Referat fra statusmøte 13. mai
 

Tirsdag 13. mai samlet inviterte Kongsberg Frikirkegruppe - dinkirke.no til statusmøte for interesserte og medlemmer. Det kom 8 personer til klasserommet på Gamlegrenåsen skole.

Arbeidsutvalget, ved Geir Øystein Andersen, Sarita Wallumrød og Jan Georg Skuggedal hadde til innledning en kort presentasjon av status. Summen av året som har gått ga grunn til feiring. Ikke bare fordi det var gjennomført alle aktiviteter som var satt opp på programmet, men fordi mange i gruppa har opplevd vekst i sine egne liv. Feiringen ble, som seg hør og bør, innledet med kake.

Status pr. 13.05.2003 ble presentert i forhold til de punktene som ble satt opp høsten 2002. Det viste seg at de fleste punktene kan sies og være innenfor rekkevidde. For mer informasjon og bakgrunnsstoff til statusmøtet, henvises det til nyhetsarkiv->statusmøte.

Det viktigste som ble presentert etter status, var hva med veien videre? Hva med menighetsdannelsen? Arbeidsutvalget foreslo å ha følgende tre punkter som hovedsatsningsområder fram til 2004, hvor man ser for seg at den formelle menighetsdannelsen kan skje:

  • Livsnære grupper for voksne
  • Livsnære grupper for barn
  • "Hage - et liv i vekst"

Deltagerne på møtet snakket en del rundt disse punktene og alle var enige om at dette burde være de viktigste punktene fram mot 2004.

Mer informasjon om "Hagen", klikk her.

 

Publisert av: Jan Georg Skuggedal (24. september 2006)