Nyhetsbrev 14. mars 2003
 
OVER 1.000 GJESTER INNOM
Nettstedet www.dinkirke.no har hatt mer enn 1.000 gester innom siden oppstarten i forbindelse med Aksjon Åsen i fjor høst. Det er vi veldig godt fornøyd med! På det meste har mer enn 30 vært innom i løpet av en dag. Tjenestegruppa i Kongsberg Frikirkegruppe dinkirke.no som har ansvaret for dette viktige arbeidet, Teknisk gruppe, gjør en bra jobb. Mer om besøkstallene får du selvfølgelig ... ved å klikke deg inn og lese saken på nett!
 
ALPHA-WEEKEND TRENGER FORBØNN
Denne helga arrangerer vi Alpha-weekend. Alpha-kurset på Gamlegrendåsen, i samarbeid med Normisjon, har så langt vært spennende på alle måter! Vær med å be om nytt liv og om vekst for alle oss som deltar på weekendsamlingene fredag og lørdag. Løpende kursinfo, med blant annet sammendrag av undervisningen for hver kurskveld, finner dere på www.dinkirke.no.
 
GRUPPER HVER UKE ETTER PÅSKE
Etter påske vil Kongsberg Frikirkegruppes livsnære grupper samles hver uke. I Alpha-perioden har gruppene vært sammen hver 14. dag. Nå er det to grupper, og vi tror Gud gir vekst i forlengelsen av Alpha...
 
VEIEN VIDERE - VIKTIG MØTE 13. MAI KL. 19
Hvor går veien videre for Kongsberg Frikirkegruppe dinkirke.no? 13. mai inviteres medlemmer og andre interesserte til et åpent drøftingsmøte. Status vil bli framlagt av Arbeidsutvalget.
 
FRA KALENDEREN
- MINIMESSE på Gamlegrendåsen skole, i Fritidslokalene, førstkommende søndag (16/3), klokken 12.
- Livsnær gruppe hos Skuggedal 19/3 kl 1950-2200.Se ellers program for gruppene på www.dinkirke.no
Smil:
Det er fastetid. 
Det kan være hardt nok
for de som prøver...
Forøvrig:
Alt godt og riktig gode dager til alle!
"Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus!". Apostlenes Gjerninger 16, vers 31.
 
For frikirkegruppa, Geir Øystein Andersen
- kontakt/spørsmål/tips geiroa@c2i.net eller via www.dinkirke.no

 

Publisert: 17. mars 2003