Kongsberg Frikirkegruppe - veien videre våren 2003
 

Alpha kurset nærmer seg slutten, hva skjer etter det? Kongsberg Frikirkegruppe - dinkirke.no har mange tanker og ønsker for framtiden, det har Gud også. Hvordan skal vi få vite mer om Guds gode plan for våre liv?

Noen korte trekk om hva som Kongsberg Frikirkegruppe tenker seg blir veien videre?

Grupper etter Alpha kurs
For tiden har Frikirkegruppe to livsnære samtalegrupper, disse vil møtes hver uke etter påske. Disse gruppene har en enkel oppbygning og er for kristne og ikke-kristne, som ønsker å være i en sammenheng hvor man prater om tro og tvil.

I visjonen til Frikirkegruppa er livsnære grupper grunnmuren, altså det man bygger huset på (gudstjenester, barne- og ungdomsarbeid m.m.). Derfor vil dette være hovedområdet i tida framover mot en eventuell menighetsdannelse.

Statusmøte 13. mai
På et medlemsmøte høsten 2002 ble det bestemt at etter Alpha kurset skulle man gjøre opp status på året som har gått. I prosessen mot en menighetsdannelse ble det satt opp fire kriterier som har med mennesker, ressurser og roller å gjøre. Disse kriteriene vil bli tatt opp igjen og vurdert.

Visjonen til Frikirkegruppe er: Kjærlighet, helhet, nærhet - til hverandre, til Kongsberg, til Guds ære. Hensikten med en menighet, slik vi ser det, vil være å ære Gud, elske mennesker og gjøre disipler. Dette vil være basis i hvordan man tenker seg veien videre.

Gamlegrendåsen har vært og vil fortsatt være satsningsområdet. Etter Aksjon Åsen og spørreundersøkelsen, ble det avdekket mange behov og ønsker for nærområdet. Det er ting vi kommer til å jobbe videre med.

Statusmøtet er for medlemmer og andre interesserte i Kongsberg Frikirkegruppe. Møtested er ikke ennå bestemt, men tidspunktet er kl. 19.00. Sett av datoen allerede nå.

Vår -> sommer -> høst
Hva som skjer videre til sommeren og høsten er avhengig av hva som blir bestemt på statusmøtet, men hvis Gud vil fortsetter vi mot vår visjon.

 

Mer informasjon
Hvis du ønsker mer informasjon om hva som skjer i Frikirkegruppa eller hvem du skal spørre om hva, 
klikk her for å komme til en oversikt over kontaktpersoner.

 

 

Publisert av: Jan Georg Skuggedal (søndag, 24. september 2006)