Nyhetsbrev 29. april
 
BRY DEG GJERNE!

Du er interessert, deltager, medlem, bekjent av Kongsberg Frikirkegruppe dinkirke.no. Vi ber deg bry deg om oss nå! 13. mai arrangerer vi møte om veien videre. Hva vil Gud bruke oss til i Kongsberg? Kommer det en menighetsdannelse? På www.dinkirke.no finner du utfordrende stoff under utarbeidelse fram mot dette møtet. Gå inn og les nå, mye ligger der allerede. Støtt oss med din respons, din forbønn, din tilstedeværelse 13/5.
    Eller - du er kanskje nysgjerrig eller spørrende til det vi holder på med? Dette er en mulighet til å se oss nærmere i kortene - enten via nettstedet, eller på møtet 13/5 kl 19 (sted annonseres senere).
 
ALPHA I MÅL
Alpha-kurset på Gamlegrendåsen skole er over. Antallet på kurset stabiliserte seg på sitt høyeste - godt over 20 mennesker - mot slutten. En skikkelig oppmuntring fra Gud og mennesker for oss som la mye arbeid i dette! Samarbeidet med Normisjon har vært en velsigna god erfaring. Flere har gjennom kurset begynt i grupper i Kongsberg Frikirkegruppe og kommet på Normisjons gudstjenester. Evalueringsskjemaene vitner om at kurset har hatt evighetsbetydning! Takk og ære til Gud!
 
TRENGER NOEN HJELP MED PC ELLER CD ELLER DVD...
Kongsberg Frikirkegruppes tekniske gruppe stiller opp og hjelper tirsdag 6. mai. Mer info på www.dinkirke.no!
 
FRA KALENDEREN
Livsnære grupper samles hver uke. Se www.dinkirke.no
Smil:
Teknisk drahjelp
kan gjøre prekenen
sterkere...
Forøvrig:
Alt godt og riktig gode dager til alle - lev velsigna!
"For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave". Efeserne 2, vers 8.
 
For Kongsberg Frikirkegruppe dinkirke.no, Geir Øystein Andersen
- kontakt/spørsmål/tips geiroa@dinkirke.no eller via www.dinkirke.no

 

Publisert: 5. mai 2003