HAGE - et liv i vekst og modning
 

Som en av tre hovedsatsningsområder til Kongsberg Frikirkegruppe - dinkirke.no resten av våren og hele  høsten, inviteres det til et liv i vekst og modning. Alle som vil kan være med i denne "hagen".

"HAGE - liv i vekst og modning" er en disippel- og ledervandring som strekker seg over resten av dette året. Alle interesserte er velkommen til en knallspennende og utfordrende vandring. Samling cirka en gang hver måned, samt en helg eller tre til høsten. Like viktig blir livet mellom samlingene og i gruppene.

Målet med denne hagen er utarbeid av Arbeidsutvalget:

Utruste disipler, utruste ledere, finne FAT-people med tanke på menighetsdannelse i 2004
(FAT - Faithful, Available and Teachable)

Noen av de teamene som kommer til å bli presentert i hagen er:

 • Guds visjon, Forkynnelse om Guds rike
 • Evangeliet
 • Livsnære grupper
 • Smittende Tro
 • Bibel & Bønn
 • Menighetens livssyklus
 • Lederskap og team
 • Kirkesamfunnet, hva er egentlig en Frikirke?
 • Naturlig kirkevekst
 • Overgivelse og nytt liv
 • Nådegaver
 • Feiring
 • osv...

Denne lista er tentativ, det vil si at den kommer til å endres, men vil inneholde omtrent de samme teamene.

Har du lyst til å lære mer om dette? Kan du tenke deg en vandring i "hagen" sammen med andre som også har mange spørsmål og er litt usikre?

Første samling blir hos Andersen i Olavsgate 27 kl. 19.30, tirsdag 27. mai.

Velkommen skal du være.

 

Publisert av: Jan Georg Skuggedal (24. september 2006)