HAGE - første samling
 

Første samling i Kongsberg Frikirkegruppe dinkirkes disippel- og ledernettverk for et liv i vekst og modning - også kalt HAGE - handlet om to forhold: Guds plan og om det å kjenne Jesus ved omvendelse fra døde gjerninger. HAGE denne kvelden - som det vil gjøre det hver gang - ga bibelstoff som gikk i dybden og utfordret radikal anvendelse i eget liv.

Det ble brukt en illustrasjon som tar utgangspunkt i Efeserberevet 1, 3-10. Denne blir repetert på neste samling onsdag 250603.

Å kjenne Jesus i omvendelse fra døde gjerning handlet om at Gud krever at vi skal legge av oss det gamle mennesket og ikle oss det nye mennesket. (Ef 4, 22-23). Ordet omvendelse - betyr 1) å ta en indre hjertebeslutning (gresk) og 2) å snu om og ga i en annen retning (hebraisk). Paulus' brev til Galaterne 5, 19-21 snakker om fire kategorier selvnytelser som kristen skal vende seg bort i fra - seksuelle selvnytelser, religiøse selvnytelser, følelsesmessige selvnytelser, og sosiale selvnytelser. Gud krever omvendelse av oss - men gir oss også omvendelsen hvis vi tar våre beslutninger i hjertet og snur om og går en annen vei. (Repetisjonsøvelse)

Det nye livet er fantastisk - 1. Peter 1, 23 og 1. Peter 2, 1-5 - her ligger det en fantastisk dynamikk - nytt liv, legge av det gamle, lengte etter og drikke åndelig melk (Guds ord), smake at Gud er god, komme til den levende stein (Jesus) og selv bli levende steiner, som bygges opp til et åndelig tempel, til Guds bolig, til Jesu brud, slik at kunnskap om Herrens herlighet kan fylle jorden - se illustrasjonen om Guds plan.

HAGE er en prosess. Vi ønsker å hjelpe hverandre mellom samlingene. Hver uke kommer det HAGE-post via SMS, epost, www.dinkirke.no, som deltagerne forutsettes å sette seg inn i. På første samling understreket vi også at det forutsettes at alle som er med i HAGE prioriterer daglig bibellesing. Se blant annet hvordan du kan få hjelp til dette på www.dinkirke.no. Her finnes også foreløpig program.

 

Publisert av: Jan Georg Skuggedal (24. september 2006)