Årsrapport fra Kongsberg Frikirkegruppe
 

2002 har vært et begivenhetsrikt år. Kongsberg Frikirkegruppe har hatt 16 medlemmer, hvorav ni barn. Gruppen er formelt å betrakte som en selvstendig forening, og medlem kan alle være, uansett kirketilhørighet eller annet. I praksis har alle medlemmer i 2002 også vært medlemmer i Frikirken.

Vi har et arbeidsutvalg bestående av Sarita Wallumrød, Jan Georg Skuggedal og Geir Øystein Andersen. Vi har også Teknisk gruppe og Barnegruppe som går under betegnelsen tjenestegrupper.

Våren var preget av husfellesskap med livsnære grupper hver 14. dag. Det ble også arrangert enkel gudstjeneste og sosiale turer for hele familien. Det ble også arbeidet en god del med menighetens visjon og hensikt.

Visjonen er Kjærlighet, helhet nærhet til hverandre, til Kongsberg, til Guds ære. Hensikten med arbeidet har vi definert slik: Ære Gud, elske mennesker, gjøre disipler.

Høsten utviklet vi gudstjenesten videre. Enkle Minimesser med litt liturgi og søndagens tekst, på Gamlegrendåsen skole. Rundt 30 mennesker deltok på disse hver gang, og opplegget var også spesielt tilpasset barn. Men det viktigste er de livsnære gruppene, som vi for øvrig har definert som menighetens grunnmur. Gruppene er f.o.m. desember samlet på forskjellige steder/dager, og samles også hver uke. I gruppene er den tredimensjonale livsnærheten sentral forhold til Gud, forholdet oss i mellom, forholdet til våre omgivelser.

Aksjon Åsen en utadrettet satsing på boligfeltet Gamlegrendåsen, gikk av stabelen i november. Vi satset på enkeltarrangementer rettet ut mot nærmiljøet og gjennomførte en spørreundersøkelse om folks forhold til kirke og tro. Dette var en svært spennende og lærerik erfaring.

Vi har satt oss fore å etablere menighet høsten 2003. Det har vi et avslappet forhold til. På et vis er vi alt i gang, på et annet vis kan det godt hende at formalitetene lar vente på seg. Vi er først og fremst takknemlige til Gud for at han gir oss noe å leve for og arbeide med gjennom det arbeidet.

 

AU 140203

 

Publisert av: Jan Georg Skuggedal (søndag, 24. september 2006)