Nyhetsbrev 19. mai 2003
 
LEVENDE STEINER

Mennesker som vil være sammen med Kongsberg Frikirkegruppe dinkirke.no inviteres til modning og vekst. Ved Guds nåde og ved Guds ord. Tre på topp blir: Livsnære grupper for voksne, livsnære grupper for barna (fra høsten), og "HAGE - liv i vekst".
    "HAGE - liv i vekst" er en disippel- og ledervandring som strekker seg over resten av dette året. Alle interesserte er velkommen til en knallspennende og utfordrende vandring. Samling cirka en gang hver måned, samt en helg eller tre til høsten. Like viktig blir livet mellom samlingene og i gruppene.
 
VEIEN VIDERE
13. mai avviklet Kongsberg Frikirkegruppe dinkirke.no et åpent statusmøte på Gamlegrendåsen skole. Mye av stoffet som ble presentert i møtet finnes på www.dinkirke.no. Hovedbudskapet er at det satses videre fram mot menighetsdannelse, og at tiden framover brukes til forberedelse og modning for dette. Det betyr på sin side lite eller ingenting av utadrettede arrangementer, men forhåpentligvis et solid grunnlag og et godt jordsmonn for en frodig menighetsplante.

 

Smil:
En frodig menighetsplante,
men kanskje ikke en megakirke...
FRA KALENDEREN
Livsnære grupper samles tre av fire uker. Også med muligheter gjennom sommeren. Se www.dinkirke.no
Forspill "HAGE - et liv i vekst" tirsdag 27/5 kl 1930.
 
Forøvrig:
Alt godt og riktig gode dager til alle - lev velsigna!
"For Gud, som sa "Det bli lys i mørket", han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet, som stråler i Kristi ansikt, skal lyse fram." 2. Korinterbrev 4, 6.
For Kongsberg Frikirkegruppe dinkirke.no, Geir Øystein Andersen
- kontakt/spørsmål/tips geiroa@dinkirke.no eller via www.dinkirke.no

 

Publisert: 19. mai 2003